BIBLIJSKI FORUM

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
BIBLIJSKI FORUM

POZNAVANJE BOGA - NAJVAŽNIJE ZNANJE

Latest topics

May 2022

SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Calendar Calendar


  REČNIK SIMBOLA

  avatar
  N.K.


  Broj komentara : 105
  Registration date : 2014-10-03

  REČNIK SIMBOLA Empty REČNIK SIMBOLA

  Komentar  N.K. 31/12/2014, 15:15

  Biblija sama objašnjava simbole koje upotrebljava. Da bi smo bolje razumeli tekstove iz Biblije, potrebno nam je da shvatimo značenje simbola, a zatim da simbol zamenimo doslovnim značenjem u tekstu, i onda ponovo čitamo tekst sa tumačenjem. Da bi Bibliju shvatili na ispravan način, treba da se molimo njenom autoru – Bogu, da bi nas On poučio svojim Svetim Duhom.

  Jedan simbol može imati i pozitivno i negativno tumačenje. Na primer: Isus je lav (+), a Sotona riče kao lav (–).

  Do sada nisam čuo logično objašnjenje zbog čega ljudi veruju u sledeće pravilo: "Ako je u tekstu jedna reč simbol, onda je ceo tekst simboličan. Ako je jedna reč u tekstu doslovna, onda je ceo tekst doslovan." Nigde u Bibliji nisam našao tekst gde su sve sami simboli bez doslovnih reči. Čak i da postoji takav tekst, zašto bi smo ovo ljudsko pravilo tumačenja Biblije primenili na sve tekstove? Mnoge jeresi nastale su tako što su doslovni tekstovi tumačeni na simboličan način. Na primer 6 dana stvaranja, greh Adama i Eve, Potop i dugovečnost ljudi pre Potopa, neki ljudi smatraju nedoslovnim tekstom, pa veruju u evoluciju, a Biblija za njih postaje samo mitološka knjiga sa moralnim porukama.

  Takođe, kad u Bibliji piše u vezi drugog Hristovog dolaska: "Evo dolazi na oblacima i videće ga svako oko" (Otk 1.8), neki ljudi tumače ovako: "Ako neko sedi na oblaku, onda oni koji su na Zemlji ne mogu da ga vide." Tako, iako Bog kaže da će ga videti svi, ovi ljudi kažu da je to samo simbolički rečeno, a da ga u stvari neće videti svi! Tako Božje tvrđenje ljudi okreću u direktnu suprotnost. Umesto da veruju Bogu, oni veruju sebi i svojoj sposobnosti da tumače Bibliju, samo da bi i dalje tvrdili da je Hristos već došao na Zemlju. A ako neko dobronamerno primeti da je to tumačenje suprotno onome što je Bog rekao, oni ga optuže da je nevernik. Kako god bilo, svuda u Bibliji piše da će Isus doći u pratnji anđela odevenih u belo. Veliko mnoštvo anđela oko Isusa na prestolu, iz daleka će izgledati kao beli oblak. Naravno da anđeli mogu da se postave tako oko Hrista da ga ljudi na Zemlji vide, za razliku od doslovnog oblaka koji zaista sakriva osobu koja je iznad njega.

  Molite se Bogu da vam da mudrosti da znate šta može da se tumači simbolično i na koji način, a šta ne može.
  avatar
  N.K.


  Broj komentara : 105
  Registration date : 2014-10-03

  REČNIK SIMBOLA Empty Re: REČNIK SIMBOLA

  Komentar  N.K. 31/12/2014, 15:26

  A

  AŽDAJA = Sotona: Otk 12.9 (vidi zmaj)

  ANĐEO = vesnik, poslanik, nosilac vesti (sama reč anđeo ima to značenje): Bog šalje anđele da završe neki posao – u Sodomu (1M 19.1), ili da objave poruke od Boga (Otk 14.6). Isus kada nosi neku vest predstavlja se kao anđeo – poslanik (1M 22.15 31.11,13 2M 3.2,4 23.20,21 Dan 3.25,28); Na zavesi koja pregrađuje svetinju izvezeni su anđeli = predstavnici (vesnici, poslanici) bezgrešnih svetova koji su prisutni na Božjem sudu, da se ceo svemir uveri u Božju pravdu (2M 26.31–37).

  B

  BAKAR = – varanje, navođenje na greh: 4M 16.39 Korej kadi bakarnim kadionicama 4M 21.9 bakarna zmija = sud nad Sotonom, varalicom (2Ca 18.4 klanjaju se bakarnoj zmiji umesto Bogu, Jezekija je razbio); 1Sa 17.5,6 Golijat (jevr. = Pustošnik) ima bakarni oklop; Eze 27.13 Tirski car (Sotona) trguje ljudskim dušama i bakarnim sudovima. + poštenje: Otk 1.15 Hristove noge su od bakra (Dan 10.6); Eze 40.3 čovek sa meračkom trskom kao da je od bakra; 2M 27.2 žrtveni oltar je od bakra.

  BEZDAN = pustoš, razorenost, bezobličje, dubina: 1M 1.2 zemlja pre stvaranja; Eze 26.19 Gospod kaže Tiru (Sotoni): –Kad te opustošim... kad pustim na tebe bezdanu; Lk 8.31 demoni mole Isusa da ih ne pošalje u bezdan. Otk 9.1–5,11 anđeo bezdana je Razoritelj, Sotona; Otk 11.7; 17.8 zver izlazi iz bezdana; Otk 20.1–3 Sotona će biti vezan u bezdanu.

  BELO = pravda: Is 1.18 pokajanjem gresi od crvenog postaju beli; Otk 19.8 žena jagnjetova se oblači u čistu, belu svilu (grč. = lan), jer je (lan) pravda svetih; Dan 7.9 Bog na sudu je u belom; Dan 11.35 razumni će se ubeliti; 2M 16.31 mana je bela. Belo je pravda, a mana Hristovo telo. Jedenje mane simboliše da jedenjem Hristovog tela (prihvatanjem Njegove žrtve) postajemo pravedni.

  BERBA = sud nad nepokajanima: Otk 14.19 obran je vinograd i stavljen u kacu velikog gneva Božjeg; Is 24.13 biće opustošenje u narodima kao kad se paljetkuje posle berbe.

  BESKVASNI = bez greha (vidi kvasac).

  BET EL (Vetilj) = Božja kuća, svetinja na nebu: + 1M 28.19 Jakov je video lestve kojim su sa neba silazili anđeli, i mesto nazvao Božja Kuća; 1Sa 7.16 prorok Samuel sudi u Betelu. – Sotonina kopija Boćje Kuće: 1Ca 12.28–32 dva zlatna teleta u Betelu nazvana su bogovima; Jer 48.13 Betel je postao gad (gnusoba) Izraela (klanjali su se lažnom bogu).

  BISER = Hristov dar spasenja Mt 13.45,46.

  BIČ = primena sile: + Advent, Hristov drugi dolazak: Is 10.26 Gospod diže bič na Asirce, Madidijane kao u Misiru; Is 28.15 Kad zađe bič KAO POTOP (povodanj), Vaviloci od laži prave utočište (vidi 2So 2.10–12!); Jn 2.15 Isus je bičem od uzica očistio hram. – lažni vernici progone iskrene vernike: Jov 9.23 Kad bi bič ubio najedamput, nego se smeje iskušavanju pravih (kaže Jov napadnut od Sotone); Jov 5.21 Kad jezik ŠIBA bićeš sakriven, niti ćeš se bojati pustoši kad dođe; Mt 10.17 predaće vas sudovima i biće vas (bičevaće vas) = Dela 22.24,25.

  BLATO = smrtnici, grešnici: Is 45.9 Hoće li blato reći lončaru (čovek Bogu); Is 64.8 Gospode... mi smo blato, a Ti si naš lončar (Jer 18.4 Jov 10.9)

  BLED = smrt : Otk 6.8 na bledom konju jaše smrt, ubija; Jer 30.6 svi su bledih lica kao porodilje; Is 29.22 domu Jakovljevom neće više lice pobledeti (neće umreti)

  BLUD = otpad od Boga, veza crkve sa državom: 2M 34.15,16 prihvatanje vere Hananaca je preljuba, blud (Sud 2.17 1Dn 5.25); 3M 17.7 preljuba sa Đavolom; Naum 3.4 blud je i čaranje (spiritizam); Otk 17.1 blud je veza žene (simbol crkve) sa carevima zemaljskim; Isus 2.1 Jev 11.34 Sud 11.1 moguće je spasenje za bludnike (Rava, Jeftaj)

  BLUDNICA = otpala crkva od Boga, povezana sa svetovnom vlašću: Is 1.21 Otpali Jerusalim je postao bludnica (Jer 2.20 Eze 16.15 Os 1.2–4,15); Is 23.15 Tir je bludnica; Mih 1.7 Samarija; Naum 3.4 Niniva; Otk 17.5 VAVILON je mati bludnicama.
  BOGOVI: demoni, pali anđeli (đavoli): 5M 32.16,17 Na revnost razdražiše ga (Boga) tuđim bogovima, gadovima (mrzostima, gnusobama) razgneviše ga; prinosiše žrtve Đavolima, ne Bogu, bogovima koje nisu znali... = demoni su pobunivši se protiv Boga proglasili sebe za bogove, pa mnogobožačke religije u stvari predstavljaju obožavanje demona, satanizam. Na primer bogovi u Egiptu: 2M 18.11 (4M 33.4) Jotor Mojsiju: –Sad vidim da je Gospod veći od svih bogova, jer čime se ponošahu onijem ih samim nadvisi = svako zlo koje je pogodilo Misir predstavljalo je oblast nad kojom je "vladao" neki demon. 1M 3.5 Sotona je obećao Evi: –Postaćete kao bogovi = kao pali anđeli, demoni. 2M 20.3 Prva zapovest: Nemoj imati drugih bogova uza me = ne slušaj demone ni Đavola. 1Sa 28.13 vračara Saulu na spiritističkoj seansi kaže da je videla bogove kako izlaze iz zemlje = demoni imitiraju umrle ljude (ovde imitira proroka Samuila). 2M 22.20 ko prinosi žrtvu drugim bogovima osim jednoga Gospoda da se istrebi = obožavaoci demona, satanisti. Još 22.22 Gospod Bog nad bogovima = Bog je moćniji od demona. Mk 1.34 Lk 4.41 8.35 Isus isteruje Đavole koji su opseli ljude. Lk 10.17 Đavoli se pokoravaju vernicima u Isusovo ime.

  BRAŠNO = priprema duhovne hrane (hleba života), zajednički napori čoveka (sadi, kopa) i Boga (daje sunce,kišu, život): 2M 29.2 brašno se prinosi pri posvećenju sveštenika; 3M 2.1 brašno je jestivna žrtva; 3M 23.17 za Pedesetnicu (primanje Duha); 1Ca 17.12,14 Ilijina hrana za vreme suše; 2Dn 4.41 brašno je neutralisalo otrov iz hrane; Otk 18.13 Vavilon trguje brašnom (Bog ga daje besplatno).

  BROD = + propovedanje spasenja (vađenje ribe iz mora): Mt 13.2 Isus govori iz lađe; a ribolov je simbol propovedanja (Jn 21.3,8) – za trgovinu i pljačku: 4M 24.24 Kitimske lađe dosadiće... 5M 28.68 Misirske lađe vraćaju u ropstvo; 1Ca 22.49,50 propale su Josafatove trgovačke lađe; Is 23.1 Tirske lađe (Sotonine Eze 27.9,25)

  BUBREZI : unutrašnjost ličnosti (čisti krv): Jer 12.2 20.12 Bog vidi bubrege i srce; ljudima je Bog blizu srca, a daleko od usta; Jer 11.20; 17.10; Otk 2.23 Bog ispituje bubrege i srce = ispituje unutrašnjost čoveka na istražnom sudu.

  BUNTOVNIK : – odmetnik od Boga: Pri 17.11 Zao čovek traži samo odmet; Is 1.2 Gospod je odgojio sinove, a oni se odvrgli; Is 63.10 Odmetaše se, žaloste Svetog Duha; Eze 2.3 Izrael se odmetnuo; + Sotona optužuje Božji narod da je buntovnik: 2Ca 18.20 odmet od cara; Ezra 4.12,15.

  V

  VAVILON : versko / političko / ekonomska vlast na Zemlji Otk 17 Jer 50–52.

  VATRA (OGANJ) = uništenje greha pokajanih ljudi ili greha na nepokajanim ljudima: Amos 7.4 Gospod će suditi vatrom; Otk 20.9,10 vatrom će biti uništeni Đavo i nepokajani ljudi; 1M 19.24 Sodom i Gomor; 2M 3.2 13.21 Gospod opstaje u vatri (bezgrešan je); 3M 1.7 deo žrtve paljenice koji se spaljuje je greh koji je predat Bogu; Ps 50.3 Pred Bogom je vatra koja proždire (Pri 6.27 Jer 51.32); Eze 28.14,16 Lucifer je hodao usred vatrenog kamenja (stvoren je bez greha), ali će biti spaljen zbog greha; Zah 3.2 Božji narod je ugarak koji je istrgnut iz vatre; Lk 12.49 Isus je došao da baci vatru na Zemlju (da je očisti od greha), i voleo bi da se vatra već zapalila (čeka na nas).

  VETAR = sukobi, nemiri, ratovi: + 2Sa 22.11 Gospod dolazi na krilima vetra (rat protiv greha); Ps 148.8 Vihor je vršilac Božje reči; Jer 51.1 Gospod podiže na Vavilon vetar koji zatire; – Otk 7.1 Zemaljske vetrove (sukobe) je prouzrokovao Sotona (Božji vetrovi su nebeski); Mt 7.25,27 vetrovi napadaju kuću na kamenu i na pesku; Ps 103.16 dune vetar na čoveka i nestane ga; Ef 4.14 vetrovi su i lažne nauke koje izazivaju sukobe (Jak 1.6).

  VEČERA = + sjedinjenje sa Bogom: Otk 19.9 večera svadbe jagnjetove; Otk 3.20 Isus kuca na naša vrata da bismo mu otvorili da večera sa nama; Lk 22.20 večera Gospodnja. – razjedinjenje od Boga: Otk 19.17 večera za ptice i zveri (izvršenje suda); Lk 14.16–24 oni koji se nisu odazvali na večeru.

  VINO = sredstvo otkupljenja: + Hristova krv: Mt 26.27–29 Isus je dao čašu grožđanog soka apostolima kao simbol njegove krvi koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja greha; – sve što nije Hristova krv, a nudi se kao otkup: Otk 17.2 vino bluda kojim "Vavilon" napaja ceo svet predstavlja sve što nije Hristova krv, a nudi se ljudima kao sredstvo spasenja.

  VINOGRAD = Božji narod: "Vinograd je Gospoda nad vojskama dom Izraelov, a ljudi su Judejci mili sad Njegov (Is 5.7); Potrste vinograd... gazite moj narod Is 3.14,15.

  VODE = narodi, mnoštvo Otk 17.15 Po tome su reke pojedini narodi. Voda, reč u jednini, može biti voda života koju nam Isus nudi.

  VRATA = otvorena vrata su pružena prilika: Otk 3.8,20; a zatvorena vrata su onemogućenje: Otk 3.7.

  vreme = jedna godina; Dan 4.16,23,25,32 Preko Nabukodonosora je prešlo 7 vremena – 7 godina, a ne 7x360 = 2520 godina.

  VRT = + obećana zemlja, raj: Vrt je mesto stanovanja vernih ljudi u kojem je Hristos vrtlar (Jn 20.15). 1M 3.23 Adam i Eva su izgubili vrt, raj; Is 51.3 Gospod će učiniti da pustoš Siona bude kao vrt Gospodnji; Marija nije slučajno mislila da je vaskrsli Isus bio vrtlar (Jn 20.15); Solomun, koji je predslika Hrista, napravio je vrtove i voćnjake (Pro 2.5); Dragi u svom vrtu je Hristos (Pes 5.1; 6.1; 4.16; ); Devojka (crkva) nastava u vrtovima (Pes 8.13; 4.12); i Sotona je bio u Edenu, u Božjem vrtu (Eze 28.13); – kopija raja: Is 1.29 posramićete se od vrtova koje izabraste; Is 65.3 narod gnevi Gospoda prinošenjem žrtava u vrtovima; Ahav je od Navutejevog vinograda hteo da načini vrt za zelje = od Božjeg naroda koji rađa rod – vrt bez vrednosti u Božjim očima (1Car 21.2); Ohozija je hteo da se skloni u vrt od kazne (2Car 9.27);

  VUK = lažni vernici: Mt 7.15 lažni proroci dolaze kao grabljivi vuci u ovčijem odelu; Mt 10.16 apostole je Isus poslao kao ovce među vukove; Sof 3.3 (nepravedne) sudije su vuci večernji; Ava 1.8 Vavilonci su ljući od vukova.

  VUNA = duhovni darovi, ljudski duhovni rodovi (jer raste na ovci koja je simbol vernika): 3M 13.47–59 guba na vunenoj haljini je greh / ljudska pravda, ako se čovek uzda u darove Duha koje ima umesto u Božju pravdu; Pri 31.13 vrsna žena traži vunu i lan = Božja crkva ima pouzdanje u Božju pravdu, i traži Duhovne darove; Is 51.8 rugače će izjesti kao crv vunu, a Božja pravda ostaje doveka = rugači se uzdaju u sebe; Eze 44.18 sveštenici nemaju ništa vuneno na sebi, samo lan (Božju pravdu); Dan 7.9 Bog ima kosu belu kao vuna = On daje darove Duha.

  G

  GAVRAN = izvršitelj Božjih naloga: 1Ca 17.4,6 Bog je naredio da hrane Iliju; 1M 8.7 gavrana je poslao Noje da ispita da li je presušila voda; Pri 30.17 izvršiće sud nad nepokajanima (ješće meso... = Eze 39.17,4); Pes 5.11 Kosa dragog je crna kao gavran = izvršava sva Božja naređenja.

  GVOŽĐE = vlast koja vlada silom: 5M.4.20 Misir je gvozdena peć; Dan 2.40–45 7.7 noge zveri od gvožđa, gvozdeni zubi (Rim); Dan 5.4 gvozdeni bogovi = "bogovi" nasilja; Otk 9.9 skakavci imaju gvozdene oklope; Otk 18.12 Vavilon trguje gvožđem. + Dan 4.15,23 panj je okovan gvožđem = Nabuko (slika Sotone) biće nadvladan silom; Otk 19.15 Isus će pasti narode gvozdenom palicom = doći će da ratuje protiv greha, da uništi greh.

  GLAVA = carstvo koje rukovodi svetom ili nekom organizacijom: Otk 17.9,10 sedam glava... jesu 7 careva; Otk 13.3 glava ranjena na smrt je deo zveri (sastavljene od carstva – država) koja rukovodi celom zveri.

  GLAS = važna vest, poruka: Otk 1.1o Isus je objavio Otkrivenje velikim glasom (Otk 3.20 4.1,5). Treba obratiti pažnju na to ko govori, kome govori, gde se nalazi, kakvim glasom govori i šta govori.

