BIBLIJSKI FORUM

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
BIBLIJSKI FORUM

POZNAVANJE BOGA - NAJVAŽNIJE ZNANJE

Latest topics

May 2022

SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Calendar Calendar


+3
Nebojša
PavleS
Zdravko Vučinić
7 posters

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  avatar
  Zdravko Vučinić


  Broj komentara : 497
  Registration date : 2013-10-03

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Zdravko Vučinić 19/6/2016, 13:19

  Član Nebojša je pokrenuo pitanje oko Božjeg obličja i na drugom mjestu na forumu dao neke komentare koje prenosimo ovdje u novoj temi:

  Ne slažem se da Bog ima obličje. U jednom tekstu odnosno knjizi Zdravko kaže da Bog ima obličje i onda kao dokaz navodi poznate proročke tekstove o starcu sa sedom kosom itd. Mislim da je to način izražavanja i da Bog nema nikakvo obličje, već je Duh koga niko nije video, sem Sina, On ga javlja.
  Ako bi imao neko obličje to bi značilo da je ograničen, bilo kakav oblik znači biti ograničen. Bog kao što nema početak (vreme) isto tako nema ni oblik (prostor). On stvara vreme i prostor a sve van toga je Bog, neograničen po starosti i veličini. Svemir (prostor) je ograničen, ima kraj. Mogli bismo to da zamislimo kao krug, a sve izvan kruga je Bog, bez kraja. Može naravno da se manifestuje u prostoru gladom, pojavom itd. ,ali u suštini to nije On. On je Duh i ne može da se vidi, jer da bi se nešto videlo mora biti ograničeno, a pošto nema kraj, ne može da se obuhvati.

  Poznato mi je sve to, samo mi je nelogično da Bog ima duhovno a ne materijalno obličje. Za anđele se može reći da imaju duhovno obličje, i mi imamo duhovno obličje samo u materijalnom telu. Ali Bog nema, moje mišljenje, nikakvo obličje. Potpuno je nevidljiv i ne može se obuhvatiti. On ima Duh (emocije, um, volju), ali nema ništa vidljivo.
  Ako bi imao bilo kakvo obličje, to znači da je na neki način ograničen. Ako je ograničen, šta je izvan Boga? Ne može biti ništa. Nije logično da On sedi na prestolu u prostoru, šta je onda izvan prostora. Logično mi je da je On iznad prostora i vremena, a kada ih je stvorio prilagođava nam se na naš način. Iši gde je bio Bog dok nije stvorio prostor i vreme? Jel bio na prestolu? Mislim da je On izvan toga i da je potpuno bestelesan, potpuni Duh. Kao misao ako govorimo ljudskim jezikom. Zatim bestelesna misao, Duh, stvara vidljive i manje vidljive stvari ( stvorenja itd.)
  To mi je logično, nepojmljivo mi je da Bog ima bilo kakvo obličje, jer i sam kaže " da načinimo SLIČNOG Nama", ne istog jer je nemoguće biti isti.


  Samo da dodam, što mislim da je veoma važno, a zaboravio sam.
  Zato i postoji Sin, da javi neograničenog Boga, da nam se prilagodi, da ga razumemo pošto je bez forme i neograničen u svakom pogledu.
  Zato i Isus kaže jednom apostolu koji je tražio da vidi Oca "toliko sam sa vama a ti bi hteo da vidiš Oca", parafraziram. Drugim rečima kada vidimo Sina vidimo i Oca jer su oni u jedinstvu, Sin najbolje predstavlja Oca u svakom smislu, u punini, a može se videti. Prilagodio se stvorenjima. Otac je neshvatljiv i neobuhvatan ali ga Sin obznanjuje postepeno u prostoru i vremenu prilagođavajući se stvorenjima. Zato se i Otac retko spominje jer je akcenat na Hristu, Njemu je s,e predato i pokoreno, a sam Hrist se pokorio Onom koji mu je sve pokorio.

  avatar
  Zdravko Vučinić


  Broj komentara : 497
  Registration date : 2013-10-03

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Zdravko Vučinić 19/6/2016, 13:26

  Evo dio iz moje knjige Slučaj Trojstvo vezano za Božje obličje:

  Biblijski izvještaj o stvaranju pokazuje da Bog nekome kaže hajde da načinimo čovjeka po svom obličju sličnog nama.
  Kome Bog to kaže? Kontekst Biblije i svega onoga što smo do sada analizirali je jasan da je Bog sve stvarao kroz Sina:
  „Jer je kroz njega (Sina) sve bilo stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo…“ (Kološanima 1:16).
  „Sve je stvoreno kroz njega…“ (Kološanima 1:16).

  Ne postoji drugo biblijsko objašnjenje osim da je Bog svom Sinu rekao da načine ili stvore čovjeka po svom obličju sličnog nama. Ako je Bog nekome rekao da stvore čovjeka po svom obličju, to znači da taj neko sa kime Bog zajedno stvara ima isto obličje kao i Bog, a Biblija jasno otkriva da je Sin Božji obličje Božje:
  „Neka u vama bude tendencija koja je u Hristu Isusu, koji, iako je bio u Božjem obličju…“ (Filipljanima 2:5-6).
  „…O Hristu, koji je Božje obličje“ (2. Korinćanima 4:4).
  „On je slika (obličje) nevidljivog Boga...“ (Kološanima 1:15).

  Šta dalje kaže izvještaj o stvaranju:
  „Tada je Bog stvorio čovjeka po svom obličju, stvorio ga je po Božjem obličju - stvorio je muškarca i ženu“ (1. Mojsijeva 1:27).

  Ako je Bog svom Sinu rekao da stvore čovjeka po svom obličju, kakvo je to Njihovo obličje i na koji način će čovjek biti sličan Njima?
  Čovjek je, prema Bibliji, sastavljen od tijela (obličja) i duha:
  „Gospod Bog je stvorio čovjeka od zemaljskog praha i udahnuo mu u nozdrve dah (duh) života, i čovjek je postao živa duša“ (1. Mojsijeva 2:7).

  Ako je Bog stvorio čovjeka po svom obličju da li to znači da Bog ima tijelo (obličje) i duh?
  Biblija nas obavještava da Bog ima svoje obličje i Duh. Biblijski proroci su u vizijama vidjeli Boga što potvrđuje da On ima obličje koje nama nije shvatljivo niti vidljivo, osim Sinu Božjem koji ima direktni pristup Ocu:
  „Miheja još reče: Zato čuj Gospodnju riječ: Vidim Gospoda kako sjedi na svom prestolu, a sva nebeska vojska stoji mu s desne i s lijeve strane“ (1. Carevima 22:19).
  „U godini smrti cara Ozije, vidio sam Gospoda kako sjedi na visokom i uzvišenom prestolu, a rubovi njegove haljine ispunjavali su hram“ (Isaija 6:1).
  „Dok sam gledao, bili su postavljeni prestoli i Pradavni je sjeo. Odjeća mu je bila bijela kao snijeg, a kosa na glavi kao čista vuna… Gledao sam dalje u noćnim vizijama, kad eno, na oblacima nebeskim dolazio je neko kao sin čovječiji. Bilo mu je dozvoljeno da pristupi Pradavnom i doveli su ga pred njega“ (Danijel 7:9.13).
  „I odmah sam bio u Duhu, i gle, na nebu je stajao presto i neko je sjedio na prestolu. Onaj koji je sjedio izgledao je poput kamena jaspisa i dragog kamena crvene boje, a oko prestola je bila duga slična smaragdu“ (Otkrivenje 4:2-3).


