BIBLIJSKI FORUM

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
BIBLIJSKI FORUM

POZNAVANJE BOGA - NAJVAŽNIJE ZNANJE

Latest topics

April 2021

SunMonTueWedThuFriSat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendar Calendar


  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  avatar
  PavleS
  Admin

  Broj komentara : 3679
  Registration date : 2008-11-01

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  PavleS 11/11/2014, 19:06

  U nastavku započetog vrlo osjetljivog predmeta u temi Trojstvo kao paganska tvorevina najprije ćemo se baviti pitanjem Hristove ljudske prirode. Niže navedeni citati objašnjavaju sve što treba da znamo:

  Čežnja vekova, str. 31: „Za Sina Božjeg bilo bi gotovo beskrajno poniženje da je uzeo na Sebe čove-kovu prirodu čak i tada kada je Adam bio potpuno nevin u Edemskom vrtu. Međutim, Isus je primio na Sebe ljudski oblik kada je ljudski rod bio oslabljen grehom koji je postojao već četiri hiljade godina. Kao svako Adamovo dete, On je primio posledice velikog zakona nasleđa. Kakve su bile te posledice pokazu-je povest Njegovih zemaljskih predaka. Sa takvim nasleđem On je došao da učestvuje u našim patnjama i iskušenjima i da nam pruži primer bezgrešnog života.“
  Čežnja vekova, str. 96.97: „Sotona je ukazao na Adamov greh kao na dokaz da je zakon Božji ne-pravedan i da mu se niko ne može pokoravati. Hristos je kao Sin čovečiji, imao da ispašta za Adamov greh. Međutim, kad je Adam bio izložen napadu kušača, tada još nije bio potčinjen sili greha. Raspolagao je snagom savršene muževnosti i svim silkama duha i tela. Tada je bio okružen slavom Edemskog vrta i svakodnevno je opštio s nebeskim bićima. To nije bio slučaj kada je Isus stupio u pustinju da se bori sa sotonom. U toku četiri hiljade godina su telesne, umne, duhovne i moralne vrednosti ljudskog roda neprekidno smanjivane, a Hristos je uzeo na sebe slabosti izopačenog ljudskog roda. Samo na taj način mogao je spasiti čoveka iz najdubljih dubina njegovog poniženja. Mnogi tvrde da je bilo nemoguće da iskušenje savlada Hrista. U tom slučaju On ne bi mogao biti stavljen u Adamov položaj, ne bi mogao izvojevati pobedu koju Adam nije izvojevao. Da smo u ma kom pogledu izloženi težoj borbi od Hrista, onda On ne bi bio u stanju da nam pomogne. Međutim, naš Spasitelj je uzeo na Sebe ljudski oblik sa svim njegovim slabostima.On je preuzeo čovekovu prirodu zajedno sa mogućnošću da popusti iskušenju. Mi nemamo da podnosimo ništa što On nije podneo.“
  RH, 6. maj 1875: „U pustinji iskušenja Hristos nije bio u tako povoljnom položaju koji bi mu omogućio da podnese sotonska iskušenja, kao što je to bio slučaj sa Adamom, kad je ovaj bio kušan u Edemu. Božji Sin je ponizio Sebe i uzeo čovekovu prirodu tek pošto je ljudska rasa bila četiri hiljade godina udaljena od Edema, od svog prvobitnog stanja čistote i celovitosti. Vekovima je greh ostavljao svoje strašne tra-gove na našoj rasi tako da je fizička, mentalna i moralna degeneracija preovladala u ljudskoj porodici. Kada je Adam bio napadnut od strane neprijatelja u Edemskom vrtu, na njemu nije bilo ni traga od gre-ha. On je stajao pred Bogom u punoj snazi svoje savršenosti. Svi njegovi organi kao i sposobnosti bića bili su podjednako razvijeni i skladno uravnoteženi. Hristos je u pustinji iskušenja zauzeo Adamovo mesto, kako bi izdržao probu koju ovaj nije uspeo da podnese. Tu je Hristos pobedio u korist grešnog čoveka, četiri hiljade godina pošto je Adam okrenuo leđa svetlosti koja je obasjavala njegov dom. Odvo-jena od Božjeg prisustva, ljudska porodica se sa svakom generacijom udaljavala od čistote, mudrosti i prvobitnog poznanja koje je posedovao Adam u Edemu. Hristos je nosio grehe i slabosti koje su post-ojale u ljudskoj rasi onda kada je On došao na zemlju da pomogne čoveku. Sa ljudskim slabostima koje su pale na Njega imao je da u korist čovečanstva izdrži iskušenja u svim tačkama u kojima sotona saleće čoveka. Adam je bio okružen svačim što mu je srce poželelo. U slavnom Edemu greha nije bilo, niti ikakvih znakova propadanja. Božji anđeli su vodili slobodne i prijatne razgovore sa svetim parom. Adam, u svojoj savršenoj muževnosti, predstavljao je najplemenitije Tvorčevo delo. Stvoren po obličju Božijemu, bio je samo malo manji od anđela. U kakvom kontrastu se pojavio drugi Adam kada je ušao u turobnu pustinju da se nasamo sretne sa stonom. Od pada u greh do Hristovog dolaska na zemlju, čovečanstvo je izgubilo na visini i u fizičkoj snazi, potonuvši još dublje na skali moralne vrednosti. Da bi podigao palog čoveka, Hristos je morao da ga dostigne tamo gde se ovaj nalazio. Uzeo je ljudsku prirodu i nosio ljudske slabosti i degeneraciju. Onaj koji nije poznao greha, bio je učinjen grehom radi nas. Pon-izio je Sebe do najvećih dubina ljudskog jada i bede kako bi se osposobio da dođe do čoveka i da ga izvuče iz uniženosti u koju ga je bacio greh.“