  GNUSOBA = – lažni bog (jevr. šikuc = gad, gnusoba): 1Ca 11.5,7 Melhom GAD Amonski, Hemos GAD Moavski, Moloh GAD Amonski; 2Ca 23.13 Astarota GAD Sidonski (lažni bogovi); Mt.24 15–22 Isus upozorava na gnusobu – lažnog boga o kojem piše prorok Danilo (11.31 12.11 9.27), koji će doći u vreme nevolje kakva nikad nije bila niti će biti; Jer 32.34 Metnuše svoje gadove (lažne bogove) u dom koji se zove mojim imenom i oskvrniše ga (Eze 37.23); Lk 16.15 što je u ljudi visoko, ono je mrzost pred Bogom = ljudi će uzdizati lažnog boga; Otk 17.4,5 bludnica ima čašu punu mrzosti i poganštine svog bluda; Otk 22.11 ko je pogan neka se još pogani = ko ide za lažnim bogom, sledi ga u propast. + Sotona je naveo svet da veruje da je pobožnost nešto nečisto, mrsko: 1M 43.32 46.34 Misirci posebno jedu od Izraelaca, pastiri su im nečisti; 2M 8.26 Misircima bi bila nečista žrtva koju je Bog naredio! Jedini način da se spasu ljudi će odbaciti kao nešto što im je mrsko.

  Go, golotinja = bez Božje pravde (jer je bela odeća = Hristova pravda), 1M 3.10,11 Adam i Eva posle pada u greh su goli.

  GOG = vođa bezbožnika: Otk 20.8 napada Bozji narod; Eze 38.2,3 39.29 Bog će ga uništiti; Magog je zemlja bezbožnika.

  GOLUB (–ICA) = Sveti Duh: Mt 3.16 posle krštenja, na Isusa je sišao Sveti Duh u vidu goluba; Mt 10.16 budite bezazleni kao golubovi = kao Sveti Duh; 3M 1.14 5.7 golub kao žrtva znači da Sveti Duh osvedočava čoveka u plan spasenja; Pes 2.14 5.2,12 6.9 dragi dragoj: golubice = crkva ispunjena Svetim Duhom.

  Gora (planina) = carstvo (+Božje ili –Sotonino) ???citati???

  GRAD = oruđe za izvršenje suda (voda u čvrstom stanju = Isus je voda života, ali i kamen koji pada na neznabošce kao kazna): 2M 9.18–34 grad je jedna od presuda za Misir; Isus 10.11 gradno kamenje je sud Amorejima; Jov 38.22 Bog čuva riznice grada za vreme nevolje; Is 28.17 Grad će potrti lažno utočište (kad dođe Isus da izvrši sud = Otk 8.7 11.19 16.21 prva i 7.truba, 7.zlo). Ps 18.12,13 pri dolasku Boga na zemlju da izvrši sud pada grad i živo ugljevlje.

  GRIMIZ (SKERLET) = zemaljska carska vlast, visoki položaj: Mk 15.17,20 Rimski vojnici obukli su Isusu skerletnu kabanicu da mu se narugaju da je car; Pes 7.5 (Isusova) kosa je kao CARSKA porfira; Otk 17.4 bludnica je obučena u pofiru, skerlet = ima vlast na Zemlji; Otk 18.12,16 Vavilon trguje skerletom.

  GROŽĐE (zrno) = + duhovni rod na Hristu / čokotu: Mt 7.14 Da li se bere grožđe sa trnja? Po rodovima ćete ih poznati; 4M 13.21 uhode su u Hananu u vreme prvog grožđa; – neduhovni rod: Is 5.2,4 Božji vinograd rađa vinjagu umesto grožđa; 5M 32.32 grožđe Sodoma i Gomora je otrovno, zrna su mu gorka; Jer 31.29,30 oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi; neće biti tako, nego će svako poginuti za svoj greh.

  GROM = sakrivena istina kojom Bog ispituje ljude (grom se čuje, a ne vidi se): Otk 10.3,4 Isus je rekao Jovanu za 7 gromova, ali mu nije dao da zapiše ono što su gromovi govorili. Grom se često poredi sa Božjim govorom; 2Sa 22.14 (Advent) zagrme sa nebesa Gospod; Jov 37.2–5 Božji gromovni glas; Ps 81.7 usliših te usred groma, iskušah te na vodi Merivi (usred opšteg nerazumevanja Božje poruke, Bog pomaže iskrenim ljudima); Jov 26.14 ko će razumeti grom njegove sile?

  D

  DAVID (jevr. voljeni, ljubljeni) = + Hristos: Eze 34.23,24 prorok kaže da će Bog podići Davida da bude pastir i knez, a David je u to vreme odavno umro; Eze 37.24,25 David će biti car i knez DOVEKA; Os 3.5 tražiće Davida, cara svojeg... u poslednja vremena; 1Sa 16.12 David je tri puta pomazan (2Sa 2.4 5.3), a Isus je pomazan isto tri puta: za službu,za ukop, i za carovanje. (Mt 3.16 26.7–12 Ps 45.7). Reč Hristos znači pomazan, (ovlašćen). Mt 1.6 Isus je iz Davidovog roda.
  – lažni hristos (svaki Davidov greh): 2Sa 11 preljuba; 2Sa 24.1–4,11–14 brojanje naroda iz oholosti, da bi utvrdio vojni kapacitet.

  DAŽD = vidi kiša.

  DEVET = pretposlednji: 99 ovaca; Isus je u deveti sat izgovorio poslednju molitvu i umro; Agej 2.18 u devetom mesecu je osnovan hram Gospodnji.

  DESET = savršenstvo: 2M 34.28 deset zapovesti; 1Ca 6.3,23,24 7.10,23,24,27,38 2Dn 2.2 4.7,8 Solomunov hram je simbolična predslika službe za vreme milenijuma, vreme bez greha, i obiluje brojem 10. Trem hrama je 10 lakata, heruvimi u SNS su visoki 10 lakata, raspon krila im je 10 lakata, temelj je od kamena veličine 10x8 lakata, prečnik mora je 10 lakata, 10 jabuka su na 1. laktu, more ima 10 podnožja, 10 umivaonica na 10 podnožja, oltar je visok 10 lakata, svetinja ima 10 svećnjaka i 10 stolova za hlebove. – Sotonina kopija: Otk 12.3 aždaja (Sotona) ima 10 rogova; Otk 13.1 zver ima 10 rogova.

  DEVICA = verna Božja crkva: 2Kor 11.2 Pavle hoće da Korinćane izvede kao čistu devicu pred Hrista; Otk 14.4 144000 su devstvenici; Jer 31.4 bićeš utvrđena devica Izraelova; Mt 25.1–11 deset devica.

  DIM = znanje, spoznanje nečega: Otk 19.3 dim bludnice se diže vavek veka = pošto materija ne gori večno, jasno je da ostaje večno sazanje kakva joj je presuda (Otk 14.11); Otk 8.4 dim od kađenja = spoznanje da Isus posreduje za nas; Otk 9.2,3,17,18 od dima je pocrnelo sunce i nebo (znanje nauke koristi se za zagađenje), iz dima izlaze skakavci, iz usta im izlazi vatra, dim i sumpor (nauka za vojne ciljeve).

  DOMAĆIN = Hristos

  DRVO = + duhovne osobine ljudi: Ps 1.3 vernik je plodno drvo; Pri 11.30 15.4 drvo života je put pravednika, i zdrav jezik; Mt 7.17 dobro drvo rađa dobre rodove; Rim 11.17–26 pitoma i divlja maslina su Izrael i obraćeni neznabošci (Eze 17.6,24); Jn 12.13 PALMA = MIROLJUBIVOST; Eze 31 KEDAR = LEPOTA, OBDARENOST; Ps 52.8 92.12 Jer 11.16 1Ca 6.23 MASLINA = VOĐSTVO SVETIM DUHOM; 1M 2.17 DRVO POZNANJA DOBRA I ZLA; Nem 8.15 drva za senice = spašeni ljudi raznih duhovnih osobina. – neduhovne osobine: Sud 9.8–16 drveće traži cara. Maslina, smokva i rodna loza neće, a trn hoće. Trn je ovde simbol bratoubice, Avimeleha; 1Ca 14.23 visine, lugovi su pravljeni pod svakim zelenim drvetom kao mesta za idolopoklonstvo; Pri 26.20 opadač je drvo za vatru; Dan 4.10–17 drvo je ovde simbol ponosnog Nabukodonosora (Sotone); Mt 3.10 drvo bez roda se seče i spaljuje.

  DUHOVI = – demoni, pali anđeli: 3M 19.31 skvrni se onaj ko se obraća vračarskim i gatarskim duhovima. 5M 18.11 zli duhovi. Is 8.19 Ako vam kažu: pitajte (duhove), kažite: ne treba li narod da pita svog Boga. Mt 8.16 Isus je iz mnogo besnih isterao duhove rečju. 1Kor 12.10 Božji duh daje dar razlikovanja duhova. 1Jo 4.1 Ne verujte svakom duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga.

  E

  EUFRAT = narod koji napada (reka je simbol jednog naroda, a reč Eufrat znači probiti, jurišati): Jer 51.63 Haldeji (Vavilonjani) će potonuti kao kamen u Eufrat = osvajali su nasiljem; Otk 16.12 Eufrat je presušio u 6. zlu = nasilnički narod je propao (Otk 9.14); Jer 46.10 na reci Eufrat Bog će učiniti osvetu.
  avatar
  N.K.


  Broj komentara : 105
  Registration date : 2014-10-03

  REČNIK SIMBOLA Empty Re: REČNIK SIMBOLA

  Komentar  N.K. 31/12/2014, 15:30

  Ž

  ŽABE = nečisti duhovi: Otk 16.13 tri nečista duha izlaze kao žabe. To su Đavolski duhovi, čine čuda, sakupljaju careve protiv Boga; 2M 8.2–13 žabe u Misiru u drugom zlu skaču na ljude (demoni će intenzivno napadati ljude) = Ps 78.45 105.30

  ŽALAC = greh: 1Kor 15.55 gde ti je smrti žalac? ...a žalac je smrti greh; Otk 9.10 skakavci imaju žalce na repovima kao skorpije = lažno prorokovanje (simbol je rep) navodi na smrtne grehe; Pri 23.32 vino će naposletku... kao aspida upeći (žalcem).

  ŽENA = crkva: + Božja crkva u kojoj je rođen Mesija (dete) Otk 12.1–6; muž i žena su slika Hrista i crkve Ef 5.31,32
  – Crkva koja je otpala od Boga: žena pijana od krvi svetih Otk 17.1–6

  ŽENIDBA (SVADBA) = veza Hrista i crkve (sjedinjenje), a svadba predstavlja i sud za Božji narod jer se na svadbi ispituje odelo zvanica (Mt 22.11–14): + Otk 19.7,9 svadba jagnjetova; Mt 22.2 car pravi svadbu sinu = Bog Otac i Sin; Lk 12.36 budite kao ljudi koji čekaju gospodara, kad se vrati sa svadbe da mu otvore kad zakuca. Mt 25 od deset devica 5 su ušle na svadbu na vreme; – Mal 2.11 Juda se ženi kćerju tuđeg boga; Mt 24.38 pred potop ženjahu se; 5M 22.22 ko legne s udatom ženom / smrtna kazna.

  ŽETVA = posledak sveta (sabiranje spašenih i nepokajanih u dve grupe); kraj vremena milosti i proveravanja (COL 71/72): Mt 13.30,39 kukolj i pšenica rastu do žetve... žetva je posledak ovog veka; Otk 14.15–20 anđeo baca srp i žanje žito; Jer 51.33 za Vavilon: još malo pa će doći vreme da se požnje; 3M 25.5,11 za vreme subotne i jubilarne godine se ne seje niti žanje = to je simbol milenijuma i dolaska u obećanu zemlju, kada su se svi opredelili za ili protiv Boga.

  ŽIŽAK = Božja Reč (Božja zapovest, nauka, istina): Ps 119.105 Reč je Tvoja žižak nozi mojoj; Jov 41.10 Gospodu iz usta izlaze lučevi (baklje); Pri 6.23 zapovest je žižak, nauka je videlo; Mt 25.1 10 devica sa žižcima = Sveti Duh ih upućuje na Božju Reč i istinu (Sof 1.12!); 3M 24.2,3 žižci u svetinji gore stalno od večeri do jutra; Otk 4.5 pred prestolom su 7 ognjenih žižaka koji su 7 duhova Božjih. – bezbožne ideje: Pri 13.9 žižak bezbožnički će se ugasiti; Otk 8.10 velika zvezda je pala s neba koja gori KAO sveća (žižak) = Sotona pogrešno tumači Božju Reč.

  Žito = spašeni ljudi: (Hristos) će skupiti svoju pšenicu u žitnicu (Mt 3.12; 13.30); počinje žetva jer se osuši žito zemaljsko = Advent (Otk 14.15); (Bog) će dati da uzrastu žita vaše pravde (2Kor 9.10). Staro žito = obraćeni, zreli vernici; Novo žito = tek obraćeni, neutvrđeni vernici.

  ŽRTVE = CEO plan spasenja: OVCA = Božja crkva (citati su dati pojedinačno); OVAN = vođa Božje crkve; JAGNJE = Hristos; JAGNJAD = oni koji su izgradili visinu Hristovog rasta u karakteru; VO (JUNAC) = vođa otpale crkve od Boga, lažni prorok; KRAVA (JUNICA) = otpala crkva (Vavilon, Misir); TELE = najamnici, sluge otpale crkve; JARAC = vođa bezbožnika, otvorenih protivnika Bogu (Sotona i zver iz Otk 19.20); KOZA = organizacija bezbožnih (država, spiritizam); JARE = podanici, bezbožnici.

  a) ŽRTVA PALJENICA = pomirenje (uz nju se prinose brašno, vino i ulje = Hristovo telo, krv i Sveti Duh): 3M 1.3–10 ŽPa. ovca je vernik koji želi da se pomiri sa Bogom; ŽPa. od goveda je vernik otpao od Boga koji želi da se pomiri sa Bogom (Rim 15,16 da budu neznabošci prinos povoljan, osvećen Duhom Svetim). ŽPa od koza = Bog nudi pomirenje i bezbožnicima.

  b) ŽRTVA ZA GREH = izvršenje suda (uz nju se NE prinose brašno, vino i ulje! Nema pomirenja za njih): 3M 16.21,22 ŽG jarac na Dan Očišćenja je Sotona koji će biti osuđen pri adventu. Spaljuje se van logora = sud u ognjenom jezeru, van Božjeg logora. Jedino u 3M 4.33–35 jagnje ŽG je Hristos jer je nad njim izvršen sud koji smo mi trebali da primimo.

  c) ŽRTVA ZAHVALNA = zahvalnost Bogu. Životinja koja se prinosi na ŽZ ukazuje na osobu koja se zahvaljuje Bogu 3M 3.7 Jev 13.15

  d) ŽRTVA ZA PRESTUP = priznanje greha: 3M 5.3 kad bude kriv za koju od tih stvari, neka prizna greh (prestup) svoj. ŽPr se prinosi uz ŽPa = priznanje greha i pomirenje sa Bogom. Mt.18.15 Ako ti sagreši (prestup) brat tvoj, idi i pokaraj ga među sobom = pozovi ga na pokajanje.

  e) ŽRTVA PODIZANA = posvećenje, podizanje duhovnog nivoa: 3M 7.32 prinosila se od ŽZ = zahvalnost Bogu pa posvećenje; 2M 29.28 ŽPo pri posvećenju sveštenika za službu; 3M 7.32 podiže se desno pleće. Desno je simbol Božje naklonosti (Ps 110.1) Posvećujemo se Božjom naklonošću.

  f) ŽRTVA OBRTANA = vaskrsenje: 3M 23.10–14 obrtni snop simboliše Hristovo vaskrsenje, i pokazivanje (obrtanje) pred Ocem. Obrnuo se iz smrti u život. Isto se prinosi od ŽZ = zahvalnost, posvećenje, vaskrsenje.

  g) ŽRTVA NA UGOGNI MIRIS = Božje prihvatanje, odobravanje. Spaljuje se salo, višak na telu, ono što je nečisto, a to je ugodno pred Bogom; Ef 5.2 Hristos je predao sebe za nas u žrtvu Bogu na slatki miris; Flb 4.18 Pavle je primio ono što su mu Filibljani poslali, slatki miris, prilog prijatan, ugodan Bogu.

  h) ŽRTVE OGNJENE = uništenje greha i onih koji su izabrali greh. Otk 20.9 greh će biti uništen vatrom (ognjem) pri adventu.

  Z

  ZAVESA = razdvajanje, odvojenost: 2M 26.33 zavesa rastavlja svetinju od SNS = razdvaja različite službe u šatoru, razdvaja svetost Boga od ljudi; 4M 3.25,26 zavesa na vratima šatora razdvaja grešnike koji se kaju od Boga. Vernik dolazi pred Boga u dvorište, a Isus ulazi u svetinju gde grešnik ne može da uđe, i posreduje za nas; 2M 26.1 zavesa od lana = odvojenost Hristovom pravdom; 2M 26.7 zavesa od kostreti = odvojenost pokajanjem zbog greha.

  zavet = obećanje poslušnosti Bogu (citati???).

  ZAPAD = more, kiša, riznica (u jevrejskom jeziku sinonimi za zapad su more, buka, sumrak, senka) ???:4M 34.6 zapadna međa je veliko more; Os 11.10 kad rikne Gospod, sa strahom će dotrčati sinovi s mora (sa zapada); Lk 12.54 Isus: kad vidite oblak gde se diže sa zapada, odmah kažete: biće kiša, i biva tako = oblak se kondenzuje iznad mora na zapadu i donosi kišu. 1Dn 26.17 Davidova riznica je na zapadu.

  ZASTAVA = glavne osobine, obeležje: Pes 2.4 zastava mu je ljubav k meni = osnovna osobina Hrista prema crkvi je ljubav; 4M 1.52 svako pleme ima svoju zastavu sa glavnim obeležjem plemena po kojem je prepoznatljivo; Is 59.19 49.22 Duh Gospodnji će podići zastavu nasuprot našem neprijatelju = Božje osobine će se pokazati u sukobu sa Sotonom; Jer 51.12 podići Božju zastavu = propovedati Božje osobine.

  ZVEZDA = + Isus: 4M 24.17 izaći će zvezda iz Jakova; Otk 22.16 Isus: ja sam... sjajna zvezda Danica; 2Pet 1.19 dok se zvezda Danica ne rodi u srcima vašim = dok vas Hristos ne obnovi; + anđeli: Sud 5.20 zvezde sa mesta svojih vojevaše na Sisaru; Mt 2.2 mudraci su videli zvezdu cara Judejskog na istoku = grupa anđela ih je dovela. – Sotona: Is 14.12,13 kako pade s neba zvezdo Danice... a govorio si u srcu svom: ...više zvezda Božjih podignuću presto svoj = vladaću nad anđelima; Otk 9.1 zvezda pala s neba = Sotona zbačen sa neba; Amos 5.26 Dela 7.43 neverni nose zvezdu boga svojeg = lažni bog je Sotona. – pali anđeli, demoni: Otk 12.4 aždaja je povukla repom trećinu zvezda nebeskih, i zbacila ih na Zemlju = lažnim propovedanjem (rep), Sotona je prevario trećinu anđela.

  ZVER = bezbožna država u sprezi sa crkvom: Dan 7.17 četri zveri jesu 4 cara; Otk 17.13 bludnica sedi na crvenoj zveri = otpala crkva vodi državu (Sotonino carstvo); Otk 13.1 zver / kombinacija 20 država (10 rogova, 7 glava, 3 zveri); Dan 4.12 poljske zveri se odmaraju u hladu drveta = Sotona upravlja državama; Mih 5.8 ostatak Jakovljev biće kao lav među zverima šumskim = imaju Hristov karakter, iako su u nasilničkim državama.

  ZEMLJA = manje naseljena mesta (pošto su vode simbol naroda, kopno je slabo naseljeni deo): Otk 13.11 (17.15) zver izlazi iz zemlje = država koja je stvorena u slabo naseljenom delu planete (USA).