  Bog osim obličja ima i Duh:
  „Nećete, naime, govoriti vi, nego će u vama govoriti Duh vašega Oca“ (Matej 10:20).
  „Tada je Gospod rekao: Neće moj Duh dovijeka trpjeti čovjeka“ (1. Mojsijeva 6:3).

  Kao i Bog, i Njegov Sin ima tijelo i Duh. Hrist je imao obličje i prije nego što je došao na Zemlju. Vavilonski car Navuhodonosor je vidio Sina Božjeg stotinama godina prije nego što je Isus rođen kao čovjek u Betlehemu:
  „Tada se car Navuhodonosor uplašio i brzo ustao. Obrativši se svojim visokim službenicima, upitao ih je: Zar nismo u vatru bacili tri svezana čovjeka? Oni su odgovorili: Jesmo, caru. On je na to rekao: Gle! Ja vidim četiri čovjeka kako slobodno hodaju posred vatre, i nije im ništa, a četvrti kao da je sin Božji’“ (Danijel 3:25).

  Isus Hrist ima Duh:
  „A i dalje ću se radovati, jer znam da će to dovesti do mog spa-senja posredstvom vaših usrdnih molitvi i uz pomoć Duha Isusa Hrista“ (Filipljanima 1:18-19).

  Čovjek ima obličje/tijelo i duh i te dvije komponente čine čovjeka, odnosno ljudsko biće. Bog i Hrist imaju obličje i Duh i te dvije komponente čine Božanska Bića. Otac i Sin su stvorili čovjeka po svom obličju.
  avatar
  Zdravko Vučinić


  Broj komentara : 497
  Registration date : 2013-10-03

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Zdravko Vučinić 19/6/2016, 13:30

  Ja vjerujem da je Elen Vajt Božji prorok i njena izjava u Ranim spisima se lijepo uklapa u ono što Biblija kaže o Božjem obličju (formi):

  “Pitala sam Isusa da li Otac ima formu kao i On. On je rekao da ima, ali da je ja ne mogu videti, jer, rekao je: “Ako bi jednom pogledala slavu Njegove ličnosti, prestala bi da postojiš.” {E. G. White, Early Writings, p. 54}

  Bog je svojim Duhom sveprisutan, ali postoji mjesto na Nebu gdje se On nalazi u svom obličju ili formi, na isti način kao što je Isus svojim Duhom sveprisutan a svojim obličjem (proslavljena ljudska priroda) nalazi se na Nebu i posreduje za nas.
  Isus, kao i Otac, prema Bibliji, mogu da borave u nama, i to je predviđeno Planom spasenja za one koji vjeruju i odreknu se svoga "ja". Kako oni to mogu da borave u nama? Duhom. Na isti način kao što borave u cijelom svemiru.
  Ali to ne znači da nemaju obličje i da nemaju formu i da se u svom obličju ili formi ne nalaze na nekom određenom mjestu (Božjem prestolu). Jedino Isus može vidjeti Očevu formu i biti sa Njim "oči u oči"...  

  Isus je rekao Eleni Vajt da mi ne možemo vidjeti Očevu formu, odnosno obličje, i to je ono što je van našeg domašaja i mašte i razuma i očiju. Dakle, Bog ima obličje, ali ne bih išao dalje od toga u analizu.

  Mislim da sve ovo prolazi biblijski filter. Može još da se piše o ovome ali mislim da je dovoljno.

  Ako neko ima bolje argumente neka izvoli, ali bez upotrebljavanja naše ljudske logike koju ne prate biblijski citati.
  avatar
  Zdravko Vučinić


  Broj komentara : 497
  Registration date : 2013-10-03

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Zdravko Vučinić 19/6/2016, 13:47

  Negirati da Bog ima obličje je negacija da je On lično biće, negacija da je On prava Ličnost, i to je u suštini spiritizam bez obzira što se pokušavaju takve tvrdnje lijepo upakovati.
  avatar
  PavleS
  Admin


  Broj komentara : 3723
  Registration date : 2008-11-01

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  PavleS 19/6/2016, 14:41

  Neke biblijske reference koje govore o Bogu Ocu i Sinu kao Ličnostima sa obličjem:

  1. Mojsijeva 1:26, 27
  1. Mojsijeva 5:1
  2. Mojsijeva 24:10
  Isaija 6:1,2
  Ezekijel 1:26
  Filipljanima 2:6
  Jovan 16:27, 28
  Danilo 7:9,10,13,22
  Djela 7:55,56
  Otkrivenje 3:21; 22:3,4

  Iako su neki tekstovi dio vizije (viđenja) proroka, to ne umanjuje značaj dokaza, jer vizije su često uprošćeni prikaz većih realnosti.
  Dakle, mi ne možemo i ne smijemo karikirati Isusove izjave da ide Ocu, dolazi Ocu kao određenoj Ličnosti i entitetu i sl. jer u tom slučaju morali bismo zaključiti što i trojičnici ili Raselovi svjedoci da Bog laže ljude iz "pedagoških razloga", da su to samo uloge, itd.
  avatar
  Nebojša


  Broj komentara : 143
  Registration date : 2013-08-19

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Nebojša 19/6/2016, 15:34

  Zdravko Vučinić (citat):Negirati da Bog ima obličje je negacija da je On lično biće, negacija da je On prava Ličnost, i to je u suštini spiritizam bez obzira što se pokušavaju takve tvrdnje lijepo upakovati.

  Ne bih se složio, obličje nije = ličnost kao što ni rođenje ne negira Isusovu večnost. Zato što govorimo u domenu večnosti, tamo biti rođen znači biti večan što Sin Božji potvrđuje, i tamo imati ličnost ne znači imati formu, što i Otac i Sin potvrđuju. Ni Isus nema formu odnosno obličje ali o tome nešto kasnije.
  avatar
  PavleS
  Admin


  Broj komentara : 3723
  Registration date : 2008-11-01

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  PavleS 19/6/2016, 15:47

  Nebojša (citat):
  Zdravko Vučinić (citat):Negirati da Bog ima obličje je negacija da je On lično biće, negacija da je On prava Ličnost, i to je u suštini spiritizam bez obzira što se pokušavaju takve tvrdnje lijepo upakovati.