  Čežnja vekova, str. 91: „I pored toga što su gresi palog sveta bili preneseni na Hrista, i pored toga što se On ponizio i preuzeo na Sebe prirodu palog čoveka, glas sa neba je potvrdio da je Hristos Sin Večno-ga.“
  RH, 15. decembar 1896: „On je uzeo na Sebe našu grešnu prirodu.“
  Youth Instructor, 20. decembar 1900: „On je na Sebe samog uzeo bolesnu, palu, uniženu i grehom kontaminiranu (iskvarenu) prirodu.“
  Znaci vremena, 3. decembar 1902: „Hristos je uzeo na sebe slabosti ljudskog roda izopačenog (de-generisanog) grehom.“
  RH, 17. jun 1900: ‚‚Hristos je, u stvari, udružio ljudsku sramnu (uvredljivu) prirodu sa svojom sopstvenom prirodom bez greha (bezgešnom prirodom).“
  RH, 1. oktobar 1889: ‚‚Jedan anđeo ne bi znao kako da saoseća sa palim čovekom ali... Isus može biti ganut svim našim slabostima.“
  Rukopis 94, 1893: „Njegova ljudska priroda bila je stvorena; ona ne poseduje anđeoske sile. Bila je čovečanska, jednaka našoj.“
  Znaci vremena, 30. jun 1902: „U Njemu nije bilo krivice niti greha... ipak je On uzeo na Sebe našu grešnu ljudsku prirodu.“
  Znaci vremena, 23. jun 1902: Uzevši prirodu čoveka u njegovom palom stanju, Hristos ni u najmanjoj meri nije učestvovao u čovekovom grehu.“
  Znaci vrmena, 16. januar 1896: „Sotona je izjavio da je nemoguće Adamovim sinovima i kćerima da drže Božji Zakon...Ljudi koji se nalaze pod sotoninom kontrolom ponavljaju tu istu optužbu protiv Bo-ga, podržavajući ideju da čovek ne može održati Božji Zakon. Isus je ponizio samog Sebe, zaogrnuvši svoje Božanstvo ljudskošću, kako bi mogao da stoji kao glava i predstavnik ljudske porodice i da učen-jem i primerom osudi greh u telu i pobije sotonine optužbe... On je ispunio sve zahteve Zakona i osudio je greh u telu... Bog se otkrio u telu, da osudi greh u telu, pokazujući savršenu poslušnost prema celokupnom Božjem Zakonu.“
  Pismo 55, 1895: „Čudan je simbol koji je korišćen za poređenje sa zmijom koja ih je ranjavala. Taj simbol je bio podignut na motku i oni su imali da gledaju u njega i da budu isceljeni. Tako je i Isus bio načinjen jednakim grešnom telu.“
  Pismo 19, 1901: „Dete pale rase.“
  Pismo 106, 1896: „Ne samo da je učinjen telom, već je učinjen jednakim grešnom telu.“
  RH, 10. februar 1885: „Bio je načinjen kao i Njegova braća, sa istom fizičkom i mentalnom osetljivošću.“
  U nebeskim prostranstvima, str. 155: „Iako je imao svu snagu ljudskih strasti, On se nikada nije predao da učini ni jedno delo koje nije čisto, uzvišeno i plemenito.“
  Znaci vremena, 17. oktobar 1900: „Adam je bio kušan od strane neprijatelja i pao je. Nikakav unu-tarnji greh (greh iznutra) ga nije doveo dotle da poklekne jer ga je Bog stvorio čistog i besprekornog po svom sopstvenom liku. On je bio jednako nevin kao i anđeli koji stoje pred prestolom. U njemu nisu postojali iskvareni nazori (principi) niti sklonosti ka zlu, ali kada je Hristos došao da se izloži sotoninim iskušenjima, On je nosio obličje grešnog tela.“
  RH, 19. april 1870: „On je uzeo našu prirodu kako bi nas razumeo i saosećao sa našim slabostima.“
  RH, 31. decembar 1872: „Njegovo delo bilo je da ujedini beskonačno sa ograničenim. To je bio jedini način da se uzdigne pali čovek...Božji plan podrazumevao je da Hristos uzme na Sebe oblik i prirodu pa-log čoveka.“
  RH, 24. februar 1874: „Ponizivši se i osiromašivši, Hristos će se izjednačiti sa slabostima palog čovečanstva. On će uzeti prirodu palog čoveka.“
  RH, 18. avgust 1874: „On se ponizio uzevši prirodu čoveka kako bi...mogao da dođe do čoveka tamo gde se on nalazi...U svom poniženju, naklonjen palom čoveku i pun sažaljenja, Hristos je sišao do dubina ljudske bede, onako kao je to pokazano Jakovu – merdevinama koje su se jednim krajem naslanjale na zemlju.“
  RH, 1. april 1875: „Sotona je pokazao da poznaje slabe tačke ljudskog srca i upotrebio je svu svoju silu kako bi izvukao korist iz ljudske slabosti koju je Hristos prisvojio.“
  RH, 30. januar 1879: ‚‚Sotona je rekao svojim anđelima da će moći da nadvlada Hrista kada On bude uzeo prirodu palog čoveka.“
  RH, 11. oktobar 1881: „Naš Otkupitelj je savršeno razumeo ljudske potrebe. On koji je dragovoljno pristao da uzme čovekovu prirodu na Sebe, bio je prisno upoznat sa ljudskim slabostima...Hristos je uzeo na Sebe naše slabosti i u ljudskoj slabosti imao je potrebu da traži snagu od Oca.“
  RH, 28. avgust 1888: ‚‚On je preuzeo na Sebe našu prirodu kako bi mogao iskusiti naša iskušenja i pat-nje i upoznavši sva naša iskustva, stajati kao Posrednik pred Ocem.“
  Rukopis 143, 1897: „Hristos je uzeo našu prirodu u njenom iskvarenom stanju.“
  Sinovi i kćeri Božje, (tekst za 29. maj): ‚‚Oslanjajući se verom na Božja obećanja, On (Hristos) je dobi-jao silu da posluša (ispuni) Božje zapovesti, tako da prirodni temperament (ćud, narav) nije mogao da ima (da zadobije) nikakvu prednost.’’
  avatar
  Zdravko Vučinić