  ZEMLJIŠTE (TLE): svet gde se seje seme, njiva – Mt 13.38.ZEMLJOTRES = nemiri na delu planete: Is 29.6 Gospod će pohoditi Aril (jevr. = Božji lav) gromom, trusom... Otk 8.5 11.19 16.18 zemljotres prati važne događaje, 7 truba, 7 zala; Dela 16.26 Otk 11.13 zemljotres je povezan sa spadanjem okova zatvorenicima, i vaskrsenjem 2 svedoka; Mt 27.51 pri Isusovoj smrti zemlja se potresla.

  ZIDARI = graditelji duhovnog hrama, Božjeg naroda: (1Pet 2.5 i vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu) 2Ca 12.12 22.6 zidari popravljaju hram kod Joasa i Josije; (1Dn 22.2 Ezra 3.7)

  zlato = vera koja kroz ljubav radi (???)

  ZMAJ (aždaja) = Sotona: Otk 12.9 20.2 zbačena aždaja, velika, stara zmija, koja se zove Đavo i Sotona... vezana aždaja (Otk 12.3,13 13.2,11,13); 5M 32.33 vino neprijatelja je zmajev otrov i ljuti jed aspidin = Sotona truje lažnom naukom o spasenju na smrt; Ps 44.19 bio si nas u zemlji zmajevskoj = Sotoninoj zemlji; Is 51.9 mišica Gospodnja je ranila zmaja; Is 27.1 Gospod će ubiti zmaja koji je u moru.

  ZMIJA = Sotona: Otk 12.9 20.2 velika stara zmija koja se zove Đavo i Sotona; 1M 3.1,4,14 koristio je zmiju kao spiritistički medijum, i naveo preko nje ljude da se odvoje od Stvoritelja; 4M 21.8,9 vatrena zmija podignuta na štapu = osuđen Sotona, nadvladan; Is 14.29 iz korena zmijinjega niknuće zmija vaseljenska, i plod će mu biti zmaj ognjeni, krilati = Sotona (i zver iz Otk 13 koja vlada svetom?)

  ZMIJE (mn.) = demoni, podanici Sotone: 4M 21.6 (5M 8.15) vatrene zmije ujedaju narod koji se odrekao ispravne pobožnosti; Ps 140.3 zli ljudi oštre svoj jezik kao zmija, jed aspidin je u njihovim ustima = opsednuti demonima; Jer 8.17 Bog će pustiti zmije na otpali narod (kraj milosti)

  ZNAK = + ZNAK SPASENJA = Hristova krv: 2M 12.13 jagnjetova krv; Pes 8.5 dragi dragoj: metni me kao pečat na srce svoje, kao pečat na mišicu svoju (Božji karakter u srcu i u delima – mišica); ZNAK POSLUŠNOSTI = držanje 10 zapovesti, naročito subote: 2M 31.13–17 subota je znak poslučnosti i posvećenja; 2Ti 2.19 pečat: pozna Gospod svoje, i da odstupi od nepravde svaki koji spominje ime Gospodnje. ZNACI VREMENA = Mt 24 pred drugi Hristov dolazak; ZNAK RASPOZNAVANJA = zakon i svedočanstvo Is 8.16–20 – lažni znaci: 5M 13.1 da bi odvukao od Boga; 2So 2.9 antihrist sa silom Sotone čini čuda (Mt 24.24) ŽIG: Otk 13.16 zver obeležava svoje; Est 3.12 Haman pečati smrtni dekret; 1Ca 21.8 Jezavelja pečati nezakonito oduzimanje nasleđa.
  avatar
  N.K.


  Broj komentara : 105
  Registration date : 2014-10-03

  REČNIK SIMBOLA Empty Re: REČNIK SIMBOLA

  Komentar  N.K. 31/12/2014, 15:33

  I

  IGRANJE = radost spasenja + Mt 11.17 svirasmo vam i ne igraste = ne radujete se spasenju; 2M 15.20 Marija i žene pevaju i igraju u slavu Bogu; 2Sa 6.14 David igra u oplećku (sveštenička odeća) – radost u grehu: 2M 32.19 igraju oko zlatnog teleta = radost pred lažnim bogom; Mk 14.6 Irodijadina ćerka igra, traži glavu Jovana Krstitelja.

  IZVOR = početni impuls, uticaj, moć (ili vođa naroda, pošto je more sibol naroda): Jn 7.38 iz njegovog tela poteći će izvor žive vode = početni impuls da prihvatimo večni život (Jn 4.6–14). Is 12.3 sa radošću ćete crpsti vodu iz izvora ovog spasenja. Jer 2.13 Ostaviše mene izvor žive vode, i iskopaše sebi studence isprovaljivane koji ne mogu da drže vodu. Ps 36.9 U Bogu je izvor životu. Pri 13.14 nauka mudrog je izvor životni da se sačuva prugala smrtnih = početni impuls za ispravan život. Pri 14.27 strah je Gospodnji izvor životu. Pri 25.26 pravednik koji pada pred bezbožnikom je kao izvor nogama zamućen. Pro 12.6 smrt je rasipanje vedra na izvoru. Pes 4.12,15 nevesti: Ti si izvor zatvoren, studenac zapečaćen = crkva ne prenosi Božji uticaj; Ženik je izvor vrtovima = Isus je pokretač, napajač životom. Zah 13.1. 2Pe 2.17 za Valama: ovo su bedni izvori.

  IZRAEL = pobednik sa Tvorcem, kome Bog daje silu da nadvlada greh. Jakov (istiskivač, zamenik, potkopavač) je pokušao svojim naporima (prevarom) da se domogne Božjeg obećanja; 1M 27 Kada se UPORNO borio sa Bogom da ga promeni, postao je Izrael – Bog je pobedio greh u njemu. 1M 32.24–30 On je predslika uporne borbe Božjeg naroda da se oslobodi greha Jer 30 i 31 (muka Jakovljeva). Jn 1.47 Isus naziva Izraelcima one ljude koji su iskreno pobožni (Otk 3.9 2.9); Rim 11.25,26,17–27 Bog ne deli ljude po naciji nego po pobožnosti.

  IME = karakter, osobina, slava: Bog je davao ljudima i mestima imena i menjao ih na osnovu njihovih karakternih osobina, i da bi nam prorekao buduće događaje: 1M 32.28 Jakov u Izrael; Mt 16.17,18 Simon u Petar; 4M 13.9 Avsije u Isus; Os 1 imena prorokove dece su proročanstvo za ceo narod...

  ISTOK = Božji stan odakle interveniše: + 1M 3.24 Eden je na istoku; Os 13.15 istočni vetar je Božja intervencija (2M 14.21 Eze 27.26) 1Dn 9.18 carska vrata su na istoku; Mt 24.27 Isus će doći sa istoka (Eze 43.2 Is 41.2). – kopija: Is 2.6 istočna zla su spiritizam, vradžbine; Eze 8.16 25 ljudi je okrenulo leđa Bogu u crkvi, i klanjaju se suncu prema istoku; Sud 6.33 7.12 istočni narod su pljačkaši.

  J

  JABUKA = lepe reči: Pri 25.11 zlatne jabuke su zgodne reči; Pes 2.3 što je jabuka među šumskim drvećem, to je dragi moj među momcima; Pes 2.5 pridržite me jabukama (lepim rečima) jer sam bolna od ljubavi.

  JAGNJE = Isus: Jn 1.29 Gle jagnje Božje koje uze na se grehe sveta (Otk 5.6–13 19.7) 1Pet.1.19 otkupljeni smo krvlju Hrista kao skupocenog i prečistog jagnjeta.

  JAGNJAD (mn) = oni koji su došli do visine Hristovog rasta u karakteru (144000): + Is 40.11 Bog će u naručje svoje sabrati jaganjce; Lk 10.3 Isus šalje 70–oricu kao jaganjce među vukove. – kopija Bogu najvernijih ljudi: Otk 13.11 zver sa jagnjećim rogovima.

  JARAC = vođa bezbožnika: 3M 16.5,8,15, 21,27 jarac Azazel (jevrejki znači udaljavanje, odstranjivanje) je Sotona, vođa bezbožnika koji će biti vezan na 1000 g. Drugi jarac je zver koja je sa lažnim prorokom okupila careve zemaljske protiv Boga, pred vezivanje Sotone (Otk 19.20 20.1–3); Eze 34.17 Gospod sudi između ovnova i jaraca = pobožnih i bezbožnih vođa (Mt 25.32).

  JARE = podanici bezbožne organizacije: Pri 27.26 jarići su cena za njivu = kad se izvrši sud nad bezbožnima (jarići), nasledićemo njivu (obećanu zemlju).

  JEDANAEST 11 = poslednji trenutak za obraćenje (9 je pretposlednji), ono što je ostalo: Mt 20.6 U 11 sati je zapošljena poslednja grupa za rad sa istom platom (spasenje). 1M 32.23 Od 12 Jakovljeve dece 11 je rođeno van Izraela; 37.9 Josif i 11–orica. 2M 26.7 krov svetinje je od 11 zavesa od kostreti. 1Ca 6.38 hram je dovršen 11–e godine vladavine Solomuna = kraj milosti pre "12–og sata", Hristovog dolaska da sudi. 2Ca 25.2 Jerusalim je opkoljen 11–e godine Sedekije = poslednji trenutak za spasenje. Mt 28.16 po Hristovom vaskrsenju ostalo je 11 učenika.

  JEZERO = posebna grupa ljudi: Lk 5.1 vađenje ribe iz jezera = grupa ljudi kojoj se propoveda; Otk 21.8 grupa koja je ostala bezbožna je u ognjenom jezeru.

  Jelen = knez : Plč 1.6 knezovi njeni su kao jeleni; Pes 2.9,17; 8.14 dragi je moj kao jelenče (simbol Hrista).

  Jesti = iskusiti, proživeti, prihvatiti: jedenje ploda drveta poznanja dobra i zla = iskustvo greha; jedenje Hristovog tela (Jn 6.54) = prihvatanje spasenja; prorok Ezekiel je posle jedenja knjige propovedao (Eze 3.1–4), kao i Jovan (Otk 10.9–11); ko bi jeo nešto s kvascem (živeti u grehu) istrebiće se 2M 12.15,19; jedenje zahvalne i zavetne žrtve (za iskustvo spasenja) 3M 7.15–20; ne jesti nečisto = ne živeti u grehu Eze 4.14; Bog naredio Petru u simboličkom snu da pokolje i pojede nečiste životinje = da propoveda neznabošcima da se obrate Bogu Dela 10.13; 11.7; – upropasiti, prihvatiti: 7 mršavih krava (godine gladi) pojele su 7 debelih krava (godine obilja) 1M 41.4,7,20; skakavci su pojeli svo bilje 2M 10.5,12,15; ne jedi žrtve drugih bogova (prihvatanje njihovih načela) 2M 34.15; ko jede salo žrtve – da se istrebi (jesti višak koji je posledica greha, otrov) 3M 7.25; ko jede krv – da se istrebi (osim Hristove krvi) 3M 7.27 = jedenje čini nečistim ili čisti; ne bojte se naroda one zemlje jer ih možemo pojesti (uništiti) 4M 14.9; (Božji narod poješće narode koji su mu neprijatelji 4M 28.4; ako navale zlikovci da pojedu moje telo Ps 27.2; Mač će vas pojesti Is 1.20; vatra će da pojede grešnike Otk 20.9; Jev 10.27; post je uzdržavanje od zla (prihvatanja greha).

  ječam = najduhovniji ljudi, ljudi koji su ostavili greh: Isus je obrtni snop prvine od ječmene žetve, to je simbol Hristovog vaskrsenja (3M 23.10,11); Na praznik ječmene žetve prinose se beskvasni hlebovi (bez kvasca = bez greha) (4M 28.17), a na Pedesetnicu je pšenična žetva, i prinose se kvasni hlebovi (3M 23.17) = ljudi koji su se držali Boga po svetlosti koju su imali; proročki san: pečen (znači bez kvasca) ječmeni hleb razbio je Madijance = Hristos se borio za Božji narod (Sud 7.13); Isus je sa 5 ječmenih hlebova nahranio 5000 ljudi (Jn 6.9,13); knjiga o Ruti često spominje ječam (Ruta 1.22; 2.17,23; 3.2,15,17);

  JUBILEJ = proglašavanje slobode od ropstva u grehu: 3M 25.8–17 povratak na nasledstvo = dolazak u obećanu zemlju, gde nema više berbe ni žetve (razdvajanja pobožnih od bezbožnih); Is 61.1,2 Mesija je u prvom dolasku proglasio oprosni godinu, a u drugom dolasku će da proglasi oprosnu godinu i DAN OSVETE BOŽJE.

  JUG = pustinja, divljina: 4M 34.3 na jugu Hanana je pustinja; Ps 75.6 uzvišenje ne dolazi od istoka, zapada, ni od pustinje (jevrejska reč jug je sininim za pustinju Is 21.1); Lk 12.55 južni (pustinjski) vetar donosi vrućinu; Mt 12.42 južna carica dolazi Solomunu (jevr. miroljubiv) = crkva iz progonstva donosi Hristu darove zahvalnosti; Jer 13.19 južni gradovi će se zatvoriti, OPUSTEĆE.

  JUNAC (VO) = vođa otpale crkve: Ps 22.12 (22.1 Isus: Bože, zašto si me ostavio...) jaki volovi Vasanski opkoliše me = Isusa su osudili sveštenici i fariseji, verske vođe; 1Ca 18.23 Ilija na Karmilu je prineo junca, i kasnije izvršio sud nad sveštenicima Vala i luga = verskim vođama otpalim od Boga.

  JUNICA (KRAVA) = otpala crkva: Jer 46.20 Misir je lepa junica; Jer 50.9,11 Vavilon besni kao junica na travi; Amos 4.1 čujte ovu reč krave Vasanske (kaže otpalim vođama u Samariji); Os 4.16 Izrael je uporan kao junica = uporan u grehu.
  avatar
  N.K.


  Broj komentara : 105
  Registration date : 2014-10-03

  REČNIK SIMBOLA Empty Re: REČNIK SIMBOLA

  Komentar  N.K. 31/12/2014, 15:37

  K

  KÄD (TAMJAN) (koren je od jevr. reči "belo") = Hristove zasluge: + 2M 30.7,8 Prvosveštenik je kadio svakog dana u Svetinji = Isus svakog dana prinosi svoje zasluge za nas pred Oca; 4M 16.40 Niko ne sme da prinese käd pred Gospoda ko nije iz roda prvosveštenika = samo Hristos posreduje; Otk 8.3 Isus prinosi kad SA molitvama svetih, da očisti molitve grešnika, inače ne bi bile prihvaćene bez Hristovih zasluga; Ps 141.2 Gospode, neka moja molitva izađe kao kad pred Tvoje lice (očišćena). Vatra pali käd = Hristos je umro umesto da nas spali vatra. 4M 16.47 Aron okadivši očistio narod, prestao pomor. – Sotona kopira prinošenje kada (kađenje tuđim ognjem je mešanje Hristovih zasluga (kad) sa izvršenjem presude (oganj) od strane lažnih bogova.): Eze 8.11 70 starešina kadi iako samo sveštenici smeju da kade; 3M 10.1 Nadav i Avijud pijani prinose tuđ kad = nude spasenje bez Hrista, nekim drugim prutem; 4M 16.7,35,40 Korej i 250 ljudi su spaljeni zbog kađenja; 2Ca 18.4 kadili su bakarnoj zmiji, Sotoni. 1Ca 3.3; 11.8 Solomun kadio na visinama, a i njegove žene paganke.
  kamenovanje = izvršenje presude pri Hristovom dolasku (kamen je simbol Hrista) (citat???)

  KAMILA = bogatstvo: 1Ca 10.2 carica od Sabe nosi bogatstvo na kamilama; Is 30.6 narodi nose bogatstvo na kamilama u Misir; Jov 1.3 42.12 Bogatstvo se merilo brojem kamila. Jov je imao 3000, a posle nevolje 6000 kamila; 1M 24.35 Avram je blagosloven od Boga pa ima dosta kamila; 1M 30.43 Jakov se obogatio, ima mnogo kamila. – Sud 6.5 neprijatelji na kamilama pustoše zemlju = Sotona će ekonomski da napadne vernike; Mk 19.24 lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego bogatom ući u carstvo nebesko (lakše će ući bogatstvo nego bogataš); Mt 23.24 slepe vođe cede komarca a proždiru kamilu = male grehe kritikuju, a "bogati" su gresima.

  KVASAC = greh: Lk 12.1 čuvajte se kvasca farisejskoga koji je licemerje; 1Kor 5.7,8 očistite stari kvasac (greh), da budete novo testo kao što ste presni (bez kvasca = bez greha), jer i Pasha naša zakla se za nas, Hristos (bio je bez greha). Zato da praznujemo ne o starom kvascu, ni u kvascu pakosti i lukavstva, nego u presnom (beskvasnom) hlebu čistote i istine;

  BESKVASNI = bez greha; 2M 12.17 praznik beskvasnih hlebova je sećanje na izlazak iz Misira, napuštanje zemlje greha; Isus 5.11 po ulasku u obećanu zemlju jeli su presne hlebove od žita obećane zemlje = tamo ćemo biti bez greha; Lk 13.20,21 Božje carstvo je kao kvasac koji uzme žena, i stavi u tri kopanje brašna dok sve uskisne = greh (kvasac) postoji u crkvi (žena) i na svetu tokom tri ere (tri kopanje = potopna, jevrejska i hrišćanska). Da bi od brašna postao hleb (Hristovo telo), potrebno je da uskisne, da greh (kvasac) dođe do vrhunca svog delovanja. Tada se hleb peče, pri čemu nestaje sav kvasac (greh se uništava vatrom).

  KIŠA (DAŽD) = izlivanje Svetog Duha (Kiša pada iz oblaka, a oblak je oko Božjeg prestola, što znači da Otac izliva Sveti Duh na ljude): + Is 55.10 kao što kiša i sneg padaju na zemlju i ne vraćaju se a da nisu zemlju natopili i oplodili, i učinili da bilje pupi, i raste seme sejaču i hleb onome ko ga jede, tako i reč iz Božjih usta ne vraća mu se prazna, a da nije izvršila njegovu volju i nameru; Joel 2.23,28,29 Bog će dati na vreme prolećnu i jesenju kišu kao i pre... izliće svoj Duh... proricaće... (Dela 2.1–4); Zah 10.1 tražite od Gospoda prolećnu kišu; Os 6.3 Gospod će nam doći kao prolećna kiša (Sveti Duh je Bog).
  – Ps 11.6 na zle će pustiti kišu od živog uglja, ognja i sumpora, kao u 1M 19.24 na Sodom i Gomor (Lk 17.29 advent).

  KLEVETNIK (OPADAČ) = Sotona ili njegov sluga: Ps 50.20 klevećeš svoga brata, sina svoje majke; Pri 26.20 kad nema opadača prestaje raspra; 3M 19.16 ne idi kao opadač po svom narodu; Jov 1.6–9 2.1–7 Sotona kleveće Jova; Zah 3.1,2 Sotona nas opada na sudu; Jn 8.44 Sotona je krvnik ljudski, nema istine u njemu.