  Ne bih se složio, obličje nije = ličnost kao što ni rođenje ne negira Isusovu večnost. Zato što govorimo u domenu večnosti, tamo biti rođen znači biti večan što Sin Božji potvrđuje, i tamo imati ličnost ne znači imati formu, što i Otac i Sin potvrđuju. Ni Isus nema formu odnosno obličje ali o tome nešto kasnije.
  Ajme criva i drobovi. Shocked
  avatar
  Nebojša


  Broj komentara : 143
  Registration date : 2013-08-19

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Nebojša 19/6/2016, 16:34

  PavleS (citat):Neke biblijske reference koje govore o Bogu Ocu i Sinu kao Ličnostima sa obličjem:

  1. Mojsijeva 1:26, 27
  1. Mojsijeva 5:1
  2. Mojsijeva 24:10
  Isaija 6:1,2
  Ezekijel 1:26
  Filipljanima 2:6
  Jovan 16:27, 28
  Danilo 7:9,10,13,22
  Djela 7:55,56
  Otkrivenje 3:21; 22:3,4

  Iako su neki tekstovi dio vizije (viđenja) proroka, to ne umanjuje značaj dokaza, jer vizije su često uprošćeni prikaz većih realnosti.
  Dakle, mi ne možemo i ne smijemo karikirati Isusove izjave da ide Ocu, dolazi Ocu kao određenoj Ličnosti i entitetu i sl. jer u tom slučaju morali bismo zaključiti što i trojičnici ili Raselovi svjedoci da Bog laže ljude iz "pedagoških razloga", da su to samo uloge, itd.

  1. Mojsijeva 1:26,27 - Zatim Bog reče: "Hajde da načinimo čoveka po svom obličju, sličnog nama, i neka vlada nad morskim ribama, nad stvorenjima koja lete po nebu, nad stokom, nad svom zemljom i nad svim drugim životinjama što se miču po zemlji."

  Otac kaže Sinu da stvore čoveka SLIČNOG nama. Razlika između čoveka i životinja je u sličnosti sa Bogom. Ako i životinje i čovek imaju obličje a Bog kaže za čoveka da je sličan Njemu, a ne za životinje, šta je to što razlikuje čoveka od životinje?
  To je Božje obličje, DUHOVNO obličje jer životinje to nemaju i zato nisu slične Njemu, iako imaju telo.

  1. Mojsijeva 5:1 - Ovo je knjiga o Adamovom životu. Onog dana kada je Bog stvorio Adama, načinio ga je sličnim sebi.

  Ovde je smisa isti kao i u prethodnom stihu.

  2. Mojsijeva 24:10 - i videli su Izraelovog Boga.

  Ovde tekst govori o Mojsiju, Aronu, Nadavu, Abihudu i sedamdeset Izraelovih starešina kako su videli Boga. U pitanju je Njegova pojava a ne ono što On u suštini jeste ali o tome nešto više kasnije.

  Isaija 6:1,2 - U godini smrti cara Ozije, video sam Gospoda kao sedi na visokom i uzvišenom prestolu, a rubovi Njegove haljine ispunjavali su hram. Iznad Njega su stajali serafimi. Svaki je imao šest krila. Sa dva je pokrivao svoje lice, sa dva je pokrivao svoje noge, a sa dva je leteo.

  Ovde je u pitanju vizija a ne eksplicitna Božja pojava, u pitanju je simbolički jezik ali bez obzira i da je tako to nije Božja suština odnosno stvarni izgled već Njegova pojava na nivou stvorenja.

  Ezekijel 1:26 - Nad svodom koji je bio iznad njihovih glava bilo je nešto kao kamen safir, nalik prestolu. A gore, na onom što je ličilo na presto, bio je neko kao zemaljski čovek.

  Isto vizija, "nešto kao", "nalik", "ličilo", "kao" su pokušaji da se čoveku objasni i približi Bog na njegovom nivou.

  Ovo je samo pola posta jer sam pisao sat vremena svaki stih i kada sam poslao nije se pojavio, ne znam zašto. Ne mogu ponovo ispočetka da pišem, sva sreća da sam na pola kopirao. Ostali stihovi su vizije i treba gledati kontekst kod onih koji nisu vizije.
  avatar
  Nebojša


  Broj komentara : 143
  Registration date : 2013-08-19

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Nebojša 19/6/2016, 16:57

  PavleS (citat):
  Nebojša (citat):
  Zdravko Vučinić (citat):Negirati da Bog ima obličje je negacija da je On lično biće, negacija da je On prava Ličnost, i to je u suštini spiritizam bez obzira što se pokušavaju takve tvrdnje lijepo upakovati.

  Ne bih se složio, obličje nije = ličnost kao što ni rođenje ne negira Isusovu večnost. Zato što govorimo u domenu večnosti, tamo biti rođen znači biti večan što Sin Božji potvrđuje, i tamo imati ličnost ne znači imati formu, što i Otac i Sin potvrđuju. Ni Isus nema formu odnosno obličje ali o tome nešto kasnije.
  Ajme criva i drobovi. Shocked

  Ne znam šta to znači, ali to mi nije neki argument da Bog ima obličje. Very Happy

  Suština konflikta između Hrista i Đavola ne može da se nađe u jevanđelju. Dakle ne može na sredini Biblije, mora da se ide još unazad. Kada se dođe do početka stvaranja Zemlje stvari postaju jasnije. Ali ni tada nije sve jasno jer se mora ići još unazad kada je nastalo zlo i pobuna, a to je bilo pre stvaranja Zemlje.

  Isto tako, da bismo shvatili da li Bog ima obličje, ne možemo da otvorimo Bibliju i pročitamo kada je stvoreno Nebo i Zemlja. Moramo da idemo još unazad pre stvaranja bilo čega.

  Pre stvaranja bilo čega nije postojalo Nebo koje se opisuje u Bibliji, niti Božji presto gde Bog prebiva i pokazuje svoju prisutnost. Tada u večnosti nije postojalo ništa materijalno, nikakav oblik, forma. Nevidljivi Bog stvara preko Sina vidljivu materiju i stvorenja. On kaže (Reč - Hrist) i to bude, stvori se. Od nevidljivog Bog svojom mudrošću (Isus, tekst u poslovicama) stvara. Oni tada nemaju presto. Jer šta je presto? Mesto odakle se vlada, upravlja. Nad kim bi tada upravljali kada još nije bilo stvorenja. Bog tek kasnije stvara Nebo i presto na njemu i Zemlju i presto na Njoj, kao sliku onog na Nebu. Nije presto večan, ili Nebo, ili Zemlja. Bog stvara presto da bi pokazao svoju prisutnost. Ali to nije On u svojoj biti, u svojoj suštini. Ne može Bog da bude svetlost ili sl. kada se svetlost sastoji od fotona a mi od atoma, a anđeli od ko zna čega. Sva materija i sve što postoji je sačinjeno od nečega, samo Bog nije od ničega jer on to stvara, izmišlja mudrošću neopisivom. Da ne odem predaleko pa da kažem da je hula reći da Bog ima oblik i ograničiti ga, ili ga staviti u neke okvire.
  avatar
  Nebojša