  Broj komentara : 497
  Registration date : 2013-10-03

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Zdravko Vučinić 11/11/2014, 20:00

  Spasenje čovjeka ne bi bilo ni pravedno ni legalno da Hrist nije imao apsolutno ljudsku prirodu, istu kao i svaki čovjek. Biblija je jasna po tom pitanju. To je bio uslov da se On kvalifikuje kao Zastupnik čovječanstva pred Božjim zakonom. Hrist je morao da pobijedi grešnu ljudsku prirodu da bi čovjek mogao biti spašen, odnosno da bi Bog svojim Svetim Duhom mogao, odnosno dobio legalno pravo, mijenjati ili bolje rečeno omogućiti nam stavljanje pod kontrolu naslijeđene grešne prirode.
  On je postao čovjek u pravom smislu te riječi, i to za sva vremena. Isus više nikada neće biti što je bio prije utjelovljenja. On se zauvijek vezao za ljudsku porodicu. Mi vjerovatno nikad nećemo moći da shvatimo kolika je to žrtva bila za Njega.

  Sotona na različite načine pokušava da obmane vjernike, pa i raznim "filozofiranjima" i hulama o Hristovoj ljudskoj prirodi, da li je ona bila kao Adamova prije pada ili posle pada, da li je imao posvećen um ili ne.
  Gornji citati koje je Pavle postavio su više nego jasni.


  Zdravko Vučinić: komentar modifikovan dana: 11/11/2014, 21:40; prepravljeno ukupno 1 puta
  avatar
  PavleS
  Admin

  Broj komentara : 3679
  Registration date : 2008-11-01

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  PavleS 11/11/2014, 20:29

  Sada da se vratimo dilemi oko spornog učenja Nadera Mensura. Što se tiče njegovog raskrinkavanja dogme o trojstvu, tu nema ničeg spornog, i to treba naglasiti.

  Međutim, u predavanju ovog čovjeka, jasno je pokazano gdje Mensur griješi i da je to zaista zabluda. U pitanju je izvrtanje pojmova ili narodski rečeno, pomiješao je babe i žabe.
  Praktično se nema šta više reći, osim što treba upozoriti ljude da se dobro čuvaju suptilnih prevara, koje su sve opasnije kako se bliži kraj vremena milosti. Vidjećemo da li će Mensur vremenom uvidjeti svoju grešku, jer teško je pretpostaviti da to čini namjerno.

  avatar
  beka26

  Broj komentara : 205
  Registration date : 2012-01-24

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  beka26 11/11/2014, 20:44

  Zna se da je Krist naslijedio palu ljudsku prirodu u svim segmetima, medjutim pitanje je čije je duh bio u njemu. 2. Korincanima 5,19 Jer Bog bješe u Hristu, i svijet pomiri sa sobom ne primivši im grijeha njihovijeh, i metnuvši u nas riječ pomirenja.
  Ovdje se jasno kaže da je Bog bio u Kristu, a kako je bio nego svojim Svetim Duhom. Ako je Sveti duh bio u kristu kakav je onda um mogao imati Krist?
  Onakav kakav je ima Adam prije pada ili poslije pada?