  Klijanje = početak duhovnog života Jer 33.15; nema klica (kraj Hristovog posredovanja) Os 8.7 (EGW Temelji 117.4,5)
  klica = začetnik duhovnog života, Hristos – Is 4.2; Gospod će tek dati da proklija Davidu prava klica Jer 23.5; 33.15; Čovek – klica će sagraditi crkvu Gospodnju Zah 6.12; 3.8;

  KLJUČ = vlast, moć: Is 22.22 Gospod će mu (Hristu) staviti ključ Davidovog doma na rame. Kad on otvori, niko neće zatvoriti, i kad on zatvori niko neće otvoriti; Otk 1.18 Isus: imam ključeve groba i smrti = ima moć da vaskrsne ili da večno uništi; Mt 16.19 18.18 Isus je Petru i ostalim učenicima dao ključeve nebeskog carstva = ovlašćenje da propovedanjem upute ljude na spasenje; Lk 11.52 zakonici su uzeli ključ od znanja, sami ne ulaze, a zabranjuju onima koji hoće da uđu; – Otk 9.1 Sotona ima ključ od studenca bezdana = moć da pod svojom upravom zemlju dovede u stanje pustoši; Otk 20.1–3 zato će Bog dati jednom anđelu ključ od bezdana i verige, da zatvori Sotonu u pustoš koju je izazvao.

  KNEZ (VOJVODA) = civilni, verski ili vojni vođa: + Dan 12.1 10.19,21 Mihajlo veliki knez = Isus. Dan 9.25,26 vojvoda (knez). Dan 8.25 knez nad knezovima = Isus. Jov 31.37 Jov bi kao knez pristupio (ili prevod: kao knezu bih pristupio). 1Ca 14.7 16.2 knez je vođa celog naroda (Jerovoam i Juj). – Dan 10.13,20 Persijski knez je Sotona; Dan 8.11 poglavar (knez) vojske. Eze 28.2 knez Tirski je Sotona. Pri 28.16 knez bez razuma (Sotona) čini mnogo nepravde. Ps 76.12 Bog ukroćuje duh knezovima, on je strašan carevima zemaljskim (knezovi = carevi).

  KNJIGA = poruka, dokument: knjiga života (Ps 69.28 Otk 13.8 20.12,15 21.27 Dan 7.10 Flb 4.3); knjiga za spomen (2M 17.14 Mal 3.16); knjiga zaveta (2M 24.7); knjiga zakona Gospodnjeg (4M 28.58 Isus 1.8 24.26); Otk 10.2,9,10 jesti knjigu = razumeti poruku (Eze 2.9 3.1–4); Knjige dnevnika careva pisali su proroci Samuel, Natan, Semaja, Isaija, Ahija, i videoci Samuel, Gad i Id. Zato se i ove knjige po piscima prorocima mogu smatrati proročanstvima. (1Dn 29.29 2Dn 9.29 12.15 20.34 32.32); proročke knjige su i npr: Ps 40.7 idem kao što je u knjizi pisano za mene; Is 34.16 tražite u knjizi Gospodnjoj (Bibliji), ništa od ovog neće izostati.

  KOVAČ = graditelj: + duhovnog oružja Is 54.16; – graditelj idola Is 41.7

  KOVČEG = zaklon u vreme nevolje, podnožje Božjeg prestola: Mt 24.38 Noje se spasao u kovčegu, kao što će biti pred advent (kovčeg plovi vodom = napadaju narodi); 2M 2.3,5 Mojsije je spašen stavljanjem u kovčežić; 2M 25.10–22 kovčeg zaveta je mesto odakle je Bog govorio i vladao svojim narodom (4M 7.89).

  KOžA = pravda: + Bog je Adama i Evu obukao u jagnjeću kožu = prorekao je da će ih ogrnuti Hristovom pravdom 1M 3.21; Svetinja je pokrivena ovnovskom kožom = Hristovom pravdom, jer je On vođe Božjeg naroda 2M 25.5; 26.14; Mojsiju je lice svetlelo u susretu sa Bogom 2M 34.29–35; Ilija i Jovan Krstitelj imaju kožni pojas = vlast od Božje pravde 2Ca 1.8; Mt 3.4;
  – Koža žrtve za grehe se spaljuje van logora = smrtna presuda za grešnike 3M 4.11; Koža ŽPa pripada svešteniku = ljudska pravda koju smo odbacili da bi prihvatili Božju pravdu (3M 7.8); Jakov je prevario oca jarećom kožom = Sotoninom lažnom pravdom (cilj opravdava sredstvo) 1M 27.16;

  KOZA = organizacija bezbožnih (država, spiritizam): 3M 1.10 koza, žrtva paljenica = i bezbožnima je ponuđeno spasenje; 4M 15.27 koza, žrtva za greh oni koji odbiju spasenje primiće sud.

  KONJANICI = ratnici: + 1Ca 4.26 Solomun ima 20000 konjanika; 2Ca 2.12 Iliju su odnela vatrena kola i konjanici = Bog se izborio za njega. – 2M 14.9 faraonovi konjanici gone Izraelce; Eze 38.4 Gogovi konjanici; Otk 9.16 200 miliona konjanika ubijaju.

  KONJI = oruđe za rat: Otk 19.11,14 Isus dolazi na belom konju = vodi pravedan rat; Pri 21.31 konj se sprema za dan boja, ali je u Gospoda spasenje; 5M 11.16 car ne treba da drži mnogo konja = da se ne sprema za rat; 2Ca 2.11 ognjena kola nose Iliju. – Ps 20.7 neki se hvale konjima (spremnošću za rat), a mi Gospodom; Otk 9.7 skakavci behu kao konji spremljeni za boj.

  KOST = suština, pripadnost nekome, osnova: 1M.2 23 Adam za Evu: evo kost od mojih kostiju (bračna pripadnost); 1M 29.14 Lavan Jakovu: ti si kost moja (rodbinska pripadnost); 2Sa 5.1 Izraelci Davidu: mi smo kost i telo tvoje (nacionalna pripadnost); Eze 37.1–7 kosti su osnova od koje Bog vaskrsava. Jov 7.15 Ps 6.2

  KOSTRET (kozja koža) = priznanje greha: Mt 3.4 Jovan Krstitelj je nosio kostret i pozivao na pokajanje; Amos 8.10 nosiće kostret, plakaće i žaliće zbog greha; 2M 26.7 zavese šatora su od kostreti = u svetinju se ulazi priznanjem greha.

  KOSA = zavet: + 4M 6.5 nazirej ostavlja kosu za vreme zavetovanja Bogu; 1Sa 1.11 Ana je zavetovala Samuela Bogu, nije mu britva prešla po glavi od rođenja; Otk 1.14 Hristova kosa je bela = doži se zaveta po pravdi. – prekršaj zaveta: Sud 16.19,22 Dalila je obrijala nazireja Samsona pa je izgubio snagu jer je prekinuo zavet sa Bogom svojim grehom. Kad mu je kosa narasla, molio se Bogu i snaga mu se vratila; Jer 7.29 ostriži kosu svoju... jer odbaci Gospod rod na koji se razgnevi (Eze 5.1)

  KOTARICA = sakupljanje ljudi za sud: + za spasenje: Jer 24.1–10 u dve kotarice su razdvojene dobre od trulih smokava.
  – sakupljeni za smrt: 1M 40.16–18 tri kotarice na glavi pekara = za tri dana je osuđen na vešala.

  KRV = sredstvo čišćenja greha: 2M 12.7,13 krv jagnjeta je pokrila grehe vernih Izraelaca; Rim 3.25 čistimo se verom u krvi njegovoj (Jn 6.53–55).

  KRILA = a) brzina delovanja: Is 48.9 podajte krila Moavu neka BRZO odleti; Pri 23.5 hoćeš li baciti oči svoje na ono čega brzo nestaje? Jer načini sebi krila i kao orao odleti u nebo; 2Sa 22.11 Bog će doći na krilima vetra = brzo, iznenada. b) zaštita: Mt 23.37 Isus je hteo da sakupi Izraelce kao piliće pod krila (Ps 91.4); Ps 57.1 zaštita pod Božjim krilima; Ruta 2.12 Ruta se sklonila pod krila Boga Izraelovog.

  KRUNA = nagrada: + 1Kor 9.25 neraspadljiv venac (kruna) za verne; Jak 1.12 krunu života dobiće ko pretrpi napast;
  – Is 23.8 Tir (Sotona) razdaje krune; Otk 13.1 zver na 10 rogova ima 10 kruna.

  KUKOLJ = sinovi zla (bezbožni ljudi); Mt 13.26–30,38–43

  KUPITI = izabiranje Božjeg nasledstva, obećane zemlje: + 3M 25.15 zemlja se kupuje samo do jubileja = kad nas Isus oslobodi, neće biti siromašenja i prodaje zemlje; Is 55.1 o žedni koji ste god... bez novaca kupujte; Jer 32.7,8,25 Jeremija kupuje njivu kao simbol da se Jerusalim (obećana zemlja) predaje Haldejcima. – Otk 13.17 zver čini da niko ne može kupiti ni prodati (ne može dobiti obećanu zemlju) osim ko ima žig; Eze 7.12 ko kupuje neka se ne raduje, i ko prodaje neka ne žali jer će doći gnev na sve ljudstvo njihovo; Otk 18.11 trgovci zemaljski plaču za Vavilonom jer njihove tovare niko više ne kupuje.

  L

  LAV = + Isus: Otk 5.5 lav od korena Judina (1M 49.9,10 Is 31.4) + Božji narod (mn. lavovi): Mih 5.8 ostatak Jakovljev će među brojnim narodima biti kao lav među šumskim zverima. – Sotona: 1Pet 5.8 Đavo ide kao lav ričući, traži koga da proždere (Ps 7.2) Ps 91.13 obećanje ostatku: nogom ćeš gaziti lava i ljuticu, zgazićeš lavića i zmiju. – lažni Božji narod (mn. lavovi): Ps 10.9 bezbožnik u zaklonu sedi kao lav u pećini, vreba da opljačka jadnika; Ps 57.4 ležim usred lavova koji proždiru ljudske sinove (Jer 2.15).

  LAŽNI PROROK = osoba ili organizacija koja navodi na krivu religiju: Otk 16.13 19.20 LP skuplja narod u rat protiv Boga pod maskom religije, čineći čuda; 2Kor 11.13 lažni apostoli su poslanici koji se pretvaraju u apostole Hristove; Dela 13.6 LP Varisus; Lk 6.26 za LP svi govore dobro; Mt 24.11 LP–ci su znak da se bliži advent; Mih 2.11 prorokuje iz koristoljublja; Mt 7.15 čuvajte se LP; Jer 43.2 Lp optužuju pravog proroka da je lažni; 2M 20.16 ne svedoči lažno na bližnjeg / smrtna kazna (5M 19.16)

  LAN = Hristova pravda: Otk 19.8 svila (u grčkom tekstu je lan) je pravda svetih (koju primaju od Boga); 2M 28.6–42 svi delovi prvosveštenikove odeće imaju lan; Isus 2.6 Rava je sakrila uhode Jerihona pod netrven lan (netrven je zato što Isus još nije umro); Eze 9.2 čovek u (lanenom) platnu sa pisarskom opremom. – kopija: Is 19.9 Misiru: stideće se oni koji rade od tankoga lana; Eze 27.7 Tiru (Sotoni): razapinjao si laneno Misirsko platno; Pri 7.16 bludnica poziva na blud, na Misirskim prostirkama od lana.

  LED = vidi GRAD.

  LEOPARD = država koja ima vlast, koja vreba: – Otk 13.2 telo cele zveri je ris (leopard) =Dan 7.6; Jer 5.6 leopard će ih vrebati kod njihovih gradova, ko god izađe iz gradova biće rastrgnut; Jer 13.23 može li leopard promeniti svoje šare?
  + Os 13.7 Gospod će ih vrebati kao leopard na putu; Is 11.6 na Novoj Zemlji leopard će ležati s jaretom.

  LESTVE = vidi stepenice.

  LISICA = onaj ko lukavstvom odvodi od Boga: Lk 13.32 Isus za Iroda kaže da je lisica; Eze 13.4 proroci su tvoji Izraele kao lisice po pustinjama; Pes 2.15 male lisice kvare vinograde koji cvatu = kvare Božji narod.

  LOV = + propovedanje istine: Jer 16.16 Gospod šalje mnoge ribare i lovce da love; – propovedanje laži: Pri 6.5,26 otmi se kao srna iz ruke lovca... a žena pusta lovi dragocenu dušu (1Sa 26.20 Saul lovi Davida); 1M 10.9 Nimrod, osnivač Vavilona bio je lovac; Eze 13.18,20 lovite duše moga naroda, a svoje li ćete sačuvati? (Mih 7.2)

  LOVAC = Bog lovi ljude kao lovac za njihovo spasenje, ili Sotona za propast.

  LUK = (duhovno) oružje za (duhovni) rat: + 1M 48.22 Bog je uzeo svojim lukom i mačem zemlju Amoreja; Ps 44.6 ne uzdam se u svoj luk ili mač (nego u Božji); Zah 9.13 zapeh sebi Judu kao luk; 2Sa 22.35 Gospod uči moje ruke boju, pa moje mišice lome BAKARNI luk. – oružje za nasilje: Ps 7.12 ako bezbožnik neće da se obrati, on... nateže svoj luk; Jer 9.3 zapinju svoj jezik kao luk da lažu (Ps 11.2).

  LJ

  LjILJAN = ispravni vernik među otpalima: Pes 2.1,2 žena (crkva) kaže: ja sam ljiljan u dolu. Što je ljiljan među trnjem, to je moja draga među devojkama. Mt 6.28 pogledajte ljiljane u polju kako rastu, ne trude se (Bog čini u njima)... a ni Solomun u svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih; 1Ca 7.19,26 ljiljani u Solomunovom hramu. Sve što je u Bibliji napisano o ljiljanima vezano je za Solomuna (on je napisao prvi citat).
  avatar
  N.K.


  Broj komentara : 105
  Registration date : 2014-10-03

  REČNIK SIMBOLA Empty Re: REČNIK SIMBOLA

  Komentar  N.K. 31/12/2014, 15:41

  M

  MAGARAC = donosi mirotvorca: Zah 9.9 car tvoj ide k tebi... jaše na magaretu, mladom od magarca (tako je Isus ušao u Jerusalim Mt 21.2,7) –DIVLJI MAGARAC = upornost u grehu: Jer 2.24 Jerusalim je kao d.m... kad navali ko će ga vratiti; Os 8.9 Asirac je d.m. Dan 5.21

  MAČ = Božja Reč: Ef 6.17 uzmite mač duhovni koji je Reč Božja; Is 49.2 Gospod je učinio da su moja usta kao oštri mač; Otk 1.16 19.15 iz Hristovih usta izlazi mač oštar s obe strane... da njime pobije neznabošce.

  MASLINA = + ujedinjeni ljudi pod vođstvom Svetog Duha: Rim 11.17,24 pitoma i divlja maslina su Izraelci i obraćeni neznabošci; 2M 27.20 maslinovo ulje se koristi za svećnjak = Sveti Duh prosvetljuje istinom; 1Ca 6.23 heruvimi u SNS su od maslinovog drveta. – kopija: 2Ca 18.32 Asirski car je opseo Jerusalim, nudi da ih odvede u zemlju obilnu maslinom.

  MEGIDO (ARMAGEDON) = mesto sastanka (sukoba) Boga i neznabožaca: Otk 16.16 Đavo skuplja careve celog sveta Đavolskim duhovima (spiritizmom) na boj protiv Boga pri Hristovom drugom dolasku; Zah 12.10,11 tužnjava u polju Megidonskom (pogledaće na mene kojega probodoše! Opet advent); Sud 5.19,20 s neba se ratovalo na vodi Megidskoj na koaliciju careva naopake religije (2Dn 35.22 Isus 12.21 1Ca 4.12 2Ca 9.27)

  MED = istina o spasenju: + Eze 3.3 proroku je Božja knjiga u ustima slatka kao med; Otk 10.9 i Jovanu isto; Ps 119.103 Božje reči su slađe od meda (Pri 24.13); Mt 3.4 Jovan Krstitelj se hranio divljim medom; 2M 3.8,17 Gospod vodi Izraelce u zemlju gde teče med i mleko = vodi iskreno verne ljude u zemlju spasenja i istine. – lažno spasenje: 4M 16.13,14 Korej kaže da je Misir zemlja gde teče med i mleko, i nagovara Izraelce da se vrate u Misir; 2Ca 18.12 Ravsak nudi zemlju gde teče med i mleko opkoljenim Izraelcima ako mu se pokore.

  MEDVED = izazivač krvoprolića: Dan 7.5 zver kao medved jede mnogo mesa; Otk.13.2 zver ima noge kao medved (goni Božji narod); 2Ca 2.24 medvedice su rastrgle decu koja se rugaju Jelisiju; Pri 28.15 bezumnik koji vlada narodom je kao lav koji riče i gladan medved.

  MESEC = svedok: + Ps 89.37 (Davidov potomak) će stajati uvek kao mesec, i kao verni svedok u oblacima (Isus); 1M 1.16 mesec je manje videlo koje odražava svetlost, svedoči o nekome ko ima svetlost; Ps 104.19 mesec pokazuje vremena; Pes 6.9 ona... je lepa kao mesec = crkva verno svedoči o Bogu; Otk 12.1 mesec je čistoj ženi pod nogama = svedočanstvo o Bogu joj je osnova. – 5M 17.3 ko se klanja mesecu, treba ga kamenovati.

  MIR = + posledica opravdanja verom u Spasitelja: Mk.5 34 VERA tvoja pomože ti, idi s mirom; Jn 14.27 mir svoj dajem vam, ne dajem vam kao što ga svet daje; Rim 5.1 opravdavši se dakle VEROM, imamo mir s Bogom kroz Gospoda našeg Isusa Hrista. – lažno opravdanje: Eze 7.25 oni će tražiti mira, ali ga neće biti; Eze 13.10 prelastiše moj narod govoreći: mir je, a mira ne beše; 1So 5.3 jer kad kažu mir je i nema se čega bojati, onda će iznenada napasti; Dan 8.25 bezakonik će u miru pogubiti mnoge.

  MIRIS = + prihvatanje: Ef 5.2 Isus je žrtva na ugodni miris pred Bogom = prihvaćena je njegova žrtva za nas; Jn 12.3 Isus je mirisom pomazan; 1M 8.21 Nojeva žrtva je ugodni miris = prihvaćena od Boga; 2M 30.35 miris tamjana za svagdašnji kad = Bog nas prihvata kroz Hristove zasluge; 2Kor 2.14–16 Hristos je ili miris za život, ili miris smrtni (Pes 1.12 Flb 4.18 4M 28.2)
  – neprihvatanje: Ps 115.6 idoli imaju nozdrve a ne mirišu; 3M 26.31 prokletstvo: neću više mirisati mirisa vaših (Amos 5.21).

  MLEKO = osnovne istine: 1Pet 2.2 zaželeste se kao novorođena deca duhovnog, čistog mleka da u njemu uzrastete za spasenje; Jev 5.2 postadoste da vam treba mleko a ne jaka hrana. Ko se hrani mlekom, nema iskustva reči pravde jer je dete; 1Kor 3.2 mlekom vas nahranih a ne jačim jelom, jer ne možete podneti, još ste telesni; Is 55.1 kupujte vina i mleka bez novaca;2M 3.8 zemlja gde teče mleko i med.

  MLIN = najteže nevolje i iskušenja: + 4M 11.8 manu su mleli na žrvnjevima (Hristovo telo na Golgoti); Mt 24.41 dve će mleti, jednaće se spasiti (iz nevolje) a druga neće; Pro 12.3,4 mlinarice. – Is 47.2 kćeri Vavilonska, uzmi žrvnje i melji brašno = od Vavilona dolazi nevolja (Jer 25.10) Otk 18.21 propast Vavilona je upoređena sa bacanjem vodeničnog kamena u more.