  Broj komentara : 143
  Registration date : 2013-08-19

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Nebojša 19/6/2016, 17:07

  Dakle ključna stvar je Božja suština, da li ima formu ili ne. Ali ona je u večnosti a ne u prostoru i vremenu. U prostoru i vremenu Bog se samo prilagođava stvorenjima. Slično je sa Isusovim rođenjem. U večnosti gde nema vremena Isus je večan, a rodio se, a ako gledamo kroz prostor i vreme onda nam je to neshvatljivo jer živimo u prostoru i vremenu i sve kroz njih posmatramo. Tako nam je nelogično i neshvatljivo da Bog može biti toliko veliki da nema oblik, jer živimo u prostoru. Ili da je toliko star da nema početak kada živimo u vremenu. Jedno je prostor i vreme, sasvim drugo večnost i Bog. On jednostavno jeste. Neopisiv je.
  avatar
  Zdravko Vučinić


  Broj komentara : 497
  Registration date : 2013-10-03

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Zdravko Vučinić 19/6/2016, 17:22

  Nebojša (citat):Dakle ključna stvar je Božja suština, da li ima formu ili ne. Ali ona je u večnosti a ne u prostoru i vremenu. U prostoru i vremenu Bog se samo prilagođava stvorenjima. Slično je sa Isusovim rođenjem. U večnosti gde nema vremena Isus je večan, a rodio se, a ako gledamo kroz prostor i vreme onda nam je to neshvatljivo jer živimo u prostoru i vremenu i sve kroz njih posmatramo. Tako nam je nelogično i neshvatljivo da Bog može biti toliko veliki da nema oblik, jer živimo u prostoru. Ili da je toliko star da nema početak kada živimo u vremenu. Jedno je prostor i vreme, sasvim drugo večnost i Bog. On jednostavno jeste. Neopisiv je.

  Možda nijesi prošao Miroljubovu školu, ali kao da jesi, u smislu fantaziranja, filozofiranja i slično a bez bilo kakve biblijske potpore. Nije ovo ništa lično, ne poznajem te, ali takvi su ti stavovi. Pokušavaš da Boga predstaviš kako ga ti vidiš i koristiš neku svoju terminologiju na isti način kao što zastupnici trojstva pokušavaju da kažu kako je nemoguće da je Isus baš Sin Božji onako kako piše u Bibliji, nego je On nešto navodno uzvišenije od toga (drugo lice Božanstva jednako kao i prvo), koristeći neku svoju termonologiju da to objasne. Tvoja terminologija je na granici spiritizma. Rezultat vizije Elen Vajt je upravo bio da odgovori spiritistima vezano za Božju ličnost.
  Izvini, ali ja lično teško mogu dalje u komunikaciju oko ovog pitanja, u smislu da odgovaram na tvoje teze, iako sam imao volju u početku, jer vidim da ni najjasnije stvari ne dopiru do tebe a zauzvrat pokušavaš da nešto filozofiraš i fantaziraš, "šta je bilo kad ništa nije bilo" i slično. Suština spiritizma je da je "Bog" bez obličja ili forme, pa ti sad filozofiraj i pakuj sve to u neku tvoju navodno hriščaćnsku terminologiju. Naravno da je Bog neshvatljiv za nas, ali ostaje ono što piše u Bibliji da ima obličje koje niko nikad nivje vidio u potpunosti osim Sin, niti može.
  avatar
  Zdravko Vučinić


  Broj komentara : 497
  Registration date : 2013-10-03

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Zdravko Vučinić 19/6/2016, 17:26

  Nebojša (citat):
  Zdravko Vučinić (citat):Negirati da Bog ima obličje je negacija da je On lično biće, negacija da je On prava Ličnost, i to je u suštini spiritizam bez obzira što se pokušavaju takve tvrdnje lijepo upakovati.

  ...Ni Isus nema formu odnosno obličje ali o tome nešto kasnije.

  Nemoj nas molim te zabavljat sa ovime, to je isto kao da govorimo o Zemlji ravnoj ploči. Ostavi to za neki drugi put ako može.
  avatar
  PavleS
  Admin


  Broj komentara : 3723
  Registration date : 2008-11-01

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  PavleS 19/6/2016, 18:13

  Concept of God in Hinduism
  Kako stvari stoje, ovi su ti neki teološki rođaci, jer i oni zagovaraju ideju o bogu koje je u svemu i nije niučemu, koji je istovremeno i desno i lijevo, koji se kreće i ne kreće se, koji je unutra i vani, nepromjenljiv i vječan, bez obličja, itd. Uzgred, citiraju i Bibliju u prilog svojim idejama.
  avatar
  Nebojša


  Broj komentara : 143
  Registration date : 2013-08-19

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Nebojša 19/6/2016, 18:18

  Zdravko Vučinić (citat):
  Nebojša (citat):Dakle ključna stvar je Božja suština, da li ima formu ili ne. Ali ona je u večnosti a ne u prostoru i vremenu. U prostoru i vremenu Bog se samo prilagođava stvorenjima. Slično je sa Isusovim rođenjem. U večnosti gde nema vremena Isus je večan, a rodio se, a ako gledamo kroz prostor i vreme onda nam je to neshvatljivo jer živimo u prostoru i vremenu i sve kroz njih posmatramo. Tako nam je nelogično i neshvatljivo da Bog može biti toliko veliki da nema oblik, jer živimo u prostoru. Ili da je toliko star da nema početak kada živimo u vremenu. Jedno je prostor i vreme, sasvim drugo večnost i Bog. On jednostavno jeste. Neopisiv je.

  Možda nijesi prošao Miroljubovu školu, ali kao da jesi, u smislu fantaziranja, filozofiranja i slično a bez bilo kakve biblijske potpore. Nije ovo ništa lično, ne poznajem te, ali takvi su ti stavovi. Pokušavaš da Boga predstaviš kako ga ti vidiš i koristiš neku svoju terminologiju na isti način kao što zastupnici trojstva pokušavaju da kažu kako je nemoguće da je Isus baš Sin Božji onako kako piše u Bibliji, nego je On nešto navodno uzvišenije od toga (drugo lice Božanstva jednako kao i prvo), koristeći neku svoju termonologiju da to objasne. Tvoja terminologija je na granici spiritizma. Rezultat vizije Elen Vajt je upravo bio da odgovori spiritistima vezano za Božju ličnost.
  Izvini, ali ja lično teško mogu dalje u komunikaciju oko ovog pitanja, u smislu da odgovaram na tvoje teze, iako sam imao volju u početku, jer vidim da ni najjasnije stvari ne dopiru do tebe a zauzvrat pokušavaš da nešto filozofiraš i fantaziraš, "šta je bilo kad ništa nije bilo" i slično. Suština spiritizma je da je "Bog" bez obličja ili forme, pa ti sad filozofiraj i pakuj sve to u neku tvoju navodno hriščaćnsku terminologiju. Naravno da je Bog neshvatljiv za nas, ali ostaje ono što piše u Bibliji da ima obličje koje niko nikad nivje vidio u potpunosti osim Sin, niti može.