  avatar
  PavleS
  Admin

  Broj komentara : 3679
  Registration date : 2008-11-01

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  PavleS 11/11/2014, 20:52

  beka26 (citat): Zna se da je Krist naslijedio palu ljudsku prirodu  u svim segmetima, medjutim pitanje je čije je duh bio u njemu. 2. Korincanima 5,19 Jer Bog bješe u Hristu, i svijet pomiri sa sobom ne primivši im grijeha njihovijeh, i metnuvši u nas riječ pomirenja.
  Ovdje se jasno kaže da je Bog bio u Kristu, a kako je bio nego svojim Svetim Duhom. Ako je Sveti duh bio u kristu kakav je onda um  mogao imati Krist?
  Onakav kakav je ima Adam prije pada ili poslije pada?
  Ovo "Bog u Hristu" uopšte se ne odnosi na ono što ti dokazuješ. Jedna od najgorih stvari koja se dešava ljudima prilikom tumačenja ili bolje reći razumijevanja Biblije je pridavanje značenja biblijskim tekstovima koji oni nemaju. To se uglavnom radi zbog podrške unaprijed iskonstruisanim stavovima.
  Adama njegova prvobitna priroda nije spriječila da padne kao ni Lucifera njegova. Razmisli malo, da ne završiš u glupostima i jeresima nekim.
  avatar
  Enoh

  Broj komentara : 115
  Registration date : 2013-05-12

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Enoh 11/11/2014, 21:04

  Imao je kao Adam posle pada,pali um,ali nije gajio greh u svom umu,jer je imao stalnu zajednicu sa Ocem.Da je imao um kao Adam pre pada u greh,onda sotona nije morao da ga kusa jer ne bi mogao da sagresi.A to sto je Hrist imao Duh Boziji to mozemo i mi.I mala beba ima Duh Boziji,i cim sagresi gubi ga,a gresi svojim izborima.Ali mi mozemo ponovo dobiti Bozijeg Duha ako se pokajemo i prihvatimo Hrista.Jer ako je bio samo malo drugaciji od nas,onda se odvaja od nas i ne moze da nam bude Spasitelj i uzor.Procitaj citate koje je Pavle postavio iz spisa EGW i videces.Neka te Bog vodi ka poznanju istine.Boziji blagoslov.
  avatar
  beka26

  Broj komentara : 205
  Registration date : 2012-01-24

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  beka26 11/11/2014, 21:34


  Nemoj neko da shvati da propagiram da je Isus rodjen sa nekim posebnim prednostima u odnosu na nas, jer da je tako onda nebi mogao biti spasitelj.

  Jevrejima 2,18 Jer u čemu postrada i iskušan bi u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju.
  Jevrejima 4,15 Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan, kao i mi osim grijeha.
  avatar
  beka26

  Broj komentara : 205
  Registration date : 2012-01-24

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  beka26 11/11/2014, 21:49

  Evo interesantno predavanje na ovu temu:  avatar
  Zdravko Vučinić

  Broj komentara : 497
  Registration date : 2013-10-03

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Zdravko Vučinić 11/11/2014, 21:57

  Kada se razmatruje ove osjetljive teme vrlo često dolazi do miješanja pojmova odnosno dolazi do pogrešnog izražavanja.
  Na primjer, ja sam gore ranije napisao (sad sam prepravio da bih bio jasniji) da je Hrist pobijedio grijeh u ljudskoj prirodi kao što je naša kako bi Bog dobio pravo da svojim Svetim Duhom mijenja našu ljudsku prirodu. Zbog preciznosti, naša grešna ljudska priroda kao priroda nikada ne može biti promijenja u ovom životu, već tek nakon vaskrsenja kad dobijemo proslavljena tijela, ali Bog nam daje silu (Svetog Duha), koja je Hristu bila dostupna, da živimo Duhom, u novini života, preporođeni, a to znači stavljanje pod kontrolu grešne prirode (ali priroda nije promijenjena, zato uvijek postoji opasnost da sagriješimo i zato moramo uvijek živjeti vjerom zavisni od Boga kako ne bi griješili).

  avatar
  Zdravko Vučinić

  Broj komentara : 497
  Registration date : 2013-10-03

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Zdravko Vučinić 11/11/2014, 22:19

  beka26 (citat):
  Sta mislite sta bi se desilo kada bi Bog uskrsnuo malu djecu koja naravno nisu sagriješila u svom životu, ali imaju grešnu prirodu, te ih doveo na Nebo?

  Ne može se vaskrsnut sa grešnom prirodom. To je kontradikcija. Vaskrsava se sa proslavljenom prirodom, odnosno prirodom koja je sklona dobru, kakvu je imao Adam kada je bio stvoren.
  Vaskrsnuti čovjek će imati slobodnu volju kao i sada u ovom životu, ali, za razliku od sada, imaće drugačiju prirodu, odnosno biće sklon dobru, umjesto kao sada sklon zlu. Takođe, osim što će vaskrsnuti čovjek biti sklon dobru, kao što je bio Adam kada je stvoren, nakon vaskrsenja neće postojati "kušač" (sotona), i zato ne postoji praktična mogućnost da vaskrsnuti čovjek ikad sagriješi, iako postoji teoretska mogućnost jer ima slobodnu volju.

  Djeca koja su recimo rano završila život i nikad nijesu izabrala grijeh imala su grešnu prirodu nasleđem, ali grešna priroda nije grijeh. Zato, ako ih Bog vaskrsne (prema Njegovim pravednim kriterijumima) neće ih vaskrsnuti sa grešnom prirodom nego sa proslavljenom. Ako ih Bog vaskrsne to znači da će im prilikom vaskrsenja dati novu, proslavljenu prirodu, jer je dobio pravo na to čim ih je vaskrsnuo. A po kojem pravu će Bog to da uradi, u to ja nijesam 100 odsto siguran. Možda zato što ta djeca nijesu izabrala grijeh (grešna priroda sama po sebi nije grijeh) i jer su im roditelji bili pobožni i vaskrsnuti i slično. Zato je moguće da će vječna sudbina takve djece zavisiti od vječne sudbine njihovih roditelja.    