  MNOŠTVO =+veliko mnoštvo spašenih Otk 7.9 – rulja koja je osudila Hrista Lk 21.18,21–23.

  MORE = narodi: Otk 17.15 vode što si video... ono su ljudi i narodi, plemena i jezici; Is 17.12 teško mnoštvu velikih naroda što buče kao što buče mora, i uzavrelim narodima kojih stoji vreva kao silnijeh voda.

  MREŽA = + radosna vest o spasenju (Bog "lovi" ljude): Mt 13.47–50 Carstvo nebesko je kao mreža koja se baci u more, i zagrabi od svake ruke ribe; koja kad se napuni, izvukoše je na krak, i sedavši izabraše dobre u sudove, a zle baciše napolje. Tako će biti na posletku veka: izići će anđeli i odlučiće zle od pravednih. Jer 16.16 Gospod šalje mnoge ribare da love ljude. Bacanje mreže = propovedanje evanđelja. – lažni put spasenja (Sotona lovi ljude).

  mrzost = vidi gnusoba

  MUŽ (ŽENIK) = + Isus: 2Kor 11.2 obrekoh vas jednom mužu, da devojku čistu izvedem pred Hrista; Is 54.5 muž ti je Tvorac tvoj; Jer 31.32 Gospod je Izraelu bio muž kad su izlazili iz Misira; Otk 21.2 Novi Jerusalim je pripravljen kao nevesta svome mužu. – kopija Isusa: Baal na jevrejskom znači muž, gospodar, vlasnik.

  MUZIKA = proslavljanje: + 1Sa 18.6 posle smrti Golijata, Davida dočekuju Izraelke muzikom; 2Dn 5.13 pri posvećenju hrama svira muzika. – grešnici traže da ih proslavljaju: Dan 3.5,7 na muziku, SVI narodi se klanjaju Nabukovom zlatnom liku (slika Sotone), osim vernih Bogu; Otk 18.22 u Vavilonu neće više biti muzike.

  MUNJA = otkrivena istina, jasna, jednostavna (munja se jasno vidi): 2M 19.16 munja se videla kod objavljivanja zapovesti na Sinaju; 2Sa 22.15 munja pri adventu = jasno otkrivena presuda (Mt 24.27); Otk 4.5 munje izlaze od prestola Božjeg = Bog objavljuje istinu (Jov 37.3)

  N

  NAR = + poštenje, neposramljenost (crvenilo obraza): Pes 4.3,13 8.2 kao kriška nara su tvoje jagodice; 2M 28.33 na haljinama prvosveštenika je nar = poštenje. – nepoštenje: Joel 1.12 Agej 2.19 nema nara = nema poštenja.

  NASLEDNIK = Isus, Božji narod: Mt 21.38 vinogradari su ubili naslednika = Isusa; Ef 1.11 kroz Hrista postasmo naslednici; Jev 1.2 (Isusa Bog) postavi za naslednika svemu; Rim 8.17 kad smo deca (Božja), i naslednici smo Božji.

  NASLEĐE = nagrada u Božjem carstvu: Mt 5.5 blago krotkima jer će naslediti zemlju; 1M 15.7 28.4 obećana zemlja Avramu, Isaku, Jakovu i Božjem narodu (5M 4.20). nevesta = deo Božje crkve koji će živi proći kroz veliku nevolju pred advent (144.000)

  NEVOLJA = + progon pobožnih pred advent: Dan 12.1 žalosno vreme kakvo nije bilo do tada = Mt 24.21; Jer 30.7 muka Jakovljeva; Pri 1.27 pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik dolazi na njegovo mesto; – nevolja bezbožnih: Pri 1.27 kad navali na vas nevolja i muka, tada ćete me zvati ali se neću odazvati.

  NEPRIJATELJ (jevr. satan) = Sotona: 2Sa 19.22 sinovi Serujini se ponašaju prema Davidu kao da su mu neprijetelji (Sotone). 1Sa 29.4 knezovi Filisteja se boje da se David ne okrene protiv njih (da im ne bude Sotona). 1Ca 5.4 Solomun: –Nemam nijednog neprijatelja (Sotonu) 11.14,23. Ps 38.20 71.13 109.4,20,29. Zah 3.1 Sotona nas optužuje na sudu = neprijatelj nam je.

  NOGE = stabilnost: + 2Sa 22.37 širiš korake moje podamnom, te se ne omiču moji gležnji; Ps 26.12 119.105 noga moja stoji na pravom putu... reč je Tvoja žižak nozi mojoj = stabilnost u Bogu; – vera u sebe, samodovoljnost: Is 59.7 noge im trče na zlo (Dan 2.33); Pri 26.7 kako hromi hramlje nogama svojim, takva je beseda u ustima bezumnih; Jn 13.5–14 Isus pere noge učenicima = uči ih poverenju u Boga, a ne samouverenosti.

  NJ

  NJIVA = svet Mt 13.38.
  avatar
  N.K.


  Broj komentara : 105
  Registration date : 2014-10-03

  REČNIK SIMBOLA Empty Re: REČNIK SIMBOLA

  Komentar  N.K. 31/12/2014, 15:47

  O

  OBLAK = Božje prisustvo: 2M 13.21,22 stub od oblaka = Bog među Izraelcima; Mt 17.5 pri preobraženju, Bog govori iz oblaka; 3M 16.2 Bog se javlja u oblaku iznad zaklopca; Dan 7.13 sin čovečiji ide sa oblacima (Ps 97.1–3); – kopija: Eze 8.11 otpale starešine kađenjem podigle gust oblak; Eze 38.9,16 Gog se podiže na Izrael da kao oblak pokrije zemlju.

  obrezanje = obećanje poslušnosti Bogu: "obrežite srce svoje i nemojte više biti tvrdovrati" 5M 10.16; Obrežite se Gospodu i skinite okrajak sa svog srca (Bog im to kaže jer su im dela zla) Jer 4.4; obrezati okrajak tela kao znak zaveta između Boga i čoveka 1M 17.11; Bog će obrezati tvoje srce i srca tvojih potomaka 5M 30.6; na neobrezane obraćenike iz neznaboštva se izlio Sveti Duh Dela 10.45; Kad su Petra napali da je bio u kući neobrezanih i jeo s njima, Petar je rekao da je dobio viziju od Boga da treba tako Dela 11.2,3; neki su govorili da nema spasenja ako se čovek ne obreže, ali se sabor u Jerusalimu nije složio sa tim Dela 15.1,5–24; Obrezanje pomaže ako zakon držiš; ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje neobrezanje postalo. Rim 2.25; 3.1–3; ako neobrezani drži zakon, to je kao da je obrezan (suština obrezanja je poslušnost Bogu, pobožan život), to je obrezanje srca Rim 2.26–29; Bog će opravdati obrezanje iz vere i neobrezanje verom Rim 3.30; Bog je prihvatio Avramovu veru još dok je bio neobrezan Rim 4.9–12; Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u telo. Flb 3.3; U kome i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim, odbacivši telo greha mesnih obrezanjem Hristovim; Zakopavši se s Njim krštenjem, u kome s Njim i ustaste verom sile Boga koji Ga vaskrsnu iz mrtvih. Kol 2.11,12;

  OVAN = vođa Božje crkve: 1M 22.13 Avram umesto sina (jagnje), prinosi ovna = on se žrtvovao verom; 4M 7.15,81 knezovi prinose ovna; Jer 50.8 bežite iz Vavilona... budite kao ovnovi pred stadom.

  OVCA = Božja crkva: Ps 79.13 Gospode, mi smo narod tvoj i ovce paše tvoje; Ps 119.176 zađoh kao ovca izgubljena; Jn 10.1–16,26 Isusove ovce njega poznaju, on polaže dušu za ovce.

  OLOVO = Božja sila za savlađivanje bezbožnosti: Zah 5.7,8 talanat olova zatvara ženu (bezbožnost) koja sedi usred efe); 2M 15.10 Misirci utonuše kao olovo u dubokoj vodi (Jov 19.24).

  OLTAR = mesto komunikacije sa Bogom, kada čovek priziva Boga radi zahvalnosti, potrebe, nevolje, isl. 2M 20.24 Bog Mojsiju: –Oltar od zemlje načini mi (prah zemaljski su ljudi koji komuniciraju sa Bogom)... Služi da se spominje Božje ime i primi blagoslov. 25) kameni oltar = Hristos preko kojeg komuniciramo sa Bogom, molimo se u Hristovo ime; ne od tesanog kamena = Hristos je bio savršen u ljudskom telu, nema šta da se popravlja na njemu. 2M 21.14 Namernog ubicu odvuci od mog oltara da se pogubi = neiskrena komunikacija sa Bogom radi izbegavanja kazne a ne zbog pokajanja. 2M 29.37 Oltar je svetinja nad svetinjama. 3M 1.5 oganj na oltaru stalno gori = na mestu sastanka sa Bogom uništava se greh (vatra). 3M 4.7 pomazuju se 4 roga oltara = Bog je ovlašćen da caruje (rog) na sve 4 strane sveta. 4 roga oltara kod posredovanja = Hristos posreduje ili prinosi žrtvu za sve ljude na svetu; 1Ca 8.54 Solomun se moli ispred oltara. Eze 41.22 Oltar je sto koji stoji pred Gospodom. Joel 2.17 između trema i oltara neka plaču sveštenici = između sudnice i mesta komunikacije sa Bogom. Otk 8.3–5 Isus komunicira sa Ocem ispred kadionog oltara. – 4M 23.1 neznabošci prave više oltara za komunikaciju sa više bogova (demona). 1Ca 13.3 mnogobošcima će se oltar raspasti = neće im pomoći lažni bog s kojim komuniciraju. Plač 2.7 Gospod odbaci oltar svoj = prekid komunikacije zbog upornog greha.

  OLUJA = velika nevolja: Jer 25.32 nevolja na narode, vihor iz krajeva zemlje; 2Ca 2.1,11 Ilija se vazneo u vihoru = Bog će nas vazneti iz velike nevolje; Is 66.15 Gospod će doći s ognjem, i kola će mu biti kao vihor da izlije gnev svoj (Dan 11.40); Os 8.7 seju vetar, žeće oluju; Lk 8.23 dok Isus spava podiže se oluja na jezeru i topljahu se = Ps 107.25,28–30 Bog kaže i diže se silan vetar... ali zavikaše k Gospodu u tuzi svojoj, i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vetar u tišinu i vali njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele.

  OPADAČ = vidi klevetnik.

  OPUSTOŠENJE = posledica greha: + 3M 26.31,32 Bog pustoši bezbožne (Jer 51.29 Pri 3.25)
  – Dan 8.13 imitator Boga pustoši = Mt 24.15 oranje = duboko kajanje –citati ???

  ORAO = brzo delovanje: 5M 28.49 prokletstvo je da će osvajač doleteti kao orao (Os 8.1); Jer 4.13 osvajačima su konji brži od orlova; Otk 12.14 žena (crkva) ima 2 krila velikog orla.

  OSTATAK = mala grupa ljudi verna Bogu: + 2Ca 19.4,30 ostatak u gradu; Is 1.9 10.20–22 neuništeni deo Božjeg naroda koji je preživeo progonstvo (Otk 12.17 1M 7.3); Is 28.5 ostatak je od Božjeg naroda a ne od sveta. – kopija: Sof 1.4 Valov ostatak; Amos 1.8 9.12 ostatak Filisteja i Edoma; Is 14.22 ostatak Vavilona.

  OSTRVO = manja grupa ljudi okružena mnoštvom (more): 1M 10.5 od Nojevih sinova se razdeliše ostrva narodna po zemljama, jeziku i porodicama; Jer 31.10 čujte narodi reč Gospodnju i javljajte po dalekim ostrvima.

  OTKUP = cena spasenja koju samo Bog može da plati: 5M 24.18 Bog je iskupio robove iz Misira; 2M 13.13–15 otkup prvenaca; 3M 25.24,48 otkup pre jubileja može da plati najbliži rođak = Isus; Ps 49.7,8 čovek neće dati otkup za brata (Ps 60.16 63.4 Os 13.14 Mih 4.10); Mt 20.28 Sin Čovečiji je došao da dušu svoju da u otkup za mnoge (Rim 3.24 Jev 9.12); Pri 21.18 otkup za pravednika biće bezbožnik (za Dan Očišćenja).

  OČI = shvatanje, svest o stanju: 1M 3.5,7 Adamu i Evi su se otvorile oči, videli su da su goli; 4M 22.31 Gospod otvorio oči Valamu, vidi anđela s mačem; 2Ca 6.17 Jelisije: Gospode, otvori mu oči da vidi (puna planina kola i konja koji brane grad); Ps 19.8 zapovest Gospodnja prosvetljuje oči; Otk 5.6 jagnje ima 7 očiju koje su 7 Duhova Božjih poslanih po svetu = Bog sve vidi i osvedočava nas o našem stanju; Mk 8.18 imate oči a ne vidite = ne razumete; Dan 7.8 na malom rogu su oči kao čovečije = svest grešnog bića; Otk 3.18 masti očinjom pomaži oči svoje da vidiš. – 1M 3.5,7 Sotona laže ljude da ako ne slušaju Boga da će im se otvoriti oči. Oči su im se otvorile, shvatili su svoje stanje, i sakrili se od Boga;

  OČIŠĆENJE = čišćenje greha prilikom adventa: 3M 16 svetinja, narod i prvosveštenik čiste se prenošenjem greha na začetnika greha = Sotonu, jarca koji se odvodi; 2M 29.33 sveštenik se čisti da bi stupio u službu; 3M 1.4 očišćenje žrtvom paljenicom; Rim 5.11 kroz Isusa Hrista primismo pomirenje (očišćenje).

  P

  PALMA = mir: Jn 12.13 narod s palmama dočekuje Isusa, kneza mira; Otk 7.9 veliko mnoštvo spašenih sa palmama u rukama; 3M 23.40 palmine grene se koriste za građenje senica; 1Ca 6.29 u hramu se urezane palme i heruvimi.
  PAS = čovek koji ne želi da se oslobodi greha: Mt 7.6 ne dajte svetinje psima; Ps 22.16 opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene; Ps 59.14 odmetnici laju kao psi; Pri 26.11 kao što se pas vraća na svoju bljuvotinu, tako bezumnik ponavlja svoje bezumlje; Flb 3.2 čuvajte se od pasa, čuvajte se od zlih poslanika; Otk 22.15 van Novog Jerusalima su psi.

  PAUČINA = slab oslonac: Is. 59.5 Jov 8.14

  PELEN = loš kraj, gorčina: Pri 5.4 tuđoj ženi je posledak gorak kao pelen; Jer 9.15 23.15 Gospod će narod i lažne proroke napojiti pelenom i žuči; Otk 8.11 zvezda Pelen pala je na 1/3 reka i izvora, pa je 1/3 voda postalo pelen, ljudi su pomrli.

  PESAK = mnoštvo naroda: + Božjeg naroda: 1M 22.17 mnoštvo od Avrama; 1Ca 4.20 Jude i Izraela beše mnogo kao peska pokraj mora; 1Ca 4.29 Bog je dao Solomunu srce prostrano kao pesak na bregu morskom (slika Hristove ljubavi za ljude); Is 10.22 ako bude Izraela kao peska morskog, ostatak će se njegov obratiti. – mnoštvo neprijatelja: Otk 20.8 mnoštvo Goga i Magoga; Mt 7.26 kuće na pesku = poverenje u mišljenje većine; Isus 11.4 Sud 7.12 1Ca 13.5

  PESMA = + zahvalnost Bogu za posebno duhovno iskustvo: 2M 15.1 Mojsijeva pesma zbog prelaska Crvenog mora po suvom; 5M 31.19–22 pesma je svedok za sinove Izraela; Ps 33.3 nova pesma = izuzetno iskustvo (Ps 40.3 96.1 144.9 Is 42.10 Otk 14.3 Pes 1.1 Pesma nad pesmama. – bezbožno pevanje: Eze 26.13 Tir; Amos 5.23 8.10 Izrael.

  PETA = iznenadni napad: – Jn 13.18 Juda je "čovek mira mojeg u kojeg se uzdah, koji jeđaše hleb moj podiže na me petu = na Hrista (Ps 41.9); 1M 3.15 Sotona ujeda ljude za petu (i Isusa); 1M 49.17 Dan će biti zmija na putu koji ujeda ujeda konja za kičicu (petu); 1M 25.26 Jakov na rođenju drži Isava za petu = prevario ga za očev blagoslov; Jov 18.9 bezbožnika će uhvatiti zamka za petu.

  PEĆ = provera vere, duhovni test: Dan 3.6 bacanje u ognjenu peć onih koji ne slušaju cara, a slušaju Boga; 5M 4.20 Misir je gvozdena peć; Pri 17.3 topionica je za srebro i peć za zlato, a srce iskušava Gospod; Is 48.10 prebraću te u peći nevolje.
  PEĆINA = utočište od progona: + za Božji narod: 1M 19.30 Lot iz Sodoma beži u pećinu; Sud 6.2 Izraelci beže od Madijana (1Sa 13.6); 1Sa 22.1 David beži od Saula u pustinju (2Sa 23.13); 1Ca 18.4 Avdija krije proroke u pećini; 1Ca 19.9 Ilija beži u pećinu od Jezavelje. – pokušaj utočišta za bezbožnike: Isus 10.16–27 bezbožni carevi pred Isusom; Is 2.19 od straha Gospodnjeg se kriju u pećine = Otk 6.15

  PEČAT = vidi znak. Postoji razlika: Otk 7.1–3 pečat Boga ŽIVOGA = za prolazak kroz vreme velike nevolje bez posrednika; i Ef 1.11 Božji pečat = dobija se prihvatanjem Boga za spasenje.

  PITI = doživljaj, iskustvo: – Jer 49.12 koji ne trebaju da piju iz čaše, doista će piti, a ti li ćeš ostati bez kara? Nećeš, zacelo ćeš piti; Ps 75.8 čaša je u ruci Gospodu, vino vri... talog će njen progutati svi bezbožnici na zemlji; Otk 14.8,10 Vavilon otrovnim vinom svoga bluda napojio je sve narode, zato će piti od vina gneva Božijega; Ps 69.21 Isus: u žeđi mojoj poje me octom; + 1Kor 10.4 i svi jedno piće duhovno piše, jer pijahu od duhovne stene (Hristos); 1Kor 12.13 svi se jednim Duhom napojismo.

  PLAŠT = zaštita: + Božja zaštita: 1Ca 19.13 Ilija je plaštom zaklonio lice pred Bogom; Is 61.10 Gospod nas ogrće plaštom pravde = štiti nas svojom pravdom; Lk 15.22 otac je ogrnuo mlađeg sina najlepšim plaštom; Otk 7.9,14 spašeni ljudi su u belim plaštovima; 2M 28.4 sveštenici imaju plaštove = pod Božjom zaštitom su; 1Ca 19.19 Ilija pokrio Jelisija plaštom = stavio ga pod Božju zaštitu; 2Ca 2.8,14 Ilija je plaštom razdvojio Jordan (jev. onaj koji silazi) = Božja zaštita od onog koji je sišao, Isusa. – ljudska zaštita: 1Sa 15.27 Saul je otcepio Samuilu deo plašta. Samuilo kaže: Bog je danas otcepio carstvo od tebe danas, i dao ga tvom bližnjem = nije pod Božjom zaštitom. Zato mu je vračara dozvala demona u liku starog čoveka ogrnutog u plašt = lažna zaštita. I David mu je odsekao deo plašta = pokazao mu da nije zaštićen od Đavola, i pozvao ga da se pokaje (1Sa 28.4 24.5,12); Ezra 9.3,5 Jov 1.20 cepanje plašta (Jov i Ezra) = Bog ih trenutno na štiti; Jona 3.6 car Ninive je skinuo SVOJ plašt i obukao kostret = svestan svoje slabe zaštite pred grehom, pokajao se.