  Ako u Bibliji piše da je Bog Duh i da ga NIKO NIKADA nije VIDEO a Sin ga javlja, ja stvarno ne znam gde ćeš većeg dokaza i potpore da je Bog nevidljivi Duh. Vajtova je rekla da Bog ima obličje i presto itd. ali to nije ono što On jeste. Taj zaključak može da se izvede ako gledaš kontekst Biblije i uključiš logiku.
  Ti kada ti odgovara onda koristiš argument vezano za večnost, npr. za Isusovo rođenje u večnosti, a kada ti ne odgovara da Bog ima obličje onda je to fantaziranje i filozofiranje. U prvom slučaju koristiš argument večnosti, a u drugom ne važi. Neko će da kaže da je fantazija da je Isus večan a piše da je rođen. Neko će da kaže da je fantazija da Bog nema obličje kada u Bibliji piše da ima (razne forme itd.). Mora da se gleda iz perspektive večnosti kada se govori o Bogu inače će imati i obličje i Isus će imati početak. Budi dosledan.
  Isto tako mora da se upotrebi i filozofija i logika uz tumačenje Biblije, a ne samo tumačiti van konteksta i površno. Onda su i Jehovini svedoci u pravu što se tiče Isusa i pagani što se tiče Božjeg obličja.
  Jedna stvar je shvatanje Boga iz perspektive večnosti a druga iz perspektive prostora i vremena. Iz ove druge perspektive jednostavno mora da Bog ima formu, kao što i ima svoj presto i neko obličje koje nije u suštini On. Iz druge perspektive Bog nema nikakvo obličje i ne podleže pod zakone prostora i vremena, koje je uzgred sam stvorio. Zato i vidi budućnost jer živi van vremena itd. To je Njegovo originalno "poreklo" ako tako možemo da kažemo. Potiče iz večnosti gde je sve nevidljivo a u prostoru i vremenu dobija svoju formu ili obličje. Ne može Bog u svojoj suštini da uđe u prostor kada je veći od njega, On ga je stvorio. Ne može prostor da ga obuhvati. Ali može kao pojava, forma itd.
  Suština spiritizma je da je Bog bez obličja i forme ali i bez ličnosti. "Suština" (priroda, odnosno forma, obličje) Boga je da je Bog bez obličja i forme, ali je Ličnost. To ne može da se shvati ako se ne posmatra iz ugla večnosti.
  avatar
  Nebojša


  Broj komentara : 143
  Registration date : 2013-08-19

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Nebojša 19/6/2016, 18:22

  Zdravko Vučinić (citat):
  Nebojša (citat):
  Zdravko Vučinić (citat):Negirati da Bog ima obličje je negacija da je On lično biće, negacija da je On prava Ličnost, i to je u suštini spiritizam bez obzira što se pokušavaju takve tvrdnje lijepo upakovati.

  ...Ni Isus nema formu odnosno obličje ali o tome nešto kasnije.

  Nemoj nas molim te zabavljat sa ovime, to je isto kao da govorimo o Zemlji ravnoj ploči. Ostavi to za neki drugi put ako može.

  Pošto su Otac i Sin iste suštine ni jedan ni drugi nemaju formu. Tek po stvaranju preuzimaju određeno obličje, Isus čak i ljudsko dok je na Nebu imao drugo za anđele. Ukratko, pošto vidim da niste spremni da čujete drugačije mišljenje.
  avatar
  PavleS
  Admin


  Broj komentara : 3723
  Registration date : 2008-11-01

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  PavleS 19/6/2016, 18:25

  Nebojša (citat):
  Zdravko Vučinić (citat):
  Nebojša (citat):
  Zdravko Vučinić (citat):Negirati da Bog ima obličje je negacija da je On lično biće, negacija da je On prava Ličnost, i to je u suštini spiritizam bez obzira što se pokušavaju takve tvrdnje lijepo upakovati.

  ...Ni Isus nema formu odnosno obličje ali o tome nešto kasnije.

  Nemoj nas molim te zabavljat sa ovime, to je isto kao da govorimo o Zemlji ravnoj ploči. Ostavi to za neki drugi put ako može.

  Pošto su Otac i Sin iste suštine ni jedan ni drugi nemaju formu. Tek po stvaranju preuzimaju određeno obličje, Isus čak i ljudsko dok je na Nebu imao drugo za anđele. Ukratko, pošto vidim da niste spremni da čujete drugačije mišljenje.
  Samo naprijed, iznesi sve.
  avatar
  Nebojša


  Broj komentara : 143
  Registration date : 2013-08-19

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Nebojša 19/6/2016, 18:31

  PavleS (citat):Concept of God in Hinduism
  Kako stvari stoje, ovi su ti neki teološki rođaci, jer i oni zagovaraju ideju o bogu koje je u svemu i nije niučemu, koji je istovremeno i desno i lijevo, koji se kreće i ne kreće se, koji je unutra i vani, nepromjenljiv i vječan, bez obličja, itd. Uzgred, citiraju i Bibliju u prilog svojim idejama.

  Već sam ti rekao šta veruju Hinduisti, iako ima dosta varijacija. Oni ne veruju u ličnost Oca i Isusa Hrista već u bezličnog boga, neku silu koja je kao što kažeš u svemu.
  Ja to nisam rekao i ne znam zašto to postavljaš i obmanjuješ ljude tako što me predstavljaš kao nekog hinduistu i sl. To što se ne slažemo oko Božje forme ne moraš da padaš u vatru. To je kao kada bih ja postavljao one koji veruju da Bog ima obličje i telo u šta veruju neki pagani itd. i tebe poistovećivao s njima. Ponašaš se kao dete. S tobom izgleda može da se razmeni par poruka i to je to. Posle gubiš strpljenje i pokazuješ svoje pravo lice.
  avatar
  PavleS
  Admin


  Broj komentara : 3723
  Registration date : 2008-11-01

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  PavleS 19/6/2016, 18:36

  Nebojša (citat):
  PavleS (citat):Concept of God in Hinduism
  Kako stvari stoje, ovi su ti neki teološki rođaci, jer i oni zagovaraju ideju o bogu koje je u svemu i nije niučemu, koji je istovremeno i desno i lijevo, koji se kreće i ne kreće se, koji je unutra i vani, nepromjenljiv i vječan, bez obličja, itd. Uzgred, citiraju i Bibliju u prilog svojim idejama.

  Već sam ti rekao šta veruju Hinduisti, iako ima dosta varijacija. Oni ne veruju u ličnost Oca i Isusa Hrista već u bezličnog boga, neku silu koja je kao što kažeš u svemu.
  Ja to nisam rekao i ne znam zašto to postavljaš i obmanjuješ ljude tako što me predstavljaš kao nekog hinduistu i sl. To što se ne slažemo oko Božje forme ne moraš da padaš u vatru. To je kao kada bih ja postavljao one koji veruju da Bog ima obličje i telo u šta veruju neki pagani itd. i tebe poistovećivao s njima. Ponašaš se kao dete. S tobom izgleda može da se razmeni par poruka i to je to. Posle gubiš strpljenje i pokazuješ svoje pravo lice.
  Samo sam primijetio neke sličnosti. Dobro, evo neću se živ čujati, iznesi sve što imaš.
  avatar
  Nebojša


  Broj komentara : 143
  Registration date : 2013-08-19

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Nebojša 19/6/2016, 18:37

  PavleS (citat):
  Nebojša (citat):
  Zdravko Vučinić (citat):
  Nebojša (citat):
  Zdravko Vučinić (citat):Negirati da Bog ima obličje je negacija da je On lično biće, negacija da je On prava Ličnost, i to je u suštini spiritizam bez obzira što se pokušavaju takve tvrdnje lijepo upakovati.