  Grešna priroda nije grijeh sama po sebi, kao što to možemo utvrditi čitanjem Biblije, a i to je fino objasnio ovaj čovjek u predavanju, što je, po mom mišljenju, vrlo značajno sa aspekta mogućeg spasenja djece koja su rano stradala u ovom životu, a koja su imala grešnu prirodu rođenjem ali nikada nijesu izabrala grijeh.

  Neka svi slobodno iznesu svoje mišljenje oko ovoga.
  avatar
  beka26

  Broj komentara : 205
  Registration date : 2012-01-24

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  beka26 12/11/2014, 00:07


  U vezi ovoga mogu jedino reći ono što kaže Biblija, to je da su svi ljudi bili u Adamu i tako je smrt /grijeh/ putem jednog prešla na sve potomke. Prema zakonu nasljedjivanja Adam nije mogao prenijeti svojoj djeci ono što nije imao, a to je život vječni, pa su prema tome svi njegovi potomci osudjeni na
  smrt bili mali ili veliki. Jer kako u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi oživjeti.1. Korinćanima .
  Možda jedino ovako da su posvećena preko svojih roditelja koji su prihvatili Krista kao spasitelja:1. Korinćanima 7,14 Jer, Muž nevjernik je *posvećen po svojoj ženi, i žena nevjernica je posvećena po svom mužu. Ako bi bilo drukčije, vaša bi djeca bila *nečista, dok su ona zapravo sveta.
  avatar
  Nebojša

  Broj komentara : 140
  Registration date : 2013-08-19

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Nebojša 12/11/2014, 00:19

  Enoh (citat):Imao je kao Adam posle pada,pali um,ali nije gajio greh u svom umu,jer je imao stalnu zajednicu sa Ocem.Da je imao um kao Adam pre pada u greh,onda sotona nije morao da ga kusa jer ne bi mogao da sagresi.A to sto je Hrist imao Duh Boziji to mozemo i mi.I mala beba ima Duh Boziji,i cim sagresi gubi ga,a gresi svojim izborima.Ali mi mozemo ponovo dobiti Bozijeg Duha ako se pokajemo i prihvatimo Hrista.Jer ako je bio samo malo drugaciji od nas,onda se odvaja od nas i ne moze da nam bude Spasitelj i uzor.Procitaj citate koje je Pavle postavio iz spisa EGW i videces.Neka te Bog vodi ka poznanju istine.Boziji blagoslov.

  Slazem se sa svime sto kazes osim toga ''da je imao um kao Adam pre pada u greh, onda sotona nije morao da ga kusa jer ne bi mogao da sagresi.''

  Kako ne bi mogao da sagresi kada je Adam upravo sagresio i pao, kao i demoni, koji su imali u pocetku da ga tako nazovem ''sveti'' um, a ne pali.

  Bozja stvorenja mogu da pocine greh bez obzira da li imaju pali ili ''ne pali'' um. Isto tako mogu da ga i ne pocine, kao sto Isus nije pocinio iako je imao gresnu prirodu i pali um. Dakle, Sotona je mogao da ga kusa, kao sto i jeste, ali bi se bunio da Isus nije uzeo ljudsku palu prirodu ( ukljucujuci i um).

  avatar
  Zdravko Vučinić

  Broj komentara : 497
  Registration date : 2013-10-03

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Zdravko Vučinić 12/11/2014, 09:20

  beka26 (citat):Evo interesantno predavanje na ovu temu:
  Ovi likovi, poput ovog sa predavanja, su vjerovatno dobri momci, pokušavaju da rade za Boga, dosta čitaju Bibliju i slično, ali kao i Mensur i još neki ljudi koje ja i Pavle poznajemo, na primjer, iz Njemačke, imaju problem. Koji problem?