  POJAS = visok položaj, vlast: + Is 22.21 nepravednog upravnika dvora Bog svrgava, a nasledniku je opasao njegov pojas; Jov 12.18 Bog razrešuje pojas carevima, konopom ih veže oko pasa = svrgava ih sa vlasti, položaja; Otk 1.13 Isus ima zlatni pojas po prsima = 2M 28.4 prvosveštenik ima pojas (3M 16.4); 2Ca 1.8 Ilija ima kožni pojas = poziva na pokajanje (kao i Jovan K. Mt 3.4); Otk 15.6 anđeli imaju zlatne pojase po prsima = ovlašćeni su da izliju 7 zala; Is 11.5 Isusu je pravda i istina pojas oko bedara. – Jer 13.1–11 istruleli pojas = ponos Jude koji će Bog uništiti; Is 3.24 kćeri Siona će zbog ponosa nositi konop umesto pojasa.

  POMAZAN = ovlašćen Svetim Duhom, određen za neku službu: + Dan 9.24 Mk 14.8 Mt 3.16 Ps 45.7 Hristos (Pomazanik) je pomazan za službu, za ukop i carovanje; 2M 29.7 prvosveštenik se pomazuje za službu; 4M 7.1 šator se pomazuje za službu; 1Sa 16.3,12 David je pomazan za cara; Ava 3.13 Bog izlazi na spasenje sa svojim Pomazanikom (Otac i Sin); 1Jn 2.27 vi primiste pomazanje od Boga... kako vas uči pomazanje, istinito je; Otk 3.18 Isus nam savetuje da pomažemo svoje oči.
  – 5M 28.40 prokletstvo: imaćeš masline svuda, a nećeš se namazati uljem; Sud 9.8 išla drveta da pomažu sebi cara (trn = ubica).

  POPRSKATI = sklopiti zavet: 2M 24.8 Mojsije je pokropio narod krvlju: –Evo, KRV ZAVETA koji Gospod učini s vama = Jev 9.18–21 10.22; Eze 36.25 pokropiću vas čistom vodom i bićete čisti = sada sklapamo zavet, a očistiće nas u budućnosti; 4M 18.17 poseban zavet sa prvencima; 3M 16.14 prskanje krvi junca i jarca za Dan Očišćenja = zavet uspostavljen po izvršenju suda = Is 63.3 krv bezbožnih poprskaće Hristove haljine.

  POSVEĆENJE: dobijanje Božje svetosti (Božjih osobina) na dar: Eze 20.12 biću posvećen u vama pred narodima; Jn 17.17,19 posveti ih svojom istinom... ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu posvećeni istinom; Rim 15.16 da budu neznabošci povoljan prinos posvećen Svetim Duhom; 1Tim 4.5 posvećenje Božjom rečju i molitvom; 1Kor 6.11 posvetiste se i opravdaste imenom (osobinama) Gospoda našeg Isusa Hrista i Duhom Boga našeg; 2M 31.31 subote moje čuvajte jer je znak između mene i vas... da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem.

  POSLEDAK = vreme pred advent: 2Ti 3.1 teška vremena; 1Ti 4.1 karakter ljudi; Dan 8.17,18; 1M 49.1; Mt 24 događaji.

  POSREDNIK = Isus na nebeskom sudu između nas i Oca: 1Ti 2.5 jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Isus Hristos. Is 53.12 za zločince se moli (jevr. posreduje). Is 59.16 (nema suda) i vide (Gospod) gde nema čoveka, i začudi se što NEMA posrednika = završen je sud (Isus više ne posreduje, kraj vremena milosti). Rim 8.34 Ko će osuditi? Hristos Isus koji umre, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu i moli (posreduje) za nas. Gal 3.19,20 Jev 8.6 9.15 12.24 Isus je posrednik Novog Zaveta.

  POTOK = manji deo naroda, vođstvo naroda: 4M 24.6 šatori Jakova, kolibe Izraela pružili su se kao potoci = Božji narod nisu samo Izraelci, ali su tada bili na vrhu po duhovnosti. Ps 65.9 potok je Božji pun vode. Ps 110.7 za Isusa: Iz potoka će na putu piti i zato će podići glavu = iz Božjih otkrivenja Izraelu, rašće duhovno. Is 44.3 Bog: –Izliću vodu na žednog i potoke na suvu zemlju, izliću Duh svoj = Bog radi preko najduhovnijih u svom narodu na koje je izlio Svetog Duha. – Jov 6.15 Jov: –Braća moja izneveriše kao potok, kao bujni potoci prođoše = manja grupa najbližih. Ps 18.4 potoci nevaljalih ljudi uplašiše me = najagresivniji.

  POTOP = advent: + Mt 24.38 Isus upoređuje Nojevo vreme sa njegovim dolaskom; Dan 9.26 kraj gnusobe pustošne je sa potopom; Mt 7.25 potop odnosi kuću na pesku; 1M 6.17 – kopija: Otk 12.15 zmija (Sotona) ispušta vodu (narode) za ženom (crkvom) da je utopi u reci (Is 59.19); 2Sa 22.5 potoci nevaljalih ljudi.

  PRAZNIK = + predslika važnih događaja u planu spasenja: 2M 12.3–14 = Mt 26.17 27.15 Pashalno jagnje = Hrist na krstu (beskvasni hlebovi = bez greha je; obrtni snop = vaskrsenje Hrista); 3M 23.15–21 = Dela 2.1–4 Pedesetnica = izlivanje Svetog Duha; 3M 16 = Otk 19.10 do 20.15 Dan Očišćenja = izvršenje suda nad bezbožnima; 4M 28.12 = Zah 14.16 Senice = radost spašenih kad Isus dođe; 3M 23.24 (Ps 81.3) Trubni Dan = poslednji poziv na pokajanje; 2M 5.1 Bog faraonu: –Pusti narod da praznuje praznik; Os 9.5 šta ćete činiti na dan praznika?; Naum 1.15 praznuj Judo svoje praznike... jer zlikovac neće više prolaziti po tebi,.– kopija: 2M 35.5 za zlatno tele su proglasili praznik; 1Ca 12.32 praznik otpalog cara.

  PRVENAC: najbolji potomak posvećen Bogu: 1M 49.3 Jakov: ti si moja krepost, početak moje sile; 2M 4.22 Gospod: Izrael je moj sin, moj prvenac; 4M 3.12 Gospod: uzeh Levite između sinova Izraelovih za sve prvence što otvaraju matericu među sinovima Izraelovim; Mt 1.25 Isus je prvenac (prvosveštenik je prvenac); Jev 12.23 pristupite k saboru i crkvi prvenaca (savršenih, najboljih); Kol 1.18 Isus je prvorođeni iz mrtvih (najbolji od vaskrslih ljudi) (vidi Zah 12.10; Rim 8.29; Ps 89.27); 1Dn 5.2 Juda je bio najsilniji među braćom, ali prvenaštvo dobi Josif (iako je 11–ti, bio je najduhovniji); 5M 21.15,17 prvenac dobija 2 puta veće nasleđe, jer je početak njegove sile

  PRVINE: najbolji rodovi: 1M 4.4 prvi rod je prinošen Bogu iz zahvalnosti; 2M 13.12 prvina od žrtava predstavlja ili Hrista ili najbolje vernike u službi Bogu; 4M 18.12 prvine pripadaju prvosvešteniku (Isusu); Otk 14.4 144000 su prvenci (prvine na grčkom, prvi rod od žetve, a žetva je sabiranje spašenih pri adventu); 3M 2.12 prvine se prinose sa kvascem jer predstavljaju grešne ljude od kojih je Bog stvorio savršene, a obrtni snop na praznik prvina je vaskrsli Hristos (3M 23.10); 1Kor 15.20 Hristos usta iz mrtvih i bi prvina onima koji umreše (ima najbolje duhovne rodove od svih vaskrslih).

  PRESUŠENOST = beživotnost: 1M 1.9 zemlja pre stvorenog života je suva; Mt 12.43 nečisti duh u bezvodnim mestima ne nalazi pokoj, samo u ljudima (koje čini živim mrtvacima; Is 44.3 50.2 Bog izliva vodu na žednog... i pretnjom svojom isušuje more, obraća reke u pustinju = Bog daje život i uzima ga; Jer 50.12,38 51.36,43 Vavilon će biti zemlja suva i pustoš (beživotna) vode će mu presušiti, more njegovo Bog će osušiti, gradovi će mu postati zemlja sasušena i pustoš; Is 11.15 19.6 Bog će presušiti zaliv mora Misirskog i potoke Misirske; Jov 14.11 18.16 mrtav čovek je kao presušeno jezero ili reka, ili drvo suvih žila; 2M 14.21 Bog je osušio Crveno more i 3 puta presušio Jordana (Isus 3.17 2Ca 2.8,14).

  PRESTO = mesto sa kojeg se sudi: + 1Ca 7.7 Solomun sudi sa svog prestola u domu; Pri 29.14 koji car sudi pravo njegov će presto stajati doveka; Pri 20.8 car sedi na sudskom prestolu; Dan 7.9,10 postaviše se prestoli... sud sede, knjige se otvoriše; Mt 19.28 Isus: sešćete i vi na 12 prestola i suditi na 12 kolena Izraelovih; Otk 8.3 Isus posreduje pred prestolom = na sudu; Otk 20.4 videh prestole i seđahu na njima i dade im se sud; Otk 7.10 spasenje Bogu našem koji sedi na prestolu i jagnjetu; Pri 16.12 29.14 pravdom se utvrđuje presto; Ps 45.6 Božji presto je večan i nepokolebljiv.
  – Is 14.13 Lucifer: više zvezda Božjih podići ću SVOJ presto = svoj sud i bezakonje; Agej 2.22 Bog će prevaliti presto carevima.

  PRVOSVEŠTENIK (Aron) = + Isus, naš posrednik na nebeskom sudu: Zah 3.1–5,8 prvosveštenik brani od Sotone koji optužuje; Jev 2.17 Isus p. okajava grehe naroda (3.1 4.14 5.10); 3M 21.10 prvosveštenik ima posebno svet način života; 4M 35.25,28 grešnici ostaju u gradu utočištu (Bog) do smrti prvosveštenika = od osude nas oslobađa Hristova smrt.
  – lažni posrednik: Mt 26.57 prvosveštenik je osudio Hrista; Dela 4.6 5.17–27 9.1 23.2,5 prvosveštenik progoni Božju crkvu.

  PROBUDITI = vaskrsnuti ili duhovno napredovati: + Is 26.19 probudite se i pevajte vi koji stanujete u prahu = vaskrsenje; Dan 12.2 mnogo onih koji stanuju u prahu zemaljskom probudiće se; Ps 17.15 kad se probudim biću sit od prilike Tvoje; Lk 9.32 Isus se preobrazio kada su se apostoli probudili; Jn 11.11 Isus za Lazara: –Idem da ga probudim; Rim 13.11 već je čas došao da ustanemo od sna; Ef 5.14 ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjaće te Hristos; Mt 25 10 devojaka su zaspale, pa su probuđene. – drugo vaskrsenje, svest o duhovnom padu: Ps 73.20 probudivši ih Gospode u ništa obraćaš utvaru njihovu; Pri 23.35 bezbožnik: kad se probudim opet ću ići da tražim to (greh); Sud 16.14,20 Samson se probudio, a bludnica ga vezala i obrijala. Mislio je da je isto jak kao i pre.

  PROGON = nevolja pred advent: Lk 21.12 metnuće ruke na vas, goniće vas; Gal 4.29 onaj što se rodi po telu goni duhovnoga, tako i danas; Mt 5.10 blago prognanima pravde radi; 2M 14.8,23 faraon pošao u poteru za Izraelom.
  PROROK = + čovek preko kojeg Bog govori: Jer 26.5 slušajte reči mojih slugu proroka; Ps 74.9 Is 3.2 kad nema proroka nastupa kriza; Os 12.14 Gospod je prorokom izveo Izrael iz Misira, i prorokom ga čuvao; Mal 4.5 pre adventa Bog će poslati proroka Iliju; 1M 20.7 2M 7.1 4M 11.29 5M 34.10 Dela 2.30 Bog je u Bibliji nazvao prorocima Avrama, Arona, 70 starešina, Mojsija, Davida. – čovek koga Bog nije poslao a govori u ime Boga: Jer 4.9 14.13,14 proroci će se začuditi... prorokuju prevaru svog srca: biće mir, nema gladi ni rata; Mt 23.29–37 potencijalne ubice ukrašavaju grobove ubijenih proroka. Isus: poslaću vam proroke, pobiće ih, raspeti, tući, progoniti. U Jerusalimu, iako je cantar religije, ubijaju proroke.

  PTICE = + Sveti Duh ili osobe vođene Svetim Duhom: Mt 3.16 Sveti Duh u obličju goluba; 3M 1.14 ptica kao žrtva paljenica je uticaj Svetog Duha da bi se čovek pokajao (1M 15.10); Pri 10.20 Ni u misli svojoj ne psuj cara... jer ptica nebeska odneće glas; Is 46.11 Bog zove pticu sa istoka da izvrši što je Bog naumio; Eze 39.17 Bog zove ptice na njegovu žrtvu = anđeli izvršavaju sud (Otk 19.17); Plač 3.52 neprijatelji me teraju nizašto kao pticu. – nečisti duhovi: Mk 4.4,15 ptice koje pojedu seme kraj puta su Sotona i nečisti duhovi; Otk 18.2 Vavilon je postao stan Đavolima, tamnica svih nečistih i mrkih ptica = demoni su nečiste ptice 3M 11.13); Jer 12.9 nasledstvo moje posta grabljiva ptica = isti kao demoni; 1M 40.17 ptice jedu iz kotarice na glavi pekara = bio je pod uticajem demona; Pri 7.23 bezumnik je kao ptica koja leti u zamku = propašće kao demoni u Sotoninoj zamci.

  PTIČAR = Sotona: Ps 91.3 Gospod će te izbaviti iz zamke ptičareve; Pri 6.5 otmi se... kao ptica iz ruke ptičaru; Pro 9.12 čovek ne zna svoje vreme kao što se ptice hvataju pruglom iznenada; Os 9.8 (lažni) prorok je zamka ptičareva.

  PUSTINJA = mesto gde se ne živi, mesto sa malo Svetog Duha (kiše), sve to asocira na planetu Zemlju: – Ps 78.40 koliko puta ga rasrdiše u pustinji, i uvrediše U ZEMLJI GDE SE NE ŽIVI; Is 21.1 Vavilonu: breme pustinji na moru = malo Svetog Duha usred mnoštva naroda. + Is 40.3 pripravite u pustinji put Gospodnji = pred advent se Sveti Duh povlači sa zemlje; 2M 5.3 Bog nas preko pustinje dovodi u obećanu zemlju; 5M 32.10 Gospod je našao svoj narod u pustoj zemlji = gde ima malo Svetog Duha; Is 35.5 u pustinji će provreti vode = na Novoj Zemlji Sveti Duh sve vodi; Is 48.21 neće ožedneti kad ih povedem preko pustinje = Bog vodi svoj narod i kad se povuče Sveti Duh od bezbožnih; Lk 1.80 Jovan Krstitelj jača duhom iako živi u pustinji.

  PUSTOŠENJE (jev. šamem) = – progon pod vođstvom lažnog boga (gnusobe): Dan 8.13 9.17,26 11.31 12.12 Mt 24.15 Lk 21.20 Jer 10.25 opustošili Jakovljevo naselje. + Božji sud: 3M 26.22,31–34 opusteće vaši putevi, gradovi i zemlja; Jer 12.11 sva će zemlja biti pusta jer niko ne uzima na um.

  pšenica= duhovni ljudi koji su živeli u skladu sa onoliko istine koliko im je Bog otkrio: Isus još uvek grešnom Petru: Evo vas ište Sotona da bi vas činio kao pšenicu (Lk 22.31); Na Pedesetnicu je pšenična žetva, i prinose se kvasni hlebovi (3M 23.17) = grešnici koji su se držali Boga po svetlosti koju su imali; Hristos će da skupi svoju pšenicu (Lk 3.17; Mt 13.25,29,30);

  R

  RAJ = obećana zemlja: 1M 3.23 čovek je zbog greha isteran iz raja; Is 51.3 Gospod će utešiti Sion i njegove razvaline, i pustinju njegovu učiniće da bude kao Edem; Eze 36.35 Joel 2.3 Amos 1.5

  ramena (pleća) = nošenje tereta: Ps 81.6 ramena nose bremena; Is 10.27 skinuće se breme s ramena tvojeg; 1M 49.15 sagnuće svoja ramena da nosi; Is 9.4,6 Neprijatelji biju po plećima Božji narod ali Bog lomi njihov jaram. Hristu je vlast na ramenu. Is 22.22 Bog će staviti Hristu ključ od doma Davidova na rame (daće mu vlast);

  REBRO = vidi kost (jevrejska reč rebro koristi se i za gredu u hramu).

  REKA = jedan narod, ili određena veća grupa ljudi (pošto je more mnoštvo naroda): 2M 7.17,19 udarac štapom na vode Misirske = zlo koje pogađa Misirce, bezbožnike, grupu ljudi koja greši. 1M 41.1 Faraon sanja kako stoji na reci = on vlada svojim narodom; krave izlaze iz reke na obalu = glad u Misiru širi se po svetu (Eze 29.3). Is 8.7 Gospod će navesti na nemarne reku veliku i silnu, cara Asirskog, poplaviće = Asirski narod je reka. Is 18.7 narod kome zemlju raznose reke = narodi progone Božji narod. Is 59.19 jer će neprijatelj navaliti kao reka. Jov 28.11 Bog ustavlja reke da ne teku = nadvlađuje narode. Ps 93.3,4 Gospode, podižu reke glas svoj = pojedini narodi napadaju. Ps 98.8 reke neka pljeskaju rukama = narodi se raduju, Bog ide da sudi zemlji. Pes 8.7 reke ne mogu da potope ljubav = pritisak većine ne može da okrene vernika od Boga. Ps 124.4 (da nije bio Gospod s nama) reka bi pokrila dušu našu. Otk 12.15 ispusti zmija za ženom iz usta vodu kao reku da je utopi u reci = Sotona potstiče veće, uticajne grupe ljudi protiv Božjeg naroda.

  REP = lažni prorok: Is 9.15 prorok koji uči laž to je rep; Otk 12.4 rep crvene aždaje odvlači 1/3 nebeskih zvezda = Sotona je lažnim prorokovanjem prevario 1/3 anđela; 2M 4.4 Mojsije hvata zmiju za rep (Božji prorok raskrinkava Sotonino lažno prorokovanje), i zmija postaje štap (Sotona je nadvladan); Otk 9.10,19 skakavci imaju repove kao škorpije, repovi su im kao zmije, njima ujedeju = demoni lažno prorokuju kao i Sotona, tim otrovom muče ljude do smrti.

  RIBE = manja grupa ljudi (pošto more predstavlja narode): Mt 4.18 Isus: –Učiniću vas ribolovcima na ljude; Ava 1.14 hoćeš li dati Gospode da se ljudi posmatraju kao morske ribe? Jer 16.16 Bog šalje mnoštvo ribara, i oni će loviti ljude; Lk 5.6 = Otk 7.9
  rob = grešnik – citati ???

  robovlasnik = Sotona, demoni (pošto je rob simbol grešnika).