  ...Ni Isus nema formu odnosno obličje ali o tome nešto kasnije.

  Nemoj nas molim te zabavljat sa ovime, to je isto kao da govorimo o Zemlji ravnoj ploči. Ostavi to za neki drugi put ako može.

  Pošto su Otac i Sin iste suštine ni jedan ni drugi nemaju formu. Tek po stvaranju preuzimaju određeno obličje, Isus čak i ljudsko dok je na Nebu imao drugo za anđele. Ukratko, pošto vidim da niste spremni da čujete drugačije mišljenje.
  Samo naprijed, iznesi sve.

  Rekao sam dovoljno, pošto vidim da ćeš po običaju da se sprdaš sa svime. Neka ljudi razmisle, ja sam samo izneo moje razmišljanje, nikome ništa ne namećem i spreman sam za drugo mišljenje. Čini mi se i da nisu mnogo zainteresovani za ovu temu, osim Jovane koja se javila. Ne znam šta ona misli, ali voleo bih da čujem mišljenja i drugih članova. Njihovo autentično razmišljanje, bez prepisivanja nekih "autoriteta".
  avatar
  PavleS
  Admin


  Broj komentara : 3723
  Registration date : 2008-11-01

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  PavleS 19/6/2016, 18:38

  Nebojša (citat):
  PavleS (citat):
  Nebojša (citat):
  Zdravko Vučinić (citat):
  Nebojša (citat):
  Zdravko Vučinić (citat):Negirati da Bog ima obličje je negacija da je On lično biće, negacija da je On prava Ličnost, i to je u suštini spiritizam bez obzira što se pokušavaju takve tvrdnje lijepo upakovati.

  ...Ni Isus nema formu odnosno obličje ali o tome nešto kasnije.

  Nemoj nas molim te zabavljat sa ovime, to je isto kao da govorimo o Zemlji ravnoj ploči. Ostavi to za neki drugi put ako može.

  Pošto su Otac i Sin iste suštine ni jedan ni drugi nemaju formu. Tek po stvaranju preuzimaju određeno obličje, Isus čak i ljudsko dok je na Nebu imao drugo za anđele. Ukratko, pošto vidim da niste spremni da čujete drugačije mišljenje.
  Samo naprijed, iznesi sve.

  Rekao sam dovoljno, pošto vidim da ćeš po običaju da se sprdaš sa svime. Neka ljudi razmisle, ja sam samo izneo moje razmišljanje, nikome ništa ne namećem i spreman sam za drugo mišljenje. Čini mi se i da nisu mnogo zainteresovani za ovu temu, osim Jovane koja se javila. Ne znam šta ona misli, ali voleo bih da čujem mišljenja i drugih članova. Njihovo autentično razmišljanje, bez prepisivanja nekih "autoriteta".
  Kako dovoljno kad nijesi dao nijedan dokaz. Dobro, nije žurba, ako nemaš vremena danas, može drugi put.
  avatar
  Nebojša


  Broj komentara : 143
  Registration date : 2013-08-19

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Nebojša 19/6/2016, 18:48

  PavleS (citat):
  Nebojša (citat):
  PavleS (citat):Concept of God in Hinduism
  Kako stvari stoje, ovi su ti neki teološki rođaci, jer i oni zagovaraju ideju o bogu koje je u svemu i nije niučemu, koji je istovremeno i desno i lijevo, koji se kreće i ne kreće se, koji je unutra i vani, nepromjenljiv i vječan, bez obličja, itd. Uzgred, citiraju i Bibliju u prilog svojim idejama.

  Već sam ti rekao šta veruju Hinduisti, iako ima dosta varijacija. Oni ne veruju u ličnost Oca i Isusa Hrista već u bezličnog boga, neku silu koja je kao što kažeš u svemu.
  Ja to nisam rekao i ne znam zašto to postavljaš i obmanjuješ ljude tako što me predstavljaš kao nekog hinduistu i sl. To što se ne slažemo oko Božje forme ne moraš da padaš u vatru. To je kao kada bih ja postavljao one koji veruju da Bog ima obličje i telo u šta veruju neki pagani itd. i tebe poistovećivao s njima. Ponašaš se kao dete. S tobom izgleda može da se razmeni par poruka i to je to. Posle gubiš strpljenje i pokazuješ svoje pravo lice.
  Samo sam primijetio neke sličnosti. Dobro, evo neću se živ čujati, iznesi sve što imaš.

  Suština je da ako gledamo iz vaše perspektive (IRI), kroz prostor i vreme, vi ste u pravu. Ali ako gledamo iz perspektive večnosti, i isključimo prostor i vreme, onda Bog nema obličje. Zavisi kako gledate. Ja sam samo na glas rekao moja razmišljanja iz ugla pre stvaranja bilo čega. Zdravko kaže da je to fantaziranje i filozofiranje. Ne bih rekao da sam otišao tako daleko da sam fantazirao o nebeskim realnostima itd. Isključivo sam se držao teme, dakle Božje forme kroz prizmu večnosti. Za nekoga je to malo možda teško i nerealno i apstraktno. Mislim da sam jednostavnim rečnikom, plastično objasnio šta sam hteo da kažem, da ne bih po mom mišljenju stvarno ušao u domen filozofije već se držao biblijskog temelja.
  avatar
  Nebojša


  Broj komentara : 143
  Registration date : 2013-08-19

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Nebojša 19/6/2016, 18:58

  PavleS (citat):
  Nebojša (citat):
  PavleS (citat):
  Nebojša (citat):
  Zdravko Vučinić (citat):
  Nebojša (citat):
  Zdravko Vučinić (citat):Negirati da Bog ima obličje je negacija da je On lično biće, negacija da je On prava Ličnost, i to je u suštini spiritizam bez obzira što se pokušavaju takve tvrdnje lijepo upakovati.

  ...Ni Isus nema formu odnosno obličje ali o tome nešto kasnije.

  Nemoj nas molim te zabavljat sa ovime, to je isto kao da govorimo o Zemlji ravnoj ploči. Ostavi to za neki drugi put ako može.

  Pošto su Otac i Sin iste suštine ni jedan ni drugi nemaju formu. Tek po stvaranju preuzimaju određeno obličje, Isus čak i ljudsko dok je na Nebu imao drugo za anđele. Ukratko, pošto vidim da niste spremni da čujete drugačije mišljenje.
  Samo naprijed, iznesi sve.