  Svi oni odlično promovišu da je trojstvo lažna nauka, o otpadu u Adventističkoj crkvi i druge stvari, ali pazite sad šta se dešava. S obzirom da su oni i dalje vezani za crkvu, koliko god da je napadaju, jer oni očogledno očekuju neku reformu unutar crkve, odnosno odvajanje "dobrih od loših", sve to daje za pravo sotoni da se miješa u njihov rad.
  Umjesto da oni jasno kažu - ljudi izađite iz Adventističke crkve jer je to Vavilon, oni nikoga ne pozivaju da to uradi, već ljude unutar crkve nazivaju Božji narod, i tako ih uljuljkavaju. Dakle, tim ljudima, odnosno svojoj braći u crkvi, napadaju crkvu, razotkrivaju im lažne dogme u koje vjeruju, ali im istovremeno "tepaju" da su Božji narod.
  Šta će u toj situaciji da uradi jedan prosječan vjernik sa grešnom prirodom? Pa uljuljkaće se. Odnosno na taj način biće zadovoljene njegove psihološke potrebe da on pripada Božjem narodu, bez obzira što se dešava u crkvi sve to što se dešava, jer ipak "svako griješi", a "bitno je da smo mi među Božjim narodom". Tako svi oni ustvari lažu sebe, odnosno guše svoju savjest i podržavaju otpalu crkvu, iako je verbalno raskrinkavaju. Najbolje raskrinkavanje bi bilo kada bi svakodnevno pozivali ljude da izađu iz crkve. Tada bi vjerovatno počela i progonstva.
  Ovako postoje samo "ogovaranja i prepucavanja unutar Božjeg naroda (navodno Božjeg naroda)". To vam dođe kao demokratija. Svi imamo svoje mišljenje i iznosimo ga, postoje i teške optužbe, ali smo svi "Božji narod", odnosno ima i loših među nama. Klasično uljuljkivanje. Naravno, veoma suptilna sotonska prevara koju čini.
  Evo nekih dokaza u prilog mojoj priči. Jedan od web sajtova u okviru ovog projekta ISTINA.US jeste i istinaotrojstvu.com. Kada pročitate odjeljak "O nama" na tom sajtu sve vam postaje jasno. Pazite šta pokretač tog projekta kaže u odjeljku "Zablude i predrasude" koji se nalazi u okviru odjeljka "O nama":

  Na žalost, među našom braćom i sestrama kruže razne predrasude i zablude o onome što mi verujemo i šta smo navodno negde rekli.

  “Oni pozivaju ljude da napuste adventističku crkvu!”

  Mi pozivamo sve one koji su napustili adventističku crkvu, da se vrate i zajedno sa Božjim narodom utvrde u istinama i pripreme za Hristov dolazak.

  “Oni osnivaju novu crkvu!”

  Nikako, mi ne osnivamo nikakvu novu crkvu, niti ćemo ikada osnivati, nego pozivamo braću i sestre da se utvrde u istini i ljubavi u ovoj crkvi.

  “Oni tvrde da je Crkva Adventista Sedmog Dana Vavilon!”

  Naprotiv, mi tvrdimo da adventistička crkva nije Vavilon i da po Svetom Pismu i Duhu Proroštva nikada neće ni biti. Termin Vavilon dolazi iz knjige Otkrivenja i ima jasno i specifično proročko značenje i odnosi se na crkve koje su ustale protiv Božjeg zakona i protiv Božjeg naroda koji drži sve zapovesti Božje.

  Evo link kako bi ste se sami uvjerili u ovo.

  I onda naravno da će sotona da preuzme stvari u svoje ruke jer ima pravo na to. Legalno pravo. Ovi predavači vidim da umanjuju legalni aspekt problema grijeha i uopšte funkcionisanja Božje tvorevine. Naravno da je legalni aspekt veoma značajan isto koliko i taj "prirodni" aspekt o kojem govori ovaj predavač.
  Ovaj predavač kada govori o grijehu on kaže da grijeh je neko nepostojeće stanje i nerealnost, odnosno "samo" nedostatak svjetlosti ili slave, u tom smislu je nešto rekao. Takođe, rekao je da na Isusa nijesu stvarno stavljeni ljudski grijesi, nego je On načinjen grijehom, odnosno odvojen je od Boga. U svoj toj priči ima dosta istine ali se provlače, po mom mišljenju u netačnosti, i to suptilne. Ja se pitam, ako je to baš tako kako on kaže, zašto je Isus morao da preuzme naše grijehe, da sa njima ide u Svetinju itd, pa potom da ih na kraju prenese na Sotonu, ako je grijeh tek tako samo nedostatak svjetlosti, ili ako na Isusa nije ništa preneseno, nego je samo načinjen grijehom da bi bio odvojen od Boga. Po mom mišljenju, na Isusa su morali biti stavljeni realni grijesi koji postoje u našim umovima i koji na kraju moraju biti uništeni (ili u nama ili u sotoni, ako smo prihvatili Isusovo posredovanje).
  Biblija jasno kaže da je Bog na Njega stavio naša bezakonja. To znači da se Bog nije odvojio od Isusa tek tako, nego nakon što je na Njega stavio naše grijehe u realnosti. Neko bi očigledno htio da grijeh ne postoji, odnosno da je to neka fikcija koja se rješava za zelenim stolom, odnosno nečijom odlukom. Nije dovoljno što je Isus pobijedio grijeh u ljudskoj prirodi i položio život, nego je morao i da preuzme naše grijehe, da na s očisti, a da te grijehe potom prenese na sotonu. Svaki počinjeni grijeh je registrovan u umovima ljudi. Sve to postoji i sve je to realnost i to na kraju mora biti uništeno.
  Ovo je moje mišljenje i voio bih da neko kaže da li se slaže ili ne sa ovim, čak bi i ti Pavle mogao nešto reći o tome.