  ROG = car, carstvo koje vlada vojnom silom: – Dan 7.24 deset rogova jesu 10 careva = Otk 13.1,11 17.12; Dan 8.3–5 ovan bode rogovima (nasilje), a jarac ga razbija rogom =vojnom silom; Ps 75.10 Bog će polomiti sve rogove bezbožnikove, a rogovi pravednikovi uzvisiće se. + Bog silom izvršava pravdu: Otk 5.6 jagnje ima 7 rogova = silom će da izvrši pravdu na kraju, jagnjetov gnev; 2M 27.2 rogovi oltara = izvršenje pravde, smrt grešnika (3M 4.7 16.18 rogovi oltara se pomazuju samo kod žrtava ze greh koje predstavljaju izvršenje suda); 2Sa 22.3 rog spasenja = Isus ratuje protiv greha, spašće nas vojnom pobedom.

  ropstvo = život u grehu –citati ???
  avatar
  N.K.


  Broj komentara : 105
  Registration date : 2014-10-03

  REČNIK SIMBOLA Empty Re: REČNIK SIMBOLA

  Komentar  N.K. 31/12/2014, 15:51

  S

  sAN = (vidi zaspati) smrt ili pad duhovnosti: Is.56.10 stražari su sanjivi, mio im je dremež; Rim 13.11 došao je čas da ustanemo od sna; 1Kor 11.30 među vama su mnogi slabi i bolesni, i dovoljno ih spavaju; Jn 11.11–13 Lazar zaspa = umro je (Mt 9.24 Dan 12.2) – Jer 51.39 Bog će Vavilonce opojiti da zaspu večnim snom; Ps 13.3 prosvetli oči moje da ne zaspim na smrt (Jov 14.12) Kada Bog daje poruku kroz san, to je doslovno san.

  SVAGDAŠNJA (jev. tamid) = Hristova posrednička služba u nebeskoj svetinji: 2M 29.38–42 30.7,8 25.30 svaki dan su se palili žišci (Sveti Duh propoveda preko crkve), kad (tamjan) se palio (Hristove zasluge za nas se prinose pred presto Oca), 12 hlebova su bili na stolu u svetinji (Hristovo telo), i prinosila se svagdašnja žrtva (2 jagnjeta: ujutro jedno u 9 sati kada je Isus razapet, a drugo u 15 sati kada je umro Mk 15.25 Mt 27.45,46 plus brašno, ulje i vino). Svagdašnja ŽPa gori i danju i noću jer nam Bog stalno nudi spasenje kroz Hrista; Dan 8.11–14 11.35 12.11,12 Sotona se trudi da obori svagdašnju, da skloni pogled ljudi sa pravog Hrista koji posreduje za nas.

  SVETINJA: mesto gde Bog živi (mesto je sveto samo dok je Bog tu): 2M 25.8,9 neka mi načine svetinju da među njima nastavam; Jev 8.2 Isus služi u svetinji na nebu; Ps 20.2 da ti pošalje pomoć iz svetinje; 4M 19.20 ako se nečist čovek ne očisti, da se istrebi iz zbora jer je oskvrnio svetinju Gospodnju a nije pokropljen vodom očišćenja; Dan 8.14 u svetinju se unose gresi, ali će biti očišćeni na kraju 2300 večeri i jutara izvršenjem suda nad Sotonom i bezbožnicima (vidi 3M 16.33); 2Dn 30.27 svetinja na nebu. – Dan 8.11,13 mali rog gazi sveti stan, otpad pustošni gazi svetinju (9.26 11.31); Eze 5.11 Božji narod oskvrnio svetinju nečistotama i gadovima (8.6).

  svetlost = istina

  SVETOST: Božje osobine: 3M 11.44,45 osvećujte se i budite sveti jer sam ja svet; 2M 3.5 3M 23.2 sveta mesta i sabori su sveti zbog Božjeg prisustva; Ljudi su sveti kada odražavaju Božje osobine (2M 22.31 bićete mi sveti ljudi); 3M 22.32 ne skvrnite moje sveto ime (osobine); Isus 24.19 ne možete služiti Gospodu jer je svet Bog Revnitelj, neće podnositi vaše nevere i grehe; Ps 16.10 nećeš dati da tvoj svetac vidi truljenja (Isus je vaskrsao pre nego što je počelo raspadanje tela; Ps 51.11 Sveti Duh; 2Ti 3.15 Sveta Pisma; 1Kor 3.17 Božja crkva je sveta.

  SVEĆNJAK = Božja crkva vođena Svetim Duhom (ulje) da nosi istinu (svetlost): Otk 1.12,20 sedam zlatnih svećnjaka jesu 7 crkava (Isus hoda usred njih, brine se o crkvi); 2M 25.31–35 svećnjak u svetinji; 1Ca 7.49 u Solomunovom hramu ima 10 svećnjaka u svetinji; Zah 4 Mt 5.15

  SEVER = – pustošenje, prevara ???: Is 14.13,31 Sotona: sešću na severnoj strani zborne gore; Eze 8.5 idol od revnosti je na severnim vratima (ikona zveri?); Eze 38.15 Gog dolazi sa severa. + Jer 4.6 dovešću zlo sa severa i pogibao veliku; Jer 50.3 na Vavilon se podiže narod sa severa koji će mu opustiti zemlju; Jer 46.10 Gospodnji dan osvete: biće žrtva u severnoj zemlji na Eufratu (u zemlji pustošnika, zemlji prevare, Vavilonu) Jer 16.15 Bog je izveo Izrael iz severne zemlje;Eze 9.2 ljudi sa smrtnim oružjem su na severnim vratima; Zah 2.6 6.8 bežite iz severne zemlje; Bog šalje CRNE konje i severnu zemlju, umirili su njegov Duh.

  SEDAM = punina, celina: 1M 2.2,3 puna sedmica je 6+1 dan; 2M 12.15 beskvasni hlebovi traju 7 dana =u celini bez greha; 2M 20.10 sedmi dan je odmor Bogu i ljudima = ceo dan, u punini provesti sa Bogom; 2M 21.2 rob Jevrej je slobodan sedme godine = Bog će nas potpuno osloboditi od greha na kraju punog ciklusa; 2M 23.11 subotna 7.godina je pun ciklus za obrađivanje zemlje; 2M 25.37 svećnjak ima 7 žižaka = CELA crkva.

  SEDAMDESET = oslobođenje nakon ropstva: + Jer 25.11,12 Božji narod je posle 70 godina ropstva oslobođen iz Vavilona. 2M 1.5 70 duša je sišlo u Misir, bili su robovi pa su oslobođeni. 2M 24.1,9 na Sinaj se penju 70 starešina. 4M 11.16,24,25 Mojsije rasterećen, oslobođen dužnosti, prenesene na 70 starešina. Dan 9.20 70 sedmica je određeno da se svrši prestup. Zah 7.5 70 godina posta na određene dane. Lk 10.1,17 70 drugih Hristovih učenika. – Is 23.15,17 Tir će biti zarobljen 70 godina, pa će ga Gospod pohoditi. Eze 8.11 idolopoklonici – 70 starešina. Sud 9.5,6 Avimeleh je ubio 70–oro svoje braće.

  SEJAČ = Hristos Mt 13.37. Sejač kukolja = Đavo Mt 13.39; Setva (sejanje) = propovedanje istine o spasenju, seme je Božja reč.

  seme = Božja Reč Lk 8.11; seme pokraj puta = nepažljivi slušaoc Božje Reči; seme na kamenitom tlu = nepostojanost, odustajanje kad naiđu nevolje, veće uzdanje u sebe nego u Boga; seme u trnju = onaj čiju duhovnost guše svetovne brige, bogatstvo i telesnost; seme na plodnom tlu (dobro seme) = sinovi Božjeg carstva, poslušni ljudi koji drže Božju Reč i donose rod Lk 8.12–15; sejanje = propovedanje Božje Reči, Hristova smrt na krstu (seme umire da bi rodilo rod).

  SENICE (šator) = + radost spasenja pri Hristovom drugom dolasku: Otk 21.3 evo šatora (senice) Božjeg među ljudima, i živeće s njima(Eze 37.27); 3M 23.39,40 senice su jedini praznik veselja pred Bogom na grešnoj zemlji; Jov 29.4 tajna Božja (plan spasenja) beše u njegovom šatoru (senici) Is 4.6 Gospod će nam biti koliba (senica); Zah 14.16 ko OSTANE (ostatak) od svih naroda... dolaziće da praznuje praznik senica. – kopija: Dan 11.45 antihrist razapinje svoj šator na krasnoj svetoj gori.

  SION = Božje carstvo (planina = carstvo): Ps 9.11 Gospod živi na Sionu; Ps 50.2 Bog se javlja na Sionu; Ps 53.6 ko će sa Siona poslati spasenje Izraelu? Is 1.8 kći Sionska je crkva koja traži Božje carstvo; Is 4.3–5 ko ostane na Sionu zvaće se svet; Jev 12.22 pristupite k Sionskoj gori i ka gradu Boga živog, Nebeskom Jerusalimu; Otk 14.1 na gori Sion stoji jagnje sa 144000.

  SKAKAVCI = svetske armije vođene demonima: Otk 9.7,10,19 skakavci imaju repove kao zmije (rade Sotonin posao), vodi ih car anđeo bezdana = Sotona; Sud 6.5 Madijani kao skakavci napadaju Izrael; 2M 10.4,12–14 skakavci su razorili Misir; 3M 11.22 skakavac je nečist; + Joel 2.25 Bog: nadoknadiću vam godine koje izjede skakavac... velika vojska moja koju slah na vas.

  slama = nepokajani grešnici, bezakonici Is 5.24

  SLONOVAČA = raskoš, obilje: + 1Ca 10.18,22 Solomunov presto je od s., trguje slonovačom; Pes 7.14 vrat ti je kao kula od slonovače. – 1Ca 22.39 Ahav ima kuću od slonovače; Eze 27.6 Tir ima sedišta od slonovače; Otk 18.12 Vavilon trguje slonovačom; Amos 3.15 6.4

  SMOKVA = rod po kome Bog sudi: Os 2.12 potrću njene smokve za koje kaže: –To mi je plata od mojih milosnika; Mt 7.16 po rodovima ćete ih poznati. Ne beru se ... smokve sa čička; 1M 3.7 Adam i Eva su od smokvinog lišća spleli pregače; Jer 24.1–8 dve kotarice: dobre smokve u jednoj, a rđave, koje nisu za jelo u drugoj = spašeni i otpali; Mt 21.19–21 smokva bez roda se sasušila po Isusovoj reči.

  SNEG = sredstvo izvršenja presude, voda života u čvrstom stanju, led, grad. – Jov 38.22 Gospod čuva riznice snega i grada za vreme nevolje, za dan boja i rata. 4M 12.10 Marija postala gubava, bela kao sneg zbog pobune = presuda nad njom. 2Ca 5.27 Gijezije zbog pohlepe gubav kao sneg. + Is 1.18 Ako gresi vaši budu... postaće beli kao sneg = pokriveni na sudu Hristovom pravdom. Dan 7.9 Bog na sudu ima odelo belo kao sneg; Mk 9.3 Isusu je odelo kao sneg (preobraženje). Mt 28.3 Anđeli u odelu belom kao sneg. Plač 4.7 nazireji behu čistiji od snega.

  SNOP = vaskrsenje, sakupljanje radi presude: 3M 23.10–12 obrtni snop je slika vaskrsenja Isusa Hrista; 1Sa 25.29 Davidova duša biće svezana u svežnju (snopu) živih kod Gospoda; Mt 13.30 kukolj vezuju u snopove da ga Bog sažeže.

  SO = istina o planu spasenja (Božja pravda i ljubav) – to daje ukus životu (smisao) kao što so daje ukus jelu: Kol 4.6 reč vaša da bude svagda solju začinjena, da znate kako vam svakome treba odgovoriti; Mt 5.13 vi ste so zemlji... vi ste videlo svetu = Bog objavljuje istinu preko ljudi; 3M 2.13 svaka žrtva se soli = svi su osvedočeni u Božju istinu, neko je prihvati a neko odbije; Mk 9.49,50 dobra je so, ali ako bude neslana čim će se osoliti? Imajte so u sebi; 2Ca 2.20,21 Jelisije je od gorkog izvora napravio pitku vodu pomoću soli = istinu treba "piti", iskusiti; 2Dn 13.5 zavet osoljen = zavet istinit; 5M 29.23 zbog prestupa zaveta, zemlja će biti opaljena sumporom i solju = istina osuđuje prestupnike.

  SRCE = suština čoveka: + čovek okrenut Bogu 1M 20.5 Avimeleh učinio u čistoti svoga srca; 5M 4.9 6.5 tražite Boga svim srcem i dušom; 1Sa 16.7 čovek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce; Pri 4.23 svrh svega što se čuva, čuvaj scre svoje jer iz njega izlazi život. – 1M 6.5 pre potopa su MISLI SRCA ljudi bile svagda samo zle; 2M 7.13 faraonu je otvrdnulo srce, protivi seBogu; Pri 18.2 bezumniku nije mio razum nego da se javlja srce njegovo; Pri 20.9 ko može reći: očistio sam srce svoje, čist sam od svog greha? 4M 15.39 tvorite zapovesti Gospodnje, i da se ne zanosite za svojim srcem.

  STENA = Hristos: 1Kor 10.4 svi jedno duhovno piće piše, jer pijahu iz duhovne stene koja ih pratiše, a ta stena beše Hristos = 4M 20.8; 5M 32.15 stena spasenja je Bog; Is 8.14 Isus je nekima stena sablazni; 2Sa 22.2 Bog je stena moja koja me zaklanja; Dan 2.34 kamen koji razbija lik = Isus pri adventu razbija svetska carstva; Otk 6.15,16 neverni govore kamenju da padne na njih. KAMENOVANJE = Hristos (kamen) izvršava večnu presudu.

  STEPENICE (Lestve) = Hristos, posrednička veza između Boga na nebu i vernih ljudi na zemlji: 1M 28.12,13 Jakov sanja lestve koje stoje na zemlji, a vrhom dotiču nebo. Na vrhu stoji Gospod, a dole je Jakov (Izrael); 1Ca 10.19 Solomunov presto ima 6 stepenica = 6000 godina greha, posle čega dolazimo pred Božji presto. Ezekielov hram koji je simbol Novog Jerusalima na kraju 7000 godina, i na početku osmog milenijuma ima 7 ili 8 stepenica! (7 = punina, celina; 8 = novi početak) Eze 40.22,26,31,34

  stopalo = stabilnost –citati???

  STRANE SVETA = tip opasnosti koja preti. Negde je opasnost na sve 4 strane (Otk 7.1–3). Vidi pojedinačno istok, zapad, sever, jug.

  STRELA = presuda osuđivanje: + 5M 32.23 Bog baca svoje strele na otpali narod; 2Sa 22.15 pri adventu Bog baca svoje strele; Ps 91.5 nećeš se bojati strele koja leti danju; 2Ca 9.24 udarci strelama o zemlju su presuda za Asirce da će ih Božji narod razbiti; Jer 50.9 51.11 strele se neće vraćati prazne protiv Vavilona. – od Sotone: Ps 7.13 bezbožnik zapinje strelu smrtnu, pale njegove strele; Pri 25.18 ko govori lažno svedočanstvo na bližnjeg je kao... oštra strela; Eze 39.31 Bog Gogu: –Prosuću ti strele iz desne ruke.

  Strnjika = nepokajani grešnici, bezakonici Is 5.24

  STO = + Božja crkva koja nudi duhovnu hranu, hleb života: 2M 25.23–28 na stolu u svetinji je 12 hlebova = Hristovo telo za svako pleme Božjeg naroda; Mt 15.27 i psi jedu od mrva sa trpeze svog gospodara; Ps 23.5 postavio si trpezu moju na vidiku neprijateljima = i njima je ponuđen hleb života; Lk 22.30 Isus nam ostavlja carstvo da jedemo i pijemo za njegovom trpezom.
  – 1Kor 10.21 trpeza Gospodnja i trpeza Đavolska =Đavo nudi svoju neduhovnu hranu; 1Ca 18.19 lažni proroci jedu za Jezaveljinim stolom; Ps 69.22 njihova trpeza nek im bude mreža i zamka; Is 28.8 svi stolovi su puni nečistote i bljuvotine; Dan 11.27 carevi lažu za jednim stolom =za Sotoninim stolom; Mt 21.12 Isus je prevrnuo stolove menjačima novca.

  STRAŽA = + verni čekaoci Boga: Mt 24.42 stražite jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš; Eze 3.17 Bog: –Sine čovečiji, postavih te stražarem domu Izraelovom; Is 21.5,12 stražar pazi danju i noću i viče: –Pade, pade Vavilon; Jer 6.17 stražari opominju narod da pazi; Eze 33.2,6,7 stražar opominje na trubni glas, spasenje ili pogibija; Nem 4.22,23 ljudi koji su izašli iz Vavilona stražare. – neverni čekaoci adventa: 2Ca 25.8–20 zapovednik Haldejske straže; Jer 51.12 uzalud Vavilon postavlja stražare, Gospod će učiniti što je rekao.

  SUD = a) istražni sud, ispitivanje slučajeva: Dan 7.10 sud sede, knjige se otvoriše = čitaju se izveštaji, istažuje se svaki pojedinac; 1Pe 4.17 vreme je da se počne sud od Božje kuće; Ps 54.1 Bože, svojom krepošću odbrani me na sudu; Otk 14.7 bojte se Boga i podajte mu slavu... jer dođe čas suda njegova. b) izvršni sud (izvršenje presude): 2Pe 2.4 pali anđeli se čuvaju za sud; 3.7 sadašnje nebo i zemlja su zadržani za dan strašnog suda; Jev 6.2 jedan od temelja nauke je večni sud; Otk 20.4,12,13 daje se sud mučenicima, sud primiše mrtvaci po delima; 2Ti 4.1 Isus će suditi živima i mrtvima svojim dolaskom i carstvom; Dela 17.31 Bog je postavio dan u koji će suditi vasionom svetu; Ps 75.2 kad vidim da je vreme sudiću pravo; Ps 119.149,156 po svom sudu oživi me = vaskrsenje pri izvršenju suda; 1Sa 2.10 Dan 7.22,26

  SUNCE = versko učenje (sunce šalje svetlost = istinu): + Božje: Ps 84.11 jer je Gospod Bog sunce i štit; Pes 6.9 (crkva) je čista kao sunce = Otk 12.1 žena obučena u sunce. – bezbožno učenje – nedeljni zakon: 5M 4.19 Bog je zabranio klanjanje suncu (nedelja je dan boga sunca); 16.6 Pasha se kolje o sunčanom zalasku = Hristova žrtva je zatamnila bezbožna učenja; Eze 8.16 u hramu se 25 ljudi klanja suncu, okrenuli su leđa Gospodu; Ps 121.6 danju te neće sunce ubiti ni mesec noću (144000); Pro 1.3 nema koristi čoveku od truda pod suncem = taština bezboštva; 1.9 nema ništa novo pod suncem; 1.14 sve pod suncem je taština i muka duhu; 3.16 4.15 8.9–11; 2M 16.21 kad sunce ogreje mana se rastapa = kad nedeljni zakom stupi na snagu, nestaje hleba života; 1M 15.12,17 19.23 28.11

  T

  tAJNA = plan, proročanstvo: + Božji plan: 5M 29,28 što je sakriveno pripada Bogu našemu; Dan 2.19,22,27Bog je objavio Danilu tajnu koju nisu mogli da objave mudraci, čarobnjaci i gatari, a tiče se spasenja; Amos 3.7 Bog ništa ne čini a da ne otkrije tajne svojim slugama prorocima; Mt 13.11 Isus govori u pričama, sakriveno od nevernih; Rim 16.25 1Kor 15.51
  – ljudski plan: Otk 17.5,7 na čelu bludnice piše tajna, Vavilon veliki = Sotona sakriva svoje prave namere od ljudi; 1So 2.7 tajna bezakonja.