  Rekao sam dovoljno, pošto vidim da ćeš po običaju da se sprdaš sa svime. Neka ljudi razmisle, ja sam samo izneo moje razmišljanje, nikome ništa ne namećem i spreman sam za drugo mišljenje. Čini mi se i da nisu mnogo zainteresovani za ovu temu, osim Jovane koja se javila. Ne znam šta ona misli, ali voleo bih da čujem mišljenja i drugih članova. Njihovo autentično razmišljanje, bez prepisivanja nekih "autoriteta".

  Kako nisam, jel sam odgovorio na tvoje "dokaze". To je kontradokaz, ti kao trinitarci dokazuješ jedno a u stvari pričaš u moju korist. Sam sebe pobijaš. Pa sam rekao da je Bog Duh i da ga niko nikada nije video, ali ti to nećeš da vidiš jer nisi spreman da čuješ drugo mišljenje. Da jesi na drugi način bismo komunicirali. Ja nemam problem da prihvatim drugo mišljenje, ti imaš. Tu je tvoj problem kao i Miroljuba i drugih ljudi koji su se "utvrdili" u istini. Hajde pokušaj da objasniš Miroljubu da je trojstvo zabluda. To je kao kada bih ja tebi objašnjavao da Bog ima formu. Teško je pričati sa religijskim "autoritetima". Čast izuzecima.
  Kako dovoljno kad nijesi dao nijedan dokaz. Dobro, nije žurba, ako nemaš vremena danas, može drugi put.
  avatar
  PavleS
  Admin


  Broj komentara : 3723
  Registration date : 2008-11-01

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  PavleS 19/6/2016, 19:13

  Nebojša (citat):
  PavleS (citat):
  Nebojša (citat):
  PavleS (citat):Concept of God in Hinduism
  Kako stvari stoje, ovi su ti neki teološki rođaci, jer i oni zagovaraju ideju o bogu koje je u svemu i nije niučemu, koji je istovremeno i desno i lijevo, koji se kreće i ne kreće se, koji je unutra i vani, nepromjenljiv i vječan, bez obličja, itd. Uzgred, citiraju i Bibliju u prilog svojim idejama.

  Već sam ti rekao šta veruju Hinduisti, iako ima dosta varijacija. Oni ne veruju u ličnost Oca i Isusa Hrista već u bezličnog boga, neku silu koja je kao što kažeš u svemu.
  Ja to nisam rekao i ne znam zašto to postavljaš i obmanjuješ ljude tako što me predstavljaš kao nekog hinduistu i sl. To što se ne slažemo oko Božje forme ne moraš da padaš u vatru. To je kao kada bih ja postavljao one koji veruju da Bog ima obličje i telo u šta veruju neki pagani itd. i tebe poistovećivao s njima. Ponašaš se kao dete. S tobom izgleda može da se razmeni par poruka i to je to. Posle gubiš strpljenje i pokazuješ svoje pravo lice.
  Samo sam primijetio neke sličnosti. Dobro, evo neću se živ čujati, iznesi sve što imaš.

  Suština je da ako gledamo iz vaše perspektive (IRI), kroz prostor i vreme, vi ste u pravu. Ali ako gledamo iz perspektive večnosti, i isključimo prostor i vreme, onda Bog nema obličje. Zavisi kako gledate. Ja sam samo na glas rekao moja razmišljanja iz ugla pre stvaranja bilo čega. Zdravko kaže da je to fantaziranje i filozofiranje. Ne bih rekao da sam otišao tako daleko da sam fantazirao o nebeskim realnostima itd. Isključivo sam se držao teme, dakle Božje forme kroz prizmu večnosti. Za nekoga je to malo možda teško i nerealno i apstraktno. Mislim da sam jednostavnim rečnikom, plastično objasnio šta sam hteo da kažem, da ne bih po mom mišljenju stvarno ušao u domen filozofije već se držao biblijskog temelja.
  Evo moram da kažem dvije iako sam obećao da ću ćutati. Baš kao zla žena.

  Sad sam bolje shvatio na šta misliš, izvinjavam se na povremenom sarkazmu, ali ne znam kako da se drugačije izborim sa gomilom spamova u domenu religije.

  To da prije stvaranja našeg univerzuma i Zemlje, da se uslovno izrazimo u vječnosti (s naše tačke gledišta), nije bilo prostora i vremena ne nalazimo u Bibliji. Nalazimo informaciju da su naš univerzum i Zemlja stvoreni iz ničega, tj. da Bog nije koristio materiju već svoju stvaralačku silu, ili ako smijemo da se tako izrazimo iz Njegove stvaralačke energije nastala je materija i sve ostalo stvoreno. Dakle, mi smo stvaranjem dobili svoj prostor i svoje vremenske odrednice, bez obzira što je Božja izvorna namjera bila vječni kontinuitet tog poretka i života. U opisu nove Zemlje i novog univerzuma takođe nalazimo da će bit uključene vremenske odrednice, iako će se sam Božji presto preseliti na našu planetu. To nam govori da Bog Otac nema problema s tim. Dalje, mjesto koje se biblijskim jezikom naziva Nebo (koje dođe kao treće nebo , računajući zemljinu atmosferu i otvoreni svemir) takođe je realno mjesto i realni prostor.
  Iz svega ovoga, nije razložna pretpostavka da Bog nekad, prije bilo kakvog stvaranja, nije imao obličje. Bog kaže za sebe da je isti zauvijek, da se ne mijenja. Odavde ne možemo da idemo dublje, tj. da se bavimo kako je Bog samopostojeć i bez uzroka. Ali samim tim što je samopostojeć podrazumijeva Njegovo postojanje kao realnost, a ne nerealnost (bez obličja), jer u tom slučaju mogli bi Ga proglasiti misaonom imenicom.
  avatar
  Nebojša


  Broj komentara : 143
  Registration date : 2013-08-19

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Nebojša 19/6/2016, 19:33

  PavleS (citat):
  Nebojša (citat):
  PavleS (citat):
  Nebojša (citat):
  PavleS (citat):Concept of God in Hinduism
  Kako stvari stoje, ovi su ti neki teološki rođaci, jer i oni zagovaraju ideju o bogu koje je u svemu i nije niučemu, koji je istovremeno i desno i lijevo, koji se kreće i ne kreće se, koji je unutra i vani, nepromjenljiv i vječan, bez obličja, itd. Uzgred, citiraju i Bibliju u prilog svojim idejama.

  Već sam ti rekao šta veruju Hinduisti, iako ima dosta varijacija. Oni ne veruju u ličnost Oca i Isusa Hrista već u bezličnog boga, neku silu koja je kao što kažeš u svemu.
  Ja to nisam rekao i ne znam zašto to postavljaš i obmanjuješ ljude tako što me predstavljaš kao nekog hinduistu i sl. To što se ne slažemo oko Božje forme ne moraš da padaš u vatru. To je kao kada bih ja postavljao one koji veruju da Bog ima obličje i telo u šta veruju neki pagani itd. i tebe poistovećivao s njima. Ponašaš se kao dete. S tobom izgleda može da se razmeni par poruka i to je to. Posle gubiš strpljenje i pokazuješ svoje pravo lice.
  Samo sam primijetio neke sličnosti. Dobro, evo neću se živ čujati, iznesi sve što imaš.