  I naravno da će, nakon svega, sotona da nametne Mensuru i ostalima ono što može da nametne onima koji dosta čitaju Bibliju - a to je neko suptilno učenje, naravno, lažno, a koje će oni ipak promovisati.
  Umjesto, kad neko čuje neku njihovu propovijed o trojstvu i otpadu u Adventističkoj crkvi, da ih pozovu da napušte tu crkvu kako bi ostalim vjernicima crkve, ali i drugim ljudima iz drugih crkva i ateistima, pokazali da beskompromisno promovišu Biblijski koncept a to znači biti što dalje od Vavilona i pozivati druge da izađu iz njega, oni ustvari nesvjesno podržavaju boravak u Vavilonu i još kažu da to nije Vavilon.
  U ovoj situaciji, naravno, sotona dobija određeno pravo na sve ove ljude kao što je i Mensur, i onda im nametne 1 odsto laži u njihovoj teologiji, a to je dovoljno da Bog ne može potpuno da blagoslovi njihov rad, i onda se javljaju učenja da je Isus imao posvećen um i slično, da je Isus imao veliku prednost u odnosu na čovjeka u borbi sa grijehom (tako kaže ovaj tip iz gornjeg predavanja) itd, itd.
  avatar
  Enoh

  Broj komentara : 115
  Registration date : 2013-05-12

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Enoh 12/11/2014, 10:56

  Pogresno sam se izrazio Nebojsa,nemoj zameriti.Hteo sam da kazem da je Hrist imao prirodu kao Adam pre pada u greh,ne-palu prirodu,onda se sotona uopste ne bi upinjao da kusa Hrista jer ne bi imao na cega da igra,jer takva Hristova priroda(kao Adamova pre pada) ne bi imala sklonosti ka grehu,nego ka dobru.A ovako je itekako polagao nade na palu ljudsku prirodu koja ima sklonosti ka zlu,koju je Hrist uzeo,to je jedna stvar,a druga je ta da je hteo da Ga isprovocira da upotrebi svoju bozansku prirodu jer bi i na taj nacin ceo Plan spasenja pao u vodu.To sam hteo da kazem.Drugo je sloboda izbora ali Hrist nikad ne bi izabrao da prekrsi Ocevu volju.Nadam se da me razumes sad?
  avatar
  Enoh

  Broj komentara : 115
  Registration date : 2013-05-12

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Enoh 12/11/2014, 10:58

  Covek koji je odrzao tu seriju predavanja ima jos dva problema.Odbacio je trojstvo ali veruje u "dvojstvo" koliko znam(nisam 100% siguran),zato sto ne razume termin "bozanstvo."To je jedan.A drugi je sto veruje da je sama nasa priroda greh,tj gresna.Ima njegova recenica u tim predavanjima gde kaze da"Mi nismo gresni zato sto gresimo vec gresimo zato sto smo gresni."Slican problem kao kod Nadera i HAC-era.Zdravko mislim da je pogresan termin "gresna priroda."Na engleskom postoji izraz "sinfull" ,daklesamo jedna rec,a kod nas se moze prevesti kao "gresna" i "grehovna."Grehovna je ispravan izraz.EGW je to odlicno razumela.
  avatar
  PavleS
  Admin

  Broj komentara : 3679
  Registration date : 2008-11-01

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  PavleS 12/11/2014, 11:11

  Enoh (citat):Covek koji je odrzao tu seriju predavanja ima jos dva problema.Odbacio je trojstvo ali veruje u "dvojstvo" koliko znam(nisam 100% siguran),zato sto ne razume termin "bozanstvo."To je jedan.A drugi je sto veruje da je sama nasa priroda greh,tj gresna.Ima njegova recenica u tim predavanjima gde kaze da"Mi nismo gresni zato sto gresimo vec gresimo zato sto smo gresni."Slican problem kao kod Nadera i HAC-era.Zdravko mislim da je pogresan termin "gresna priroda."Na engleskom postoji izraz "sinfull" ,daklesamo jedna rec,a kod nas se moze prevesti kao "gresna" i "grehovna."Grehovna je ispravan izraz.EGW je to odlicno razumela.
  Koji čovjek? Ovaj Bil? Šta podrazumijevaš pod "dvojstvom"?
  avatar
  Enoh

  Broj komentara : 115
  Registration date : 2013-05-12

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Enoh 12/11/2014, 11:43

  Aleksandar Petrovic.Veruje da je bozanstvo zajednica Oca i Sina,i tako dobijas dva boga koji cine bozanstvo.A bozanstvo je sve ono sto Boga(Oca) cini Bogom.Karakter,priroda,vlast,autoritet,sila,slava itd i sve je to dao Sinu,tako Biblija uci i Duh prorostva.Znaci postoji samo jedno bozanstvo,Ocevo,koje on daje Sinu.Znaci bozanstvo nije bice,vec opis bica.
  avatar
  beka26

  Broj komentara : 205
  Registration date : 2012-01-24

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  beka26 12/11/2014, 13:39


  A drugi je sto veruje da je sama nasa priroda greh,tj gresna

  Nije sama ljudska priroda grijeh, nego je ta tjelesna priroda sklona da čini grijeh, jer grijeh živi u nama kako kaže Pavao, zato Pavao kaže; Rimljanima 7,24 Ja nesretni čovjek! Tko će me izbaviti od tijela smrti ove? ili. Rimljanima 7,15 Jer ne znam, što činim, jer ne činim ono, što hoću, nego na što mrzim, ono činim.
  A to ja sad više ne činim, nego grijeh, koji stanuje u meni.
  Jer dobro, što hoću, ne činim, nego zlo, što neću, ono činim.
  A kad činim ono, što neću, već ja to ne činim, nego grijeh, koji stanuje u meni.
  Rimljanima 8,3 Jer što zakonu bješe nemoguće, jer bješe oslabljen tijelom, posla Bog sina svojega u obličju tijela grjehovnoga, i za grijeh osudi grijeh u tijelu.
  Prema ovome mi nismo sposobni držati zakon zbog grehovnog tijela, tj sklonog da čini grijeh.
  Izgleda da Pavle hoće da kaže da je tjelesna priroda palog čovjeka jača od uma(svijesti) koji hoće da je kontroliše, tako da tjelesnost pobjedjuje um. Pa i Isus je imao problema sa tlelesnom prirodom;Marko 14,38 Stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast; jer je duh srčan ali je tijelo slabo.