  TAMA = stanje greha, odbijanje Božje milosti: Is 9.2 narod koji hodi u tami videće videlo veliko (Mih 7.8) Jn 3.19 ljudima se više svide tama negoli videlo (Isus); Mt 27.45 od 6.–9. sata bila je tama dok je Isus na krstu; Ef 6.12 naš rat je sa UPRAVITELJIMA TAME ovog sveta; Kol 1.13 Bog Otac nas izbavi od vlasti tamne; 2M 10.15,21 tama od skakavaca (demona), i opšta tama u Egiptu.

  TAMJAN = vidi käd. 2M 30.34–38 Tamjan je samo jedan sastojak käda. 3M 2.1,2,15 prinosio se uz dar, preko brašna i ulja; 3M 5.11 Tamjan ne ide uz žrtve za greh (4M 5.15); Pes 3.6; 4.6,14 Devojka (nevesta) je potkađena = zaštićena Hristovim zaslugama. – Otk 18.13 zemaljski trgovci su prodavali kad – Hristove zasluge;

  TELAD = sledbenici otpale crkve, obraćenici: Ps 22.12 opteče me mnoštvo telaca (Isusa na krstu je opkolio narod koji je vikao da puste Varavu, a razapnu Hrista); Jer 46.20–22 Misirski najamnici su teoci ugojeni, na njih je došao dan njihove nesreće, pohođenje; Jer 50.24–27 teoci Vavilona su poklani = sud se izvršava nad otpalima od Boga; Jer 31.18 Jefrem: pokaran sam kao june neuko, obrati me da se obratim jer si ti Gospod moj; 2M 32.24 Aron je salio zlatno tele jer je pobunu protiv Boga tražio deo otpalog naroda, a ne vođe naroda (junac), niti ceo narod (Junica).

  TOČAK = + sredstvo stvaranja ili razaranja od Boga: Jer 18.3 lončar radi na svom točku =Bog stvara; Eze 1.15–21 ispod Božjeg prestola su točkovi kao oganj razgoreo uz heruvime; Pri 20.26 mudri car pušta točak na bezbožnike.
  – sredstvo razaranja od Sotone: 2M 14.25 Gospod je pobacao točkove Egipatskih kola; Sud 5.28 točkovi Siserinih kola; Is 5.28 Jer 47.3 Naum 3.2

  TRAVA = telesnost, telesni ljudi: Is 40.6–8 svako telo je trava... suši se trava... kad Duh Gospodnji dune na njega. Doista je narod trava; 1M 1.29,30 Bog je dao travu da bude telesna hrana; Ps 92.7 kad bezbožnici niču kao trava to biva zato da bi se istrebili doveka; Is 37.27 koji žive u velikim gradovima... postaše kao trava poljska, kao zelena travica, kao trava na krovovima koja se suši pre nego što sazri; Is 51.12 ko si ti da se bojiš smrtnog čoveka i sina čovečijeg koji je kao trava? Ps 23.2 Gospod... na zelenoj paši pase me = daje mi i telesnu hranu; Eze 34.18 ovce PAŠE moje = trava je hrana za ovce (simbol vernika); Os 13.6 imajući dobru pašu bijahu siti, ali čim se nasitiše ponese se srce njihovo, zato me zaboraviše = telesno blagostanje lako odvede u duhovni pad. Žito (duhovni rod) se žanje kad je zrelo, a trava (telesni rod) kosi se zelena, nezrela. Telesni ljudi ginu duhovno nezreli.

  TRGOVINA = + nuđenje duhovnih vrednosti: Pri 3.14 bolje je trgovati mudrošću nego srebrom; Mt 13.45 carstvo nebesko je kao trgovac koji traži dobra bisera... – nuđenje telesnih, svetovnih vrednosti: Sof 1.11 izgibe sav narod trgovački; Nem 13.20 trgovci nude svakojaki trg u subotu; Otk 18.3 trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti Vavilona, zaplakaće kad propadne Vavilon; 1M 37.28 braća prodala Josifa; Is 23.8,18 trgovina Tira biće posvećena Gospodu (Eze 26.12 27.3,9,12–27,34–36 Tir (Sotona) trguje sa narodima, propašće na kraju; 28.6 od mnoštva trgovine svoje napunio si se iznutra nasilja i grešio si; Os 12.8 trgovac je Jefrem, u ruci su mu lažna merila; Mt 22.5 zvanice ne idu na svadbu nego svojom trgovinom.

  TREM = sudnica: + 1Ca 7.7 u tremu je mesto gde Solomun sudi, sudski trem; Jn 10.23 Isus hoda u crkvi po Solomunovom tremu (pravi sudija); Dela 5.17 apostoli su jednodušno u Solomunovom tremu; Joel 2.17 između trema i oltara neka plaču sveštenici = pokajanje na osnovu suda i žrtve; – Sotonina kopija: 1Ca 7.8 Solomun duhovno pao, napravio faraonovoj ćerki isti trem kao svoj; 2Dn 29.7 oci zgrešili, zatvorili vrata trema; Eze 8.16 između trema i oltara 25 ljudi se klanja suncu.

  TRNJE (ČIČAK) = neduhovne osobine, suprotnost duhovnim darovima: Mt 7.16 da li se bere grožđe sa trnja ili smokve sa čička; Mt 13.7,22 seme palo u trnje bilo je ugušeno trnjem = brige ovoga sveta, prevara bogatstva i ostale slasti; Pri 15.19 put lenjog je kao ograda od trnja; 26.6 beseda u ustima bezumnog je kao trn kad ubode u ruku pijanog; 1M 3.18 zemlja će ti rađati trnje (zbog greha); 4M 33.55 neisterani narodi iz Hanana biće trnje vašim očima.

  TRSKA = merilo vrednosti na Božjem sudu (Hristov karakter): + Eze 40.3,5 čovek ima u ruci trsku meračku dugačku 6 lakata = Isus meri sve u toku 6000 godina; Otk 11.1 Jovan meračkom trskom meri Božju crkvu, oltar i vernike; 21.15 zlatna trska je mera za Novi Jerusalim. – mala vrednost, nepostojanost: 2Ca 18.21 uzdaš se u Egipat, u štap od slomljene trske na koji ako se ko nasloni, ući će mu u ruku i probošće je; 1Ca 14.15 Izrael će se zaljuljati kao trska; Mt 11.7 Isus: –Šta ste izašli da vidite? Trsku koju ljulja vetar?

  TRUBE = opomena, objava, poziv: Is 58.1 podigni svoj glas kao truba, objavi mom narodu njegova bezakonja; 2M 19.13,16,19 Bog trubi pre objavljivanja zakona, okuplja narod; 4M 10.2–10 srebrne trube okupljaju zbor naroda, i daju znak za polazak logora; Isus 6.4 trube objavljuju pad zidova Jerihona (6 opomena i 7. pad); 1Ca 1.34 truba objavljuje pomazanje cara; Jov 39.27 truba poziva u rat; Ps 47.5 Gospod dolazi uz trubni glas (1Kor 15.12); 3M 23.24 Trubni Dan je poslednji poziv na pokajanje pred Dan Očišćenja; 3M 25.9,10 na Dan Očišćenja truba objavljuje slobodu, oprosnu godinu, povratak na nasleđe, u obećanu zemlju; 2Dn 5.12,13 Trubi 120 sveštenika = 120 jubileja je 6000 godina; Jer 6.17 Gospod: –Pazite na glas trubni. A oni rekoše: –Nećemo da pazimo. – 2Sa 15.10 buntovnik Avesalom (Očev mir) trubama proglašava da se zacario umesto svog oca Davida (slika Stvoritelja i buntovnika Sotone); 2Sa 20.1 buntovnik Šeba trubi, odvaja Izrael od Davida; 1Kor 14.8 ako truba daje nerazgovetan glas, ko će se pripraviti za boj? = nerazumljiv govor; Otk 18.22 U Vavilonu se neće više čuti trubač = kraj milosti za bezbožne.
  avatar
  N.K.


  Broj komentara : 105
  Registration date : 2014-10-03

  REČNIK SIMBOLA Empty Re: REČNIK SIMBOLA

  Komentar  N.K. 31/12/2014, 15:53

  U

  UGLOVI = osnova, temelj: Jov 38.6 na čemu su uglavljena podnožja zemlje? Ko joj je stavio kamen ugaoni? Jov 1.19 vetar je udario na 4 ugla kuće i srušio je; Ps 118.12 kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla; Eze 7.2 dođe kraj na 4 ugla zemlje = ruši se osnova, propada cela zemlja; Otk 7.1 anđeli stoje na 4 ugla zemlje i drže 4 vetra = zadržavaju osnovne uslove za opstanak planete do određenog vremena.

  Uže meračko = Hristov karakter*** ??? Mera vrednosti na Božjem sudu.

  Ulje = Sveti Duh: Zah 4.2–6 Iz maslina je ceđeno ulje koje je išlo kroz svećnjak do žiška, gde je gorela svetlost. Gospod je ovu viziju protumačio ovako: "Ne silom ni krepošću, nego Duhom mojim." Sveti Duh kroz crkvu objavljuje Božju istinu, kao što ulje kroz svećnjak na vrhu gori i širi svetlost.

  UREDBE = živeti kroz Božje uredbe znači prihvatiti plan spasenja: 3M 18.5 26.43 Eze 11.12; Postojale su i pre Sinaja 1M 26.5

  H

  HALJINE = + Božja pravednost koju ljudi dobijaju Hristovom krvlju: Ps 104.2 Bog ima svetlost kao haljinu; Dan 7.9 Bog na prestolu ima belu haljinu kao sneg (sudi pravedno); Zah 3.3–5 Bog skida sa nas prljavu haljinu i oblači nam čistu = pokriva naše pokajane grehe svojom pravdom; 1M 49.11 Juda svoju haljinu pere u vinu, u krvi od grožđa = opravdan Hristovom krvlju; Mt 9.16,20 ne stavlja se zakrpa na staru haljinu (uzima se nova haljina), žena ozdravila dodirnuvši Isusovu haljinu; 1M 35.2 Jakov:–Bacite tuđe bogove i preobucite se. – ljudska (ne)pravednost: Is 59.6 platno njihovo (bezbožnih) nije za haljinu; Is 51.6 zemlja će kao haljina ovetšati; 3M 13.47 na haljini trag od gube = greh u karakteru; Juda 23 mrzeći i na haljinu opoganjenu od tela.

  Hrast = – ponositost: Na dan Gospodnji će se poniziti ljudska ponositost i visina, a poniženi će biti hrastovi, kedrovi, gore... Is 2.11–15; Jer ćete biti kao hrast kome opada lišće... (Is 1:30); Amoreji su bili jaki kao hrastovi (Amos 2.9);
  + uzvišenost: da se prozovu hrastovi pravde (Is 61.3); Seče sebi kedre, i uzima česevinu i hrast ili šta je najčvršće među drvećem šumskim; sadi jasen, i od dažda raste (Is 44:14).

  C

  Crv = simbol raspadanja mrtvog: 2M 16.24 u mani ostavljenoj za subotu nema crva (poslušnost Bogu sprečava posledice greha); 5M 28.39 prokletstvo zbog neposlušnosti Bogu: vinograd će izjesti crvi; Jov 7.5; 17.14; 21.26; 24.20 Is 14.11 Dela 12.23 telo jedu crvi; Jov 25.6; Ps 22.6 Is 41.14; 51.8 čovek je upoređen sa crvom jer naš život predstavlja lagano umiranje; Ps 78.46 Joel 1.4; 2.25 Crvi jedu letinu = grešnici se raspadaju u grobu; Is 66.24; Mk 9.44–48 crv njihov neće umreti = greh uvek vodi u raspadanje i propast;

  Crvac (crvena vuna) = neduhovni rod Božjeg naroda (Crveno je simbol greha, a vuna rod koji donosi ovca, simbol vernika.).

  CRVENO = krvoproliće: + Is 63.1,2 Isusu pri dolasku su haljine crvene od krvi bezbožnika; 1M 49.12 Judi su oči crvene od vina; 2Ca 3.22 reka crvena kao krv. – Otk 12.3 crvena aždaja = Sotona, uzročnik krvoprolića; Naum 2.3 zatirač Izraela: štit im je crven, vojnici u skerletu; Otk 6.4 crveni konj je uzeo mir sa zemlje, ubija.

  CRNO = greh: Naum 2.10 u Ninivi su lica svima pocrnela; Joel 2.6 svako lice će pocrneti; Otk 6.5 crn konj = greh u sve većoj meri, Sveti Duh se povlači (ulje), Hristove krvi (vino) i tela (žito) je sve manje; Pes 1.5,6 crna sam ali lepa (grešna, ali mam spoljnji izgled), crna je jer je sunce opalilo = greh od bezbožnog učenja (sunce).

  Č

  čAROBNJAK (VEŠTICE, MAGI, VRAČARI, ASTROLOZI) = današnji spiritizam: 5M 18.10,11 ne sme da ih bude u Božjem narodu. To je gad pred Gospodom; Otk 18.23 Vavilon je čaranjem prevario SVE narode; Is 19.3 nestaće duha Misiru, pitaće opsenare, vrače, gatare, propašće; Is 47.9,12,13 Vavilon propada zbog čaranja, vračanja, slušanja zvezdara (astrologa), a oni ne mogu ni sebe da izbave od Božjeg suda; Jer 27.9 oni spadaju u lažne proroke, navode ljude da ne slušaju pravog Boga; Dan 2.27 4.7 ne mogu da rastumače san, dok Božji prorok može; Mih 5.12 Bog će istrebiti vračanje iz Izraela (Mal 3.5 Naum 3.4); 3M 19.31 20.6,27 ko se obrati njima skvrni se , biće istrebljen; 1Sa 28.3 Saul ih je istrebio; Is 8.19 ako vam kažu: –Pitaj vračare i gatare, kažite: ne treba li narod da pita Boga svojeg?

  ČAŠA = određena mera nevolja ili duhovnih darova: + Ps 11.6 Gospod će na bezbožnike pustiti iz čaše kišu od živog uglja, vatre i sumpora, i ognjeni vetar; Ps 75.8 u čaši u Božjoj ruci vino vri, njen talog će ispiti bezbožnici = nema više spasenja Hristovom krvlju, kraj milosti; Jer 25.15 Bog napaja narode vinom gneva (Otk 14.10); Mt 26.39,27 Isus: ako je moguće da me mimoiđe ova čaša; Isus daje čašu: pijte iz nje svi, ovo je moja krv novog zaveta; Ps 116.13 uzeću čašu spasenja; 23.5 čaša je moja preopuna. – Otk 17.4 bludnica ima u ruci čašu punu mrzosti i poganštine svoga bluda.

  ČELO = razum, um: + 2M 28.38 na čelu prvosveštenika je svagda zlatna pločica: "Svetinja Gospodu" da bi nosio grehe svetih prinosa... da bi bili mili Gospodu = Isusu je uvek na umu da posreduje za nas; Eze 9.4 zabeleži čela, Božji pečat na čelima = utvrđeni ljudi, koji su razumno izabrali Boga, ništa ih ne može poremetiti (otk 7.3); Otk 14.1 ime Oca na čelima = Božji karakter u umu; Otk 13.16 žig na čelo = Sotona se bori za um ljudi, svoju nesvetost gradi u umu ljudi; 1Sa 17.49 David je Golijata pogodio kamenom u čelo = kazna za nerazumno huljenje na Boga (kamen je Hristos); 2Dn 26.19 caru Oziji je izašla guba na čelu, hteo je da kadi iako nije sveštenik.

  ČETRDESET = kušanje, proba, test: Mt 4.2 Isus je 40 dana kušan u pustinji; 4M 14.34 Izraelci su 40 godina kušani u pustinji; Jona 3.4 Niniva će propasti za 40 dana ako se ne pokaju; 2M 24.18 Mojsije 40 dana i noći na Sinaju; 1M 7.4 potop je trajao 40 dana i noći; Dela 13.21 2Sa 5.4 1Ca 11.42 Saul, David i Solomun carovali su po 40 godina = test za Izrael; (broj 144000 sadrži broj 40).

  Š

  ŠEST = vreme za rad: 1M 1.31 šest dana stvaranja; 2M 20.9 šest dana radi, 7. je odmor; 2M 21.2 rob Jevrej služi 6 godina, a 7. je slobodan = 6000 godina greha, pa oslobođenje; 2M 23.10 6g obrađuj zemlju + 7.g. odmor; 2M 25.32 svećnjaku 6 grana izlazi sa strane (po 3), a sedmi je u sredini = 6000 godina radi Sveti Duh kroz crkvu + milenijum; Eze 40.5 meračka trska je 6 lakata = Bog meri (sudi) za 6000 g. rada (greha); Otk 13.18 broj zveri i čoveka je 666 = Sotoni je dato za rad, delovanje ovo vreme.

  ŠTAP = obuzdanost, nadvladanost, upravljanje: + Ps 23.4 štap tvoj i palica tvoja teše me = Bog nadvlađuje greh u nama, vodi nas (Mih 7.14); Ps 2.9 Isus će neznabošce udariti gvozdenom palicom = nadvladaće ih izvršenjem presude; 2M 14.16 Mojsije diže štap i razdvaja se more = nadvlađuje sile prirode; 1Kor 4.21 šta hoćete: da dođem k vama s prutom ili s ljubavlju i duhom blagosti? Pri 13.24 ko žali prut mrzi na svog sina, a ko ga ljubi kara ga dok je vreme. – 2M 4.2–5 štap postao zmija (Sotona). Mojsije je hvata za rep, i postaje opet štap = nadvadao je Sotonu, raskrinkao njegovo lažno prorokovanje (rep); 7.9–17 Aronov štap – zmija (Sotona) pojeo je vračarske zmije = Sotona je jači od demona; Os 4.12 narod pita svoje drvo, a njegov štap odgovara; 4M 21.8,9 vatrena zmija stavljena na motku (štap). Ko pogleda u nju ozdraviće = ko pogleda verujući na budući sud koji će biti izvršen nad Sotonom, biće spašen.

  štit = zaštita: Ps 119.114 2.Sa 22.2,3, 31,36 Bog je štit verniku; 1M 15.1 Bog Avramu: –Ja sam ti štit; Bog je štit onima koji se uzdaju u Njega (Pri 30.5), koji su pravog srca (Ps 7.10), koji hode u bezazlenosti (Ps 84.11)
  – Saulov štit je zbog greha bačen kao da nije pomazan uljem – nije pod Božjim vođstvom 2Sa 1.21; Štit junaka iz Ninive je crven – kriju se iza greha Naum 2.3


  Sotonine vojske su skakavci, hrušt i crv.
  Razvoj biljke = razvoj karaktera; EGW Temelji 117.4,5
  Srce = vrt u koji se seje dobro ili loše seme; EGW Temelji 117.4,5
  Čupanje korova = čupanje štetnih i loših postupaka; EGW Temelji 117.4,5

  Sponsored content


  REČNIK SIMBOLA Empty Re: REČNIK SIMBOLA

  Komentar  Sponsored content


   Danas je 20/5/2022, 15:58