  Suština je da ako gledamo iz vaše perspektive (IRI), kroz prostor i vreme, vi ste u pravu. Ali ako gledamo iz perspektive večnosti, i isključimo prostor i vreme, onda Bog nema obličje. Zavisi kako gledate. Ja sam samo na glas rekao moja razmišljanja iz ugla pre stvaranja bilo čega. Zdravko kaže da je to fantaziranje i filozofiranje. Ne bih rekao da sam otišao tako daleko da sam fantazirao o nebeskim realnostima itd. Isključivo sam se držao teme, dakle Božje forme kroz prizmu večnosti. Za nekoga je to malo možda teško i nerealno i apstraktno. Mislim da sam jednostavnim rečnikom, plastično objasnio šta sam hteo da kažem, da ne bih po mom mišljenju stvarno ušao u domen filozofije već se držao biblijskog temelja.
  Evo moram da kažem dvije iako sam obećao da ću ćutati. Baš kao zla žena.

  Sad sam bolje shvatio na šta misliš, izvinjavam se na povremenom sarkazmu, ali ne znam kako da se drugačije izvorim sa gomilom spamova u domenu religije.

  To da prije stvaranja našeg univerzuma i Zemlje, da se uslovno izrazimo u vječnosti (s naše tačke gledišta), nije bilo prostora i vremena ne nalazimo u Bibliji. Nalazimo informaciju da su naš univerzum i Zemlja stvoreni iz ničega, tj. da Bog nije koristio materiju već svoju stvaralačku silu, ili ako smijemo da se tako izrazimo iz Njegove stvaralačke energije nastala je materija i sve ostalo stvoreno. Dakle, mi smo stvaranjem dobili svoj prostor i svoje vremenske odrednice, bez obzira što je Božja izvorna namjera bila vječni kontinuitet tog poretka i života. U opisu nove Zemlje i novog univerzuma takođe nalazimo da će bit uključene vremenske odrednice, iako će se sam Božji presto preseliti na našu planetu. To nam govori da Bog Otac nema problema s tim. Dalje, mjesto koje se biblijskim jezikom naziva Nebo (koje dođe kao treće nebo , računajući zemljinu atmosferu i otvoreni svemir) takođe je realno mjesto i realni prostor.
  Iz svega ovoga, nije razložna pretpostavka da Bog nekad, prije bilo kakvog stvaranja, nije imao obličje. Bog kaže za sebe da je isti zauvijek, da se ne mijenja. Odavde ne možemo da idemo dublje, tj. da se bavimo kako je Bog samopostojeć i bez uzroka. Ali samim tim što je samopostojeć podrazumijeva Njegovo postojanje kao realnost, a ne nerealnost (bez obličja), jer u tom slučaju mogli bi Ga proglasiti misaonom imenicom.

  Hvala Bogu na tome, nema veze ne ljutim se ništa.
  Odlično napisano, ja sam pisao možda na drugi način, nerazumljivije pa nisi shvatio iz prve.

  avatar
  beka26


  Broj komentara : 205
  Registration date : 2012-01-24

  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  beka26 19/6/2016, 20:03

  Biblija jasno kaže da Bog otac ima formu /obličje/ A to što Božije lice ne možemo vidjeti i nastaviti postojati je druga stvar.
  Takodjer je jasno kada se čita stari zavjet da se sinovo (Isusovo) lice moglo vidjeti

  2. Mojsijeva 33,18 Opet reče Mojsije: molim te, pokaži mi slavu svoju.
  A Gospod mu reče: učiniću da prođe sve dobro moje ispred tebe, i povikaću po imenu: Gospod pred tobom. Smilovaću se kome se smilujem, i požaliću koga požalim.
  I reče: ali nećeš moći vidjeti lica mojega, jer ne može čovjek mene vidjeti i ostati živ.
  I reče Gospod: evo mjesto kod mene, pa stani na stijenu.
  I kad stane prolaziti slava moja, metnuću te u rasjelinu kamenu, i zakloniću te rukom svojom dok ne prođem.
  Potom ću dignuti ruku svoju, i vidjećeš me s leđa, a lice se moje ne može vidjeti.


  Ovo je niko drugi nego Bog Otac /mada će neki reći da se radi o Isusu/i ovi biblijski stihovi se u potpunosti slazu sa izjavom Elen V. tj sa Isusovom izjavom datoj u viziji.
  Takodjer se slaže i sa izjavama proroka kada izvještavaju da su na prijestolu vidjeli nekoga kako sjedi i taj neko je imao nekakvo obličje "kao čovjek".....
  Ovo ne moze biti Isus jer se Isus u starom zavjetu javljao u vidljivom
  obliku npr. Abrahamu sa dva andjela, Isusu Navinu kao zapovjednik "vojske gospodnje", car Nabukodonosor, Danijelu, Gideonu gdje se prvo kaže da je to Anđeo gospodnji, zatim kasnije za sebe kaže da je Jahve, gdje vidimo da Gideon s njim govori itd.

  Suci 6,12 I ukaza mu se Anđeo Jahvin i reče mu: "Jahve s tobom, hrabri junače!
  Gideon mu odgovori: "Oh, gospodaru, ako je Jahve s nama, zašto nas sve ovo snađe? Gdje su sva ona čudesa njegova o kojima nam pripovijedahu oci naši govoreći: `Nije li nas Jahve iz Egipta izveo?` A sada nas je Jahve ostavio, predao nas u ruke Midjancima.
  Jahve se tad okrenu prema njemu i reče mu: "Idi s tom snagom u sebi i izbavit ćeš Izraela iz ruke Midjanaca. Ne šaljem li te ja?
  "Ali, gospodaru", odgovori mu Gideon, "kako ću izbaviti Izraela? Moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u kući svoga oca.
  Jahve mu reče: "Ja ću biti s tobom te ćeš pobijediti Midjance kao jednoga.
  Gideon mu reče: "Ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak da ti govoriš sa mnom.
  Nemoj otići odavde dok se ne vratim s darom i stavim ga preda te." A on odgovori: "Ostat ću dok se ne vratiš.
  Gideon ode, zgotovi jare i od efe brašna načini beskvasne hljebove, stavi meso u košaricu i juhu u lonac pa donese sve to pod hrast.
  Anđeo Jahvin reče mu: "Uzmi meso i beskvasne hljebove, stavi ih na tu stijenu, a juhu prolij." On učini tako.
  Anđeo Jahvin tad uze štap što ga je držao i vrhom dotaknu meso i beskvasne hljebove. Oganj planu iz stijene, spali meso i beskvasne hljebove. Anđeo Jahvin nato iščeze pred njegovim očima.
  Tad Gideon vidje da je to bio Anđeo Jahvin i reče: "Jao, Jahve, Gospode! Anđela Jahvina vidjeh licem u lice!  Sponsored content


  DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)? Empty Re: DA LI BOG IMA OBLIČJE (FORMU)?

  Komentar  Sponsored content


   Danas je 23/5/2022, 00:13