  Aleksandar Petrovic.Veruje da je bozanstvo zajednica Oca i Sina,i tako dobijas dva boga koji cine bozanstvo.

  A koliko to osoba po tebi čini božanstvo, tj koliko osoba u svemiru ima božansku prirodu?
  avatar
  Enoh

  Broj komentara : 115
  Registration date : 2013-05-12

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Enoh 12/11/2014, 15:48

  Sve sam objasnio u postu.Postoji samo jedno bozanstvo,Boga Oca,to je ono sto Njega cini Bogom,Njegova priroda.A On je to dao Sinu kad Ga je rodio,da ima sve sto i Otac.
  avatar
  PavleS
  Admin

  Broj komentara : 3679
  Registration date : 2008-11-01

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  PavleS 12/11/2014, 15:59

  Enoh (citat):Sve sam objasnio u postu.Postoji samo jedno bozanstvo,Boga Oca,to je ono sto Njega cini Bogom,Njegova priroda.A On je to dao Sinu kad Ga je rodio,da ima sve sto i Otac.
  Nijesi se sa Ješama družio i to? Djeluje kao si prehladio kod njih malo. Smile
  avatar
  Enoh

  Broj komentara : 115
  Registration date : 2013-05-12

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Enoh 12/11/2014, 16:00

  A sta ti smatras pod bozanstvom?I koliko ih ima?
  avatar
  PavleS
  Admin

  Broj komentara : 3679
  Registration date : 2008-11-01

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  PavleS 12/11/2014, 16:18

  Enoh (citat):A sta ti smatras pod bozanstvom?I koliko ih ima?
  Bog Otac i Bog Sin, pa izvadiše oči tekstovi biblijski o tome koliko ih ima.
  Bog Otac je našim jezikom rečeno Predsjedavajući, a Bog Sin je kao izvršni direktor. Kratko i jasno. Bog je sve predao Sinu, ali na kraju Plana spasenja, Bog će opet biti sve u svemu, kako stoji u Korinćanima poslanici. Može se reći da je Bog Sin Predvodnik stvorenih moralnih bića, kako ga često opisuje i Biblija (Zapovjednik nebeskih vojski, arhi anđeo i sl.) i kao takav može da djeluje kao Iskupitelj ljudskog roda.
  avatar
  Enoh

  Broj komentara : 115
  Registration date : 2013-05-12

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Enoh 12/11/2014, 16:25

  A sta sam ja pogresno rekao?Slazem se sa tobom,samo sto ne volim da koristim termin Bog Sin jer ga nema u Bibliji.Sin jeste Bog,ali u prirodi,ne u licnosti kao Otac.A tu prirodu je dobio od Oca,tako da Sin nema sam svoje bozanstvo,nego je Ocevo dobio.Tako da dolazimo do zakljucka da samo Otac ima bozanstvo,koje je preneo Sinu,da i Sin ima kao i Otac.
  avatar
  PavleS
  Admin

  Broj komentara : 3679
  Registration date : 2008-11-01

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  PavleS 12/11/2014, 16:36

  Enoh (citat):A sta sam ja pogresno rekao?Slazem se sa tobom,samo sto ne volim da koristim termin Bog Sin jer ga nema u Bibliji.Sin jeste Bog,ali u prirodi,ne u licnosti kao Otac.A tu prirodu je dobio od Oca,tako da Sin nema sam svoje bozanstvo,nego je Ocevo dobio.Tako da dolazimo do zakljucka da samo Otac ima bozanstvo,koje je preneo Sinu,da i Sin ima kao i Otac.
  OK, slažem se da nije isto kazati Sin Božji i Bog Sin, kojeg termina nema u Bibliji.
  Možeš li bit malo jasniji kako to razdvajaš prirodu od ličnosti?


  PavleS: komentar modifikovan dana: 12/11/2014, 16:55; prepravljeno ukupno 1 puta
  avatar
  Enoh

  Broj komentara : 115
  Registration date : 2013-05-12

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Enoh 12/11/2014, 16:43

  Pa ovako.Otac je Bog kao licnost,sam po sebi.A Hrist je od Oca nasledio bozansku prirodu,da bude Bog ali u prirodi.Dakle nije sam po sebi Bog.Isto kao mala beba kad se rodi.Ona je nasledila ljudsku prirodu ali nije covek sama po sebi,nego je nasledila od svog oca.Jel me razumes sta hocu da kazem?

  Sponsored content

  HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA Empty Re: HRISTOVA LJUDSKA PRIRODA I NAŠA PRIRODA

  Komentar  Sponsored content


   Danas je 11/4/2021, 19